تعبیر خواب قنات🌒 تعبیر خواب قنات خشکیده/ تعبیر خواب قنات از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۷ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب قنات🌒 تعبیر خواب قنات خشکیده/ تعبیر خواب قنات از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب قنات, تعبیر خواب آب زیرزمینی, تعبیر خواب لایروبی, تعبیر خواب افتادن در قنات, تعبیر خواب قنات از دیدگاه ابراهیم کرمانی, تعبیر خواب چشمه, تعبیر خواب قنات امام صادق, تعبیر خواب ماهی قنات, تعبیر خواب جوی آب, تعبیر خواب قنات از دیدگاه محمدابن سیرین, تعبیر خواب قنات حضرت یوسف

تعبیر خواب قنات, تعبیر خواب آب زیرزمینی, تعبیر خواب لایروبی, تعبیر خواب افتادن در قنات, تعبیر خواب قنات از دیدگاه ابراهیم کرمانی, تعبیر خواب چشمه, تعبیر خواب قنات امام صادق, تعبیر خواب ماهی قنات, تعبیر خواب جوی آب, تعبیر خواب قنات از دیدگاه محمدابن سیرین, تعبیر خواب قنات حضرت یوسف

تعبیر خواب قنات, تعبیر خواب آب زیرزمینی, تعبیر خواب لایروبی, تعبیر خواب افتادن در قنات, تعبیر خواب قنات از دیدگاه ابراهیم کرمانی, تعبیر خواب چشمه, تعبیر خواب قنات امام صادق, تعبیر خواب ماهی قنات, تعبیر خواب جوی آب, تعبیر خواب قنات از دیدگاه محمدابن سیرین, تعبیر خواب قنات حضرت یوسف


تعبیر خواب نوشیدن از آب صاف قنات

اگر از آب قنات به شرطی که صاف و زلال و روشن باشد، بردارید چه بنوشید و چه ننوشید، خوب است و خیر و برکت و روزی خواهید یافت.

نوشیدن این آب یعنی متنعم می شوید و روزی فراخ می یابید.


تعبیر خواب قنات از دیدگاه جابر مغربی

اگر در خواب ببینی باغ را بوسیلۀ قنات آب می‌دهی، یـعـنـی با زن خودت آمیزش خواهی کرد.


تعبیر خواب قنات از دیدگاه ابراهیم کرمانی

افتادن در قنات به معنای گرفتاری در حیله است.

اگر خواب ببینی در قنات افتاده ای، یـعـنـی گرفتار مکر و نیرنگ می شوی.

اگر در خواب ببینی از قنات آب روان و جاری شده است، یـعـنـی مال و اموال را با مکر و حیله به دست می آوری.


تعبیر خواب قنات از دیدگاه محمد ابن سیرین

اگر ببینی در جائی قنات کنده ای، یـعـنـی بر مردم خودت مکر و حیله درست کرده و ترتیب می دهی (البته این تا وقتی است که آب پدیدار نشده است).

اگر ببینی قنات کنده ای و آب پدیدار شده است و به آب رسیده باشی و جاری شده است، تعبیرش ازدواج می باشد.


تعبیر خواب قنات از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

قنات در خواب منبع خیر و برکت و روزی است، بخصوص اگر آب داشته و آب آن روشن و زلال و به ظاهر مفرح باشد.

در چنین حالتی رویای شما نوید می دهد که خیر و برکت خواهید یافت و روزی شما حلال و فراخ خواهد بود و به شادکامی زندگی خواهید کرد.

اگر در خواب قنات خشک باشد، به عسرت و تنگدستی گرفتار می آئید.

اگر آب آن قنات که در خواب می بینید کدر و تاریک و گل آلود باشد، معاش شما نه حلال خواهد بود و نه کام بخش.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments