تعبیر خواب قورباغه 🌒 تعبیر خواب قورباغه سبز از حضرت یوسف و امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۲۵ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب قورباغه 🌒 تعبیر خواب قورباغه سبز از حضرت یوسف و امام صادق

تعبیر خواب قورباغه, تعبیر خواب قورباغه سبز از حضرت یوسف و امام صادق, تعبیر دیدن قورباغه در خواب,  تعبیر خواب قورباغه مرده, تعبیر خواب قورباغه از حضرت یوسف, تعبیر خواب قورباغه سفید, تعبیر خواب قورباغه امام جعفر صادق, تعبیر خواب قورباغه سبز کوچک در خانه, تعبیر خواب قورباغه در غذا, تعبیر خواب قورباغه روی سر, تعبیر خواب قورباغه سبز ابن سیرین

تعبیر خواب قورباغه, تعبیر خواب قورباغه سبز از حضرت یوسف و امام صادق, تعبیر دیدن قورباغه در خواب,  تعبیر خواب قورباغه مرده, تعبیر خواب قورباغه از حضرت یوسف, تعبیر خواب قورباغه سفید, تعبیر خواب قورباغه امام جعفر صادق, تعبیر خواب قورباغه سبز کوچک در خانه, تعبیر خواب قورباغه در غذا, تعبیر خواب قورباغه روی سر, تعبیر خواب قورباغه سبز ابن سیرین

تعبیر خواب قورباغه, تعبیر خواب قورباغه سبز از حضرت یوسف و امام صادق, تعبیر دیدن قورباغه در خواب,  تعبیر خواب قورباغه مرده, تعبیر خواب قورباغه از حضرت یوسف, تعبیر خواب قورباغه سفید, تعبیر خواب قورباغه امام جعفر صادق, تعبیر خواب قورباغه سبز کوچک در خانه, تعبیر خواب قورباغه در غذا, تعبیر خواب قورباغه روی سر, تعبیر خواب قورباغه سبز ابن سیرین

جالب است بدانید که زن‌ها معمولا خواب قورباغه را می‌بینند. قورباغه و تغییر شکل یک بچه قورباغه به قورباغه‌ای کامل در خواب نمادی از جوان‌سازی دوباره است. قورباغه در خواب نمادی از تحول قلبی و ذهنی برای خواب بیننده است. شما روحی پاک و منزه در دنیای گاها زشت و زننده دارید.

بعلاوه، دیدن قورباغه در خواب می‌تواند به معنای هدر دادن پول هایتان باشد. آیا توقع دارید پولی برایتان باقی بماند؟ تعبیر دیدن قورباغه در خواب این است که پولی که منتظرش بودید هرگز از راه نمی‌رسد.

قورباغه نمادی از تحول و تولد دوباره است و به این ترتیب احتمالا پایان دوره‌ای در زندگی شما در راه است و دیدن این حیوان در خواب از فرصت‌های جدیدی برای شما خبر می‌آورد. در برابر افراد و هر چیز جدیدی که سر راهتان قرار می‌گیرد پذیرا و گشاده رو باشید.

قورباغه فقدان تعهد و مسئولیت‌پذیری تان را به شما یادآوری می‌کند. در صورتیکه رویه خودتان را عوض نکنید، با شکست روبه‌رو می‌شوید. آیا کارهای زیادی را شروع می‌کنید و هیچ وقت آنها را به اتمام نمی‌رسانید؟ آیا در مورد چیزهایی که دوست دارید به‌دست بیاورید صحبت می‌کنید اما اقدام قابل توجهی برای محقق شدن آنها انجام نمی‌دهید؟ اکنون زمان آن رسیده که دست به کار شوید.

گرفتن یک قورباغه یا دنبال کردن آن در خواب به این معناست که شما در برابر تغییرات سریع زندگی خود مقاومت می‌کنید. به چیزهایی که اطرافتان رخ می‌دهد نگاه کنید. شما قادر هستید از آنها به نفع خودتان استفاده کنید.

تعبیر خواب دیدن قورباغه پشت در خانه تان

اگر در خواب قورباغه‌ای را پشت در خانه خود ببینید، تعبیر آن است که کودکانی در زندگی شما وجود دارند که موجب شادی و خوشحالی شما می‌شوند. قورباغه‌ای که در خواب روی چمن‌ها نشسته است نشان می‌دهد که شما قادر هستید در رابطه فعلی تان کاری انجام دهید و اقدامی کنید. شما فردی هستید که در واقعیت قادر به ابراز احساسات خود نیستید و به همین خاطر این خواب را دیده اید. از چه چیزی می‌ترسید؟ چه چیزی را پنهان می‌کنید؟ اکنون زمان آن رسیده است که چیزهای بیشتری را به جهان نشان بدهید.


تعبیر خواب شنیدن صدای قورباغه

شنیدن صدای قورباغه در خواب به این مفهوم است که چیزهای بسیار خوبی مثل پول و امکان داشتن یک زندگی بهتر به زندگی شما راه خواهد یافت.


تعبیر خواب دیدن قورباغه در آب

دیدن قورباغه در آب نمادی از شوق و اشتیاق شما به ماجراجویی است.


تعبیر خواب دیدن قورباغه در تالاب

دیدن قورباغه در تالاب نماد آن است که کسی به دیدن شما می‌آید و این دیدار شما را شگفت زده می‌کند.


تعبیر خواب بازی کردن با قورباغه

اگر در خواب ببینید که با قورباغه‌ای بازی می‌کنید، تعبیر آن است که کسی به حمایت شما نیاز دارد.


تعبیر خواب پریدن قورباغه

اگر در خواب قورباغه را در حال پریدن و جهیدن ببینید، تعبیر آن است که چیزی شما را شگفت زده می‌کند یا تغییراتی در راه است.


تبدیل شدن به قورباغه

اگر در خواب ببینید که به قورباغه تبدیل شده اید، این خواب به داستانی در دورانی کودکی تان اشاره می‌کند که آن را می‌خواندید یا به آن گوش می‌دادید. تعبیر این خواب آن است که شما باید در میان افراد معمولی و چیزهای معمولی به دنبال موهبت‌ها و نعمت‌ها بشد. بهترین موهبت‌ها از سمت همان چیزهایی به طرف شما می‌آیند که شما به هیچ وجه آنها را چیز خاص و مهمی نمی‌دانستید.


تعبیر خواب پا گذاشتن روی قورباغه

اگر در خواب ببینید که پایتان را روی قورباغه‌ای می‌گذارید تعبیر آن است که شاید شما به کمک و حمایت مالی نیاز دارید.


تعبیر خواب کشتن قورباغه

اگر در خواب قورباغه‌ای را ببینید که جانش را نجات می‌دهید و قورباغه با شما حرف می‌زند، این خواب نماد تغییراتی است که شاهد رخ دادن آنها در زندگی خود هستید و این تغییرات تاثیر بهتری در زندگی شما دارند.


تعبیر خواب خوردن قورباغه

اگر در خواب خود را در حال خوردن قورباغه ببینید، تعبیر آن است که عمری طولانی دارید و در صحت و تندرستی زندگی می‌کنید. دستاوردهای شما در زندگی تان موجب رضایت و خوشحالی شما می‌شوند. اکنون فرصت مناسبی برای شروع کارهای جدید است. اگر سعی و تلاش خود را در این کارها به کار ببندید، به موفقیت دست خواهید یافت.


تعبیر خواب له کردن قورباغه زیر پاهایتان

اگر در خواب ببینید که قورباغه‌ای را لگد و آن را زیر پایتان له می‌کنید، این خواب به مسائل و مشکلاتی در وضعیت سلامت و تندرستی شما مربوط می‌شود. رابطه شما با فردی از جنس مخالف ممکن است مشکلاتی در سلامت جسمانی شما به وجود بیاورد.


تعبیر خواب دیدن تعداد زیادی قورباغه در خانه

اگر در خواب قورباغه‌های زیادی را در خانه تان ببینید، تعبیر آن است که افرادی متظاهر و منافق در اطراف شما وجود دارند و باید بعد از این به شدت مراقب و محتاط باشید.


تعبیر خواب گرفتن قورباغه‌

اگر در خواب ببینید که قورباغه‌ای را می‌گیرید این خواب نمادی از روبه‌رو شدن با مشکلات و دشواری هایی در اوضاع سلامتی تان است. این خواب به شما هشدار می‌دهد و شما باید قبل از آنکه دیر شود توجه زیادی به سلامت و جسم خود نشان بدهید.


منوچهر مطیعی میگوید :

اگر در خواب قورباغه ای ببینید با انسانی کج خو و یاوه گو و پرمدعا برخورد خواهید داشت.
کلا قورباغه در رویاهای ما آدمی است نمام، بدگو و غیبت کننده که بسیار حرف می زند و حتی کسانی که سخنانش را می شنوند به بیهودگی گفتارش وقوف کامل دارند.

اگر در خواب ببینید جائی قورباغه های بسیار هست در جمعی مردم بدطینت و بدسیرت وارد می شوید که طبعا چنین محلی امن نمی تواند باشد.

اگر ببینید قورباغه ای در اتاق یا خانه شماست مهمانی به شما وارد می شود که از حضورش خشنود نمی شوید و رنج می برید.

اگر قورباغه را در جوی آب یا مجاری قنوات و آبگیرها یا در حوض و استخر ببینید آنقدرها بد نیست که در محلی غیر مالوف مشاهده کنید. مثلا جای قورباغه در اتاق و کمد لباس نیست و مشاهده این جاندار در چنین جاهایی خوب نیست.

اگر در خواب ببینید که قورباغه ای در بستر و رختخواب شماست یا مثلا زیر تختخواب شما رفته و قایم شده چنانچه ازدواج نکرده یا همسر نداشته باشید زنی بد نصیب شما می شود و اگر زن دارید با همسرتان برخورد نامطلوب خواهید داشت تا آنجا که فحاشی می کنید. این تعبیر برای زن و مرد یکسان است.

اگر ببینید قورباغه ای در جیب لباس شماست مال شما را می برند و ناسپاسی می کنند و پشت سر شما بد می گویند.

اگر قورباغه ای در خواب به پشت شما چسبیده باشد از جانب برادرتان اندوهی به شما می رسد و اگر بر سینه شما چسبیده باشد از جانب پسرتان اندوهگین می شوید و اگر در شلوارتان باشد زن و همسرتان شما را ناراحت خواهند کرد.

چنانچه در خواب کیف یا ساک داشته باشید و آن را بگشایید و قورباغه ای را در آن ببینید نشان آن است که به سفر می روید و در این سفر همسفری نا اهل نصیب شما می گردد.

اگر قورباغه را بر درخت، مخصوصا روی شاخه های درخت ببینید شما را فریب می دهند و در واقع گندم نمایی و جو فروشی می کنند.


خانم ایتانوس معبر یونانی میگوید :

قورباغه کسی است که در حضور انسان لبخند می زند و خوش خدمتی می کند ولی همین که از او جدا شدید پشت سرتان فحش می دهد و تهمت می زند و بد و بیراه می گوید. این تعریف در مورد قورباغه در خواب های ما کاملا درست است.


تعبیر خواب قورباغه به روایت محمد ابن سیرین :

اگر کسی در خواب ببیند وزغ دارد با مردی زاهد هم صحبت می شود.

اگر در خواب قورباغه ای ببینید با انسانی ,کج خو و یاوه گو و پرمدعا برخورد خواهید داشت.
اگر در خواب ببینید جائی قورباغه های, بسیار هست در جمعی مردم بدطینت و بدسیرت وارد می شوید که طبعا چنین محلی امن نمی تواند باشد.
اگر در خواب ببینید قورباغه ای در اتاق یا خانه شماست مهمانی به شما وارد می شود که از حضورش خشنود , نمی شوید و رنج می برید.
اگر قورباغه را در خواب در جوی آب یا مجاری قنوات و آبگیرها یا در حوض و استخر ببینید آنقدرها بد نیست, که در محلی غیر مالوف مشاهده کنید.
اگر در خواب ببینید که قورباغه ای در بستر و رختخواب شماست یا مثلا زیر تختخواب شما رفته , و قایم شده چنانچه ازدواج نکرده یا همسر نداشته باشید زنی بد نصیب شما می شود.


خالد اصفهانی میگوید :

اگر در خواب ببینی وزغ داری، تعبیرش این است که با مردی زاهد و پرهیزکار ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.
اگر ببینی وزغی را آب گرفته و به روی زمین انداختی به شخص زاهدی ظلم و ستم می‌کنی.
اگر ببینی وزغ تو را گاز گرفته است شخص زاهدی به تو ضرر و زیان می‌رساند.


آنلی بیتون میگوید :

اگر در خواب وزغ بینید، بیانگر آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌شود.


لیلا برایت میگوید :

خوردن وزغ در خواب، بیانگر بیماری است.
دیدن وزغ مرده در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.


کارل یونگ میگوید :

تعبیر دیدن قورباغه در خواب تان بیانگر ظرفیت تغییر یا پیش بینی نشده است.
تعبیر خواب قورباغه ممکن است شاهزاده ای باشد که تغییر قیافه داده، و بیانگر تحول، احیا یا تولد دوباره است.
تعبیر دیگر خواب قورباغه ممکن است نمادی از تمیز نبودن یا باروری باشد
تعبیر دیدن قورباغه که در خواب تان می جهد بیانگر این است که تعهد ندارید. شما تمایل دارید که از چیزی به چیز دیگر بپرید.
تعبیر دیگر خواب قورباغه ممکن است بیانگر این باشد که شما گام های اصلی را به سمت هدف برمی دارید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments