تعبیر خواب غول 🌒 تعبیر دیدن و کشتن غول در خواب / تعبیر خواب دیو

تعبیر خواب 🔥 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲ دیدگاه

تعبیر خواب غول 🌒 تعبیر دیدن و کشتن غول در خواب / تعبیر خواب دیو

تعبیر خواب غول, تعبیر خواب دیو, تعبیر خواب هیولا, تعبیر خواب کشتن غول, تعبیر خواب فرار از دست غول, تعبیر خواب غول از ابن سیرین, تعبیر خواب غول از امام صادق, تعبیر خواب غول حضرت یوسف, تعبیر خواب کشته شدن توسط غول, تعبیر خواب پنهان شدن از دست غول, تعبیر خواب تبدیل شدن به غول, تعبیر خواب حمله غول

تعبیر خواب غول, تعبیر خواب دیو, تعبیر خواب هیولا, تعبیر خواب کشتن غول, تعبیر خواب فرار از دست غول, تعبیر خواب غول از ابن سیرین, تعبیر خواب غول از امام صادق, تعبیر خواب غول حضرت یوسف, تعبیر خواب کشته شدن توسط غول, تعبیر خواب پنهان شدن از دست غول, تعبیر خواب تبدیل شدن به غول, تعبیر خواب حمله غول

تعبیر خواب غول, تعبیر خواب دیو, تعبیر خواب هیولا, تعبیر خواب کشتن غول, تعبیر خواب فرار از دست غول, تعبیر خواب غول از ابن سیرین, تعبیر خواب غول از امام صادق, تعبیر خواب غول حضرت یوسف, تعبیر خواب کشته شدن توسط غول, تعبیر خواب پنهان شدن از دست غول, تعبیر خواب تبدیل شدن به غول, تعبیر خواب حمله غول

شما ممکن است برخی از ترس ها یا احساسات سرکوب شده را داشته باشید که ممکن است در خواب خود را به شکل یک غول نشان دهد.

سعی کنید در رویای خود با هیولا روبرو شوید و بفهمید که هیولا چه کسی یا چه جنبه ای از خود را نشان می دهد.

غول در خواب یا واکنش ضعف است یا دشمنی است بزرگ که از او هم بیم داریم و هم آسیب می بینیم و همیشه برای ما خطر ایجاد می کند .


تعبیر خواب کشتن غول

خواب دیدن اینکه شما یک هیولا را می کشید ، به معنای این است که شما با موفقیت بر رقبای خود غلبه خواهید کرد و به یک موقعیت بالاتر پیشرفت خواهید کرد.


تعبیر خواب تبدیل شدن به یک غول

تبدیل شدن به یک هیولا در رؤیای شما نشان می دهد که شما در حال تبدیل شدن به کسی هستید که از آن خجالت می کشید.

یا ممکن است این رویا شخصیت واقعی شما را نشان دهد. شاید شما نیاز به تغییر نگرش در رفتارهای خود داشته باشید.


تعبیر خواب حمله غول

چنانچه در خواب غولی دیدید که عزم شما را داشت از جانب کسی مورد تهدید قرار می گیرید .


تعبیر خواب فرار از دست غول

اگر از غول بگریزید امنیت می یابید و اگر او را بکشید یا منهدم کنید بر دشمن چیره می شوید .


تعبیر خواب غول خوشحال

اگر در خواب غولی ببینید که خوشحال است شما غمگین می شوید و اگر غول اندوهگین و ژنده بود شادی بزرگی برای شما پیش می آید .


کتاب سر زمین رویاها

با یک غول مواجه می شوید : شانس و موفقیت

یک غول را می کشید : درآمدهای مالی مختلف خواهید داشت .

یک غول خیلی بزرگ : یک موفقیت خیلی بزرگ

یک غول بهمراهی اشخاص دیگر : موفقیت در عشق


منوچهر مطیعی میگوید :

غول در خواب به معنای دشمن است که از او می ترسیم .

دیدن غولی که ما را می ترساند به معنای تهدید شدن است و فرار از غول به معنای پیروزی بر دشمن می باشد.

غول خوشحال در خواب به معنای ناراحتی شما و بالعکس است .

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
2 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments