تعبیر خواب فیل 🌒 تعبیر خواب سوار شدن بر فیل ابن سیرین / تعبیر فیل از امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب فیل 🌒 تعبیر خواب سوار شدن بر فیل ابن سیرین / تعبیر فیل از امام صادق

تعبیر خواب فیل, تعبیر خواب کلی فیل, تعبیر خواب خرطوم فیل, تعبیر خواب سوار شدن بر فیل, تعبیر خواب فیل ابن سیرین,تعبیر خواب فیل حضرت امام صادق, تعبیر خواب کشتن فیل, تعبیر خواب خوردن گوشت فیل, تعبیر خواب عاج فیل, تعبیر خواب فرار کردن از دست فیل, تعبیر خواب جنگیدن با فیل, تعبیر خواب فیل مرده

تعبیر خواب فیل, تعبیر خواب کلی فیل, تعبیر خواب خرطوم فیل, تعبیر خواب سوار شدن بر فیل, تعبیر خواب فیل ابن سیرین,تعبیر خواب فیل حضرت امام صادق, تعبیر خواب کشتن فیل, تعبیر خواب خوردن گوشت فیل, تعبیر خواب عاج فیل, تعبیر خواب فرار کردن از دست فیل, تعبیر خواب جنگیدن با فیل, تعبیر خواب فیل مرده

تعبیر خواب فیل, تعبیر خواب کلی فیل, تعبیر خواب خرطوم فیل, تعبیر خواب سوار شدن بر فیل, تعبیر خواب فیل ابن سیرین,تعبیر خواب فیل حضرت امام صادق, تعبیر خواب کشتن فیل, تعبیر خواب خوردن گوشت فیل, تعبیر خواب عاج فیل, تعبیر خواب فرار کردن از دست فیل, تعبیر خواب جنگیدن با فیل, تعبیر خواب فیل مرده

تعبیر خواب فیل به طور کلی

این خواب نشان دهنده امید است. به خصوص اگر فیلی را تنها ببینید تعبیر آن است که در پروژه های پیش روی خود شانس و بخت با شما یار خواهد بود. اگرچه این شانس بسیار کوچک است و تغییری اساسی پیش روی شما نخواهد بود اما در زندگی کاری یا خصوصی تان به موفقیت هایی در ابعاد کوچکتر دست خواهید یافت.


تعبیر خواب دیدن یک دسته فیل

فیل ها نماد تعادل، سعادت و خرد هستند. اگر گروهی از فیل ها را در خواب دیدید، پس باید به شما بگوییم که در دوره زمانی پیش روی تان بخت و اقبال زیادی به شما روی خواهد کرد. این بخت و اقبال می تواند مربوط به پروژه ها یا مسائل کاری جدید شما باشد.


تعبیر خواب فیل در حال راه رفتن

اگر در خواب فیلی را در حال راه رفتن ببینید، نشان دهنده رابطه شما با دیگران است. شما فردی بسیار سخاوتمند و مهربان هستید و همواره سعی می کنید به دیگران در مشکلات و سختی ها کمک کنید. هیچ کمکی وجود ندارد که خانواده و دوستان تان از شما بخواهند و شما از آن ها دریغ کنید.


تعبیر خواب فیل سفید

تعبیر دیدن فیل سفید در خواب آن است که شما به زودی به مفهوم نهانی چیزی دست خواهید یافت که مدت ها در حال فکر کردن به آن بوده اید. این موضوع با مسائل مادی در ارتباط نیست و پس از به دست آوردن چنین بینشی شما سرانجام به صلح و آرامش می رسید.


تعبیر خواب پیدا کردن فیل

این خواب نشان دهنده احساسات و عواطف گروهی است. شما با گروهی از افراد آشنا می شوید که شباهت هایی با خودتان دارند و قطعا در کنار آن ها حرفی برای گفتن خواهید داشت. این وضعیت می تواند با نوعی رفاه یا کمک اجتماعی در ارتباط باشد که شما آن را از دیگران یا دوستان نزدیک یا خانواده خود طلب می کنید.


تعبیر خواب کشتن فیل

این خواب تعبیری منفی دارد و نشان دهنده این است که زندگی شما در حال حاضر فاقد تعادل بوده و شما نمی دانید چطور هر چیز را سر جای خود قرار دهید. شما معمولا وقتی در حال عبور از دوره ای سخت و طاقت فرسا در زندگی خود هستید که اندوه، استرس و ناراحتی بسیار زیادی را برایتان به همراه آورده است این خواب را می بینید.

حتی اگر فیل مرده ای را بر سر راه خود در خواب دیدید، این خواب تاثیری منفی در زندگی تان خواهد داشت. اوقات سخت تری پیش روی شما است اما به یاد داشته باشید که همیشه کار مثبتی برای انجام دادن وجود دارد که شما را دوباره به راه اصلی زندگی تان بازمی گرداند.


تعبیر خواب فیل که شما را تعقیب می کند

اگر در خواب ببینید که فیلی شما را دنبال می کند، این خواب نشان دهنده انعطاف پذیری شما است. شما احساس خوبی درمورد خودتان دارید و در برابر سایر افرادی که در تلاش بودند تا شما را متوقف سازند و احساس ناخوشایندی در شما نسبت به خودتان به وجود آورند نیز احساس شکست ناپذیر بودن را تجربه می کنید.


تعبیر خواب شکار فیل

این خواب نشان دهنده طبیعت ظالمانه و بی رحم دنیای درونی شما است که در تلاش است تا راهی به دنیای بیرون پیدا کند. شما انرژی های منفی بسیار زیادی درون خود انباشته اید و احساس می کنید هر ثانیه در حال انفجار هستید. برای رها کردن همه این انرژی های منفی سعی کنید با افرادی صحبت کنید که به شما آسیب رسانده اند یا موجب به وجود آمدن چنین احساسی در شما شده اند.


تعبیر خواب فیل که به شما حمله می کند

این خواب نشان دهنده رابطه شما با افراد قدرتمندی است که به طور بالقوه توانایی آسیب رساندن به شما را دارند یا موجب شکست خوردن برنامه ها و ایده های شما می شوند. شما نگران هستید که مبادا وعده های آن ها محقق شود و شما در موقعیت ناخوشایندی قرار بگیرید.

برای اینکه مانع از آزرده شدن توسط این افراد شوید باید در روابط خود با آن ها احتیاط کنید و به هر سرنخی که به شما هشدار خطری از جانب آن ها را می دهد آگاه باشید.


در خواب به فیلی غذا می دهید

این خواب تعبیری مثبت دارد. در فاصله کوتاهی پس از دیدن این خواب بخت و اقبال بسیار زیادی به شما روی خواهد کرد و حتی ممکن است چیزی را برنده شوید یا ترفیع رتبه به دست آورید. شانس و بخت هر جایی که می روید شما را دنبال می کند و هر کاری که شروع می کنید بدون مشکل پایان خواهد یافت.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

فیل حیوانی است که برای ما ایرانیان تقریباً ناشناخته است. بومی سرزمین ما نیست و بیشتر آشنائی‌های ما به‌‌خصوص در کودکی با افسانه‌ها همراه بوده است. شاید به همین علت معبران ایرانی در مورد فیل تعابیری نوشته‌اند که درست به نظر نمی‌‌آید.
مثلاً نوشته‌اند (فیل پادشاه عجم است و اگر سوار فیل باشید زن ایرانی می‌گیرید و چنانچه پیاده کنار فیل باشید زن عجمی و ایرانی بر بیننده خواب چیره و مساط می‌شود.)
می‌بینید که فیل هیچ ارتباطی با زن ایرانی ندارد همین‌طور در موارد دیگر که پادشاه عجمی نمی‌تواند باشد. اما امروز با وجود کتاب‌ها و رادیو و تلوزیون شناخت ما از فیل بیشتر شده. فیل در رویاهای ما نشان عظمت در نعمت و قدرت است و در عین حال نرمش و ملایمت.
چنانچه در خواب ببینیم که سوار فیل شده‌ایم و آن حیوان عظیم‌الجثه از ما اطاعت می‌کند به قدرت و شوکت می‌رسیم. در هر رشته و هر موقعیتی که هستیم ترقی می‌کنیم و این ترقی، چشمگیر است.
اگر در خواب ببینیم گله‌ای فیل عبور می‌کند و ما به تماشا ایستاده‌ایم با جمعی از اعظام و بزرگان برخورد خواهیم داشت. اگر ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته‌اید موقعیتی به‌دست می‌آورید که می‌توانید بزرگ شوید.
اگر خواب دیدید بر فیل سوار شدید که تعبیرش را نوشتم ولی اگر نتوانستید سوار شوید موفق و کامیاب نمی‌شوید. فیل دشمن نمی‌تواند باشد چون سمبل آرامش است پس اگر دیدید که فیلی سر به دنبال شما گذاشته در جریان حادثه‌ای بزرگ قرار می‌گیرید که عظمت آن شما را می‌ترساند.


تعبیر خواب فیل به روایت محمد ابن سیرین :

اگر کسی در خواب بیند که بر فیل نشسته است، دلیل که زنی بخواهد نابکار. اگر این خواب را به روز بیند، دلیل که زن را طلاق دهد یا کنیزک را بفروشد.
اگر بیند که فیل را بکشت، دلیل که پادشاهی بر دست او کشته شود یا حصاری محکم بگشاید.
اگر بیند که فیل پای بر سر وی نهاد و او را بکشت، دلیل که به هلاک نزدیک شود و حالش بد شود.
اگر بیند که بر فیلی نشسته بود و بعد از آن بر فیل دیگری نشست، دلیل که ازخدمت پادشاه خویش به خدمت پادشاه دیگر شود.


ابراهیم کرمانی میگوید :

اگر بیند که بر فیل نشسته بود و آن فیل سلاح داشت و نیک مطیع او بود، دلیل نماید که پادشاه عجم شود یا پادشاه عجم را قهر کند.
اگر بیند از گوشت فیل همی خورد، دلیل که به قدر آن گوشت از پادشاه عجم مال و نعمت یابد.
اگر بیند از استخوان فیل یا از پوست او چیزی با خود داشت همین، دلیل است و مال و نعمت از پادشاه بدو رسد.
اگر بیند به هنگام رزم بر فیل نشسته، دلیل است که دشمنی بزرگ را قهر کند و بر این قول، قصه اصحاب الفیل را، دلیل آورده‌اند.
اگر بیند از پشت فیل بیفتاد، دلیل که در بلای سخت افتد.
اگر بیند که فیل در میان جنگ بیفتاد و بمرد، دلیل که پادشاه آن دیار بمیرد.


جابر مغربی میگوید :

اگر بیند که از بهر تماشا بر فیل نشسته بود و قادر است، دلیل است که زن عجمی را به نکاح خود بخواهد و آن زن بر وی قادر شود. اگر به خلاف این بیند، دلیل که بر زن قادر شود.
اگر بیند که فیلی سلاح پوشیده بود و از آن شهر به شهر دیگری می‌رفت، دلیل که مملکت آن دیار از پادشاه به پادشاهی دیگر افتد تا او را هلاک کند.


تعبیر خواب فیل به روایت امام صادق :

دیدن فیل درخواب بر شش وجه است
پادشاه عجمی ، مرد غلام ، مردمکاری (مردی که چهار پا کرایه می‌دهد) ، مرد باقوت و هیبت. مرد حسود. ستمکاری خونخواره.


لوک اویتنهاو میگوید :

فیل: ازدواج دیر هنگام، تانی و تأمل
سوار شدن بر روی آن: نیکبختی
مرگ آن: پروژه‌های شکست خورده


آنلی بیتون میگوید :

اگر خواب ببینید سوار فیل شده‌اید، علامت آن است که از فردی قابل اعتماد ثروتی به دست می‌آورید و صاحب مقام و اقتدار خواهید شد به امور کار خود کاملاً تسلط خواهید یافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود.
دیدن تعدادی فیل در خواب، نشانه فراوان است. دیدن فیلی تنها در خواب علامت آن است که شما محقرانه با اطمینان به نفس و استوار زندگی خواهید کرد.
اگر خواب ببینید به فیلی غذا می‌دهید، علامت آن است که با محبت به زیر دستان خود مقامی در اجتماع خواهید یافت.
اگر خواب ببینید سوار فیل شده‌اید، علامت آن است که از فردی قابل اعتماد ثروتی به دست می‌آورید و صاحب مقام و اقتدار خواهید شد به امور کار خود کاملاً تسلط خواهید یافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments