تعبیر خواب لاک پشت 🌒 تعبیر لاک پشت در خواب از نظر ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۲ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب لاک پشت 🌒 تعبیر لاک پشت در خواب از نظر ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب لاک پشت, تعبیر لاک پشت در خواب, تعبیر خواب لاک پشت امام صادق, تعبیر خواب لاک پشت ابن سیرین, تعبیر خواب لاک پشت حضرت یوسف, تعبیر خواب لاک پشت های زیاد, تعبیر خواب لاک پشت های کوچک, تعبیر خواب لاک پشت بزرگ در خانه,تعبیر خواب لاک پشت حضرت یوسف,  تعبیر خواب لاک پشت کوچک در خانه, تعبیر خواب لاک پشت سبز رنگ, تعبیر خواب لاک پشت غول پیکر, تعبیر خواب لاک پشت سبز در خانه, تعبیر خواب خوردن گوشت لاک پشت

تعبیر خواب لاک پشت, تعبیر لاک پشت در خواب, تعبیر خواب لاک پشت امام صادق, تعبیر خواب لاک پشت ابن سیرین, تعبیر خواب لاک پشت حضرت یوسف, تعبیر خواب لاک پشت های زیاد, تعبیر خواب لاک پشت های کوچک, تعبیر خواب لاک پشت بزرگ در خانه, تعبیر خواب لاک پشت کوچک در خانه, تعبیر خواب لاک پشت سبز رنگ, تعبیر خواب لاک پشت غول پیکر, تعبیر خواب لاک پشت سبز در خانه, تعبیر خواب خوردن گوشت لاک پشت

تعبیر خواب لاک پشت, تعبیر لاک پشت در خواب, تعبیر خواب لاک پشت امام صادق, تعبیر خواب لاک پشت ابن سیرین, تعبیر خواب لاک پشت حضرت یوسف, تعبیر خواب لاک پشت های زیاد, تعبیر خواب لاک پشت های کوچک, تعبیر خواب لاک پشت بزرگ در خانه, تعبیر خواب لاک پشت کوچک در خانه, تعبیر خواب لاک پشت سبز رنگ, تعبیر خواب لاک پشت غول پیکر, تعبیر خواب لاک پشت سبز در خانه, تعبیر خواب خوردن گوشت لاک پشت

در بیشتر موارد خواب لاک پشت به معنای آن است که شما تلاش می کنید تا خود را از کسی یا چیزی پنهان کنید یا در برابر تمامی تغییراتی که در زندگی برای شما به وجود می آید مقاومت می کنید.

در این صورت دیدن لاک پشت در خواب می تواند نشانه ای برای شما باشد و به شما هشدار می دهد که پذیرش خود را بالا برده و بیش از این خود را از نظر دیگران پنهان نکنید. برخی اوقات دیدن لاک پشت در خواب می تواند به این معنا باشد که اوضاع زندگی شما به کندی و آرامی پیش می رود و شاید این وضعیت شما را خسته می کند.

همچنین دیدن لاک پشت در خواب به دلیل این که این حیوان بی آزار است و سرش به قولی همواره در لاک خودش است، به مصاحبت با شخص دانا و فهمیده ای تعبیر می شود. اگر کسی دید لاک پشت دارد با چنین شخصی مصاحبت می کند. خوردن گوشت لاک پشت، نشانه عمر طولانی بیننده خواب است و یا این که به علم آموزی راغب است یا ثروتی از جای دوری به او می رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

لاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و آرام که پند می دهد و خیر و صلاح انسان ها را می خواهد. اگر در خواب ببینید که لاک پشتی دارید که مربوط به شماست، مثلا در باغ یا ملک شما زندگی می کند نشان آن است که به صبر و حوصله نیاز دارید.ضمیر و درونتان شما را به صبر و حوصله و بردباری دعوت می کند و این دعوت را با نشان دادن لاک پشت به شما می رساند. همین طور ممکن است پیری کهن سال و با تجربه در مسیر ِقرار بگیردکه همین دعوت را بکندو شما را پند بدهد و راهنمائی کند. اگر در خواب ببینید بر لاک پشتی نشسته اید به یک سفر دور می روید یا در دریا مسافرت خواهید کرد که این سفر شما بسیار طولانی خواهد بود. اگر در خواب ببینید گوشت لاک پشت می خورید عمرتان طولانی خواهد بود یا میراثی به شما می رسد که صاحب آن پول و ثروت در دیاری بعید می زیسته و اکنون هم آن مرده ریگ در فاصله ای دور قرار دارد.


تعبیر خواب لاک پشت به روایت محمد ابن سیرین :

اگر فردی در خواب ببیند که لاک پشتی دارد یا در خانه وی لاک پشت آمده است نشانه این است که او را با زاهدی صحبت می افتد.
اگر فردی در خواب ببیند که گوشت لاک پشت می خورد نشانه این است که به اندازه ای که در خواب گوشت لاک پشت خورده است علم می آموزد.


لوک اویتنهاو میگوید :

تعبیر خواب لاک پشت نشانه شادی های پنهان برای خواب بیننده است.


ابراهیم کرمانی میگوید :

دیدن خوردن گوشت لاک پشت در خواب به معنای کسب علم از شخص عالم و فرهیخته است.


آنلی بیتون میگوید :

دیدن لاک پشت در خواب بیانگر این است که واقعه ای باعث می شود تا شرایط کاری خواب بیننده بهبود پیدا کند.
تعبیر خواب خوردن سوپ لاک پشت نشانه این است که خواب بیننده از اتحادی مصالحه آمیز خرسند و شاد می شود.


تعبیر خواب لاک پشت به روایت امام صادق :

تعبیرهای لاک پشت عبارت‌اند از:
مردی عالم
مردی زاهد و پرهیزکار
مردی صنعت‌گر


در کتاب سرزمین رویاها میخوانیم :

تعبیر خواب لاک پشت نشانه داشتن یک زندگی طولانی و موفق برای خواب بیننده است.
خوردن خوراک لاک پشت در خواب نشانه ثروت و نفوذ برای خواب بیننده است.
دیدن لاک پشت در خواب بیانگر ایجاد یک فرصت مناسب برای پیشرفت خواب بیننده است.
دیدن لاک پشت دریایی در خواب بیانگر دشمنان پنهان خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب به یک لاک پشت خیره شود نشانه شانس و خوشبختی برای وی است.
اگر فردی در خواب لاک پشت بخرد نشانه این است که یک نفر عاشق وی می شود.
کشتن لاک پشت در خواب نشانه شروع یک دوره خوب در زندگی خواب بیننده است.


لیلا برایت میگوید :

دیدن لاک‌پشت مرده در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.


کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

دیدن لاک پشت در خواب نمادی از خرد، سرسپردگی، طول عمر و وفاداری است. این رویا بیانگر این است که نیاز دارید در موقعیت یا رابطه‌ای در زندگی تان، سرعت را کم کنید. با زمان و صبر، شما پیشرفت ثابت و پایداری خواهید داشت. به معنایی دیگر لاک پشت بیانگر این است که شما خودتان را از واقعیات زندگی حفظ می‌کنید. شما یک مانع خارجی سخت قرار می‌دهید و به دیگران اجازه‌ی ورود نمی‌دهید. در نتیجه حس عقب کشیدن می‌کنید.
خواب دیدن اینکه شما توسط یک لاک پشت تعقیب می‌شوید بیانگر این است که شما پشت یک ظاهر پنهان می‌شوید، به جای اینکه با چیز‌هایی که ازارتان می‌دهند روبرو شوید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments