تعبیر خواب عسل 🌒 تعبیر خواب عسل از حضرت یوسف و امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ یک دیدگاه

تعبیر خواب عسل 🌒 تعبیر خواب عسل از حضرت یوسف و امام صادق, تعبیر خواب خوردن عسل

تعبیر خواب عسل, تعبیر خواب عسل خریدن, تعبیر خواب خوردن عسل, تعبیر خواب عسل از حضرت یوسف, تعبیر خواب عسل امام صادق, تعبیر خواب عسل با موم, تعبیر خواب عسل چیست, تعبیر خواب عسل یوتاب, تعبیر خواب عسل یوتاب, تعبیر خواب عسل نی نی سایت, تعبیر خواب عسل خوردن با موم

تعبیر خواب عسل, تعبیر خواب عسل خریدن, تعبیر خواب خوردن عسل, تعبیر خواب عسل از حضرت یوسف, تعبیر خواب عسل امام صادق, تعبیر خواب عسل با موم, تعبیر خواب عسل چیست, تعبیر خواب عسل یوتاب, تعبیر خواب عسل یوتاب, تعبیر خواب عسل نی نی سایت, تعبیر خواب عسل خوردن با موم

تعبیر خواب عسل, تعبیر خواب عسل خریدن, تعبیر خواب خوردن عسل, تعبیر خواب عسل از حضرت یوسف, تعبیر خواب عسل امام صادق, تعبیر خواب عسل با موم, تعبیر خواب عسل چیست, تعبیر خواب عسل یوتاب, تعبیر خواب عسل یوتاب, تعبیر خواب عسل نی نی سایت, تعبیر خواب عسل خوردن با موم

دیدن عسل در خواب نشانگر این است که شما باید در برقراری ارتباط با دیگران صادقتر باشید.
از طرف دیگر ، دیدن یا خوردن عسل در خواب نشانگر نرمی ، شیرینی ، دلسوزی ، خرد ، صلح ، طول عمر و شادی است. همچنین نمادی از باروری و بهره وری است.

از دیدگاه روانشانسی عسل سمبل شیرینی و تجمل است. غذایی طبیعی که باعث افزایش باروری مردان و زنان می‌گردد. به همین دلیل دیدن عسل در خواب نشان دهنده روابط جنسی و فعالیت در هر زمان برای بیننده خواب است البته عسل در خود نشانه‌های ناگواری را هم دارد که از این نشانه‌های بد می‌توان به به بد رفتاری، حسادت و بدخویی اشاره کرد که خود را به صورت عسل در خواب نمایش می‌دهند.
رویای عسل بازتابی از خصوصی‌ترین مسائل بین افراد متأهل را نشان می‌دهد.
اگر در خواب عسل تصفیه شده خوردید نشان دهنده بهبودی پس از بیماری است.


تعبیر خواب عسل از نظر حضرت یوسف :

دیدن انگبین میراث بود
دیدن نبات و شکرو انگبین وگل وشکر ومانند آن تعلق به ایمنی دارد


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

انگبین یا عسل در خواب دیدن نیکو است. انگبین در خواب مال است، سود است، پول است و بخصوص پولی است که بدون زحمت و تکاپو عاید بیننده رؤیا می‌شود.
برخی از معبران، انگبین را میراث نوشته‌اند و ذکر کرده‌اند که انگبین میراث یا دفینه و یا سپرده ای است که شما از وجود آن اطلاع ندارید و اگر داشته باشید در مورد مالکیت آن مطمئن نیستید لذا از یافتن و دیدنش ذوق زده و متعجب خواهید شد.
چنان چه در خواب ببینید که ظرفی مملو از انگبین به شما می‌دهند رنگ آن را مورد توجه قرار دهید. اگر رنگ آن طبیعی نباشد و فرضاً سیاه بزند گویای آن است که نیرنگی به شما زده می‌شود


تعبیر خواب عسل به روایت امام صادق :

تعبیر خوردن عسل درخواب بر سه وجه است .
روزی حلال
منفعت
به مراد دل رسیدن
تعبیر خواب ترانگبین رزقی است که بی منت بدو رسد


ابراهیم کرمانی میگوید :

عسل در خواب، غنیمت بود از مال‌ها و نیکی بود از کردارها، زیرا که در وی شفای دردها است و شهد روزی بسیار بود.


آنلی بیتون میگوید :

دیدن عسل در خواب، علامت کسب ثروت و راحتی است و داشتن تمایلات مادی و غیراخلاقی.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments