تعبیر خواب طاووس 🌒 تعبیر خواب طاووس امام صادق و حضرت یوسف

تعبیر خواب 🔥 ۲۷ دی ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب طاووس 🌒 تعبیر خواب طاووس امام صادق و حضرت یوسف

تعبیر خواب طاووس, تعبیر خواب طاووس از حضرت یوسف, تعبیر خواب طاووس از ابن سیرین, تعبیر خواب طاووس نورانی, تعبیر خواب طاووس مرده, تعبیر خواب طاووس سبز رنگ, تعبیر خواب طاووس امام جعفر صادق, تعبیر خواب طاووس ابن سیرین, تعبیر خواب گرفتن جوجه طاووس, تعبیر خواب طاووس ابی رنگ, تعبیر خواب دیدن پرواز طاووس

تعبیر خواب طاووس, تعبیر خواب طاووس از حضرت یوسف, تعبیر خواب طاووس از ابن سیرین, تعبیر خواب طاووس نورانی, تعبیر خواب طاووس مرده, تعبیر خواب طاووس سبز رنگ, تعبیر خواب طاووس امام جعفر صادق, تعبیر خواب طاووس ابن سیرین, تعبیر خواب گرفتن جوجه طاووس, تعبیر خواب طاووس ابی رنگ, تعبیر خواب دیدن پرواز طاووس

تعبیر خواب طاووس, تعبیر خواب طاووس از حضرت یوسف, تعبیر خواب طاووس از ابن سیرین, تعبیر خواب طاووس نورانی, تعبیر خواب طاووس مرده, تعبیر خواب طاووس سبز رنگ, تعبیر خواب طاووس امام جعفر صادق, تعبیر خواب طاووس ابن سیرین, تعبیر خواب گرفتن جوجه طاووس, تعبیر خواب طاووس ابی رنگ, تعبیر خواب دیدن پرواز طاووس

معبران طاووس را زنی زیبا و فریبنده تعبیر کرده اند که چون در منظر بیننده خواب قرار می گیرد او را می فریبد و از راه به در می کند. چنانچه در خواب طاووسی را دیدید که می خرامد و بال و پر رنگارنگ خود را می گشاید و جلوه می کند نشان آن است که فریب در کمین شماست.

تعبیر خواب پرواز طاووس

تعبیر خواب پرواز طاووس در خواب به معنی غرور و موفقیت در کار و زندگی است.


تعبیر خواب رقص طاووس

تعبیر خواب رقص طاووس ( باز کردن پر طاووس ) به این معنی است که دیگران شاهد پیشرفت شما هستند زیرا گام های بزرگی را برای موفقیت برداشته اید.


تعبیر خواب حمله طاووس

تعبیر خواب حمله طاووس به این معنی است که شما به دلیل موفقیت بیش از حد مغرور شده اید.احتمالا به همین دلیل دشمنانی پیدا کرده اید که ممکن است شما را شکست دهند.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب جامه🌒تعبیر خواب لباس سبز/تعبیر خواب جامه به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب طاووس در قفس

تعبیر دیدن طاووس در قفس نشان دهنده این است که غرورتان جلوی اراده شما را گرفته و مانع از رشد و شکوفا شدن مهارت های شما شده است.


تعبیر خواب طاووس سفید

تعبیر خواب این است که از غرور و تکبر خود آگاه هستید و فکر می کنید چگونه از آن در برخورد با دیگران استفاده کنید.


تعبیر خواب طاووس سیاه

تعبیر دیدن طاووس سیاه بیانگر این است که یک عده حسود ، شایعاتی را در مورد شما پخش کرده اند تا شما را بدنام کنند. باید مراقب باشید.


تعبیر خواب طاووس بنفش

طاووس بنفش در خواب ثروت بسیار زیاد است و نشانه خوبی خواهد بود.


تعبیر خواب طاووس صورتی

تعبیر طاووس صورتی در خواب نشان دهنده اعتماد به نفس شما در زندگی است.


تعبیر خواب طاووس زخمی

تعبیر طاووس زخمی نشان دهنده سوء تفاهم های بزرگی است که مشکلات زیادی برای شما ایجاد خواهد کرد.


تعبیر خواب تخم طاووس

تعبیر خواب تخم طاووس مهارت های بالقوه ای در وجود شماست که هنوز شکوفا نشده است.


تعبیر خواب پر طاووس

تعبیر خواب پر طاووس بیانگر جاودانگی است.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

انسان به طور کلی، زن و مرد، در معرض فریب و دستخوش مطامعی است که زیبایی‌های جهان به او القا می‌کنند و نوع مرد بیش از هر چیز می‌تواند در معرض فریب زن باشد. به همین علت معبران طاووس را زنی زیبا و فریبنده تعبیر کرده‌اند که چون در منظر بیننده خواب قرار می‌گیرد او را می‌فریبد، از راه به در می‌برد و به باطل می‌کشاند. چنانچه در خواب طاووسی را دیدید که می‌خرامد و بال و پر رنگارنگ خود را می‌گشاید و جلوه می‌کند نشان آن است که فریب در کمین شماست و این بستگی می‌یابد به وضع و موقعیتی که دارید. البته این را خود بیننده خواب بهتر می‌داند که چه چیز زودتر فریبش می‌دهد. هستند کسانی که فریب زن را می‌خوردند. برخی پول گولشان می زند و دسته ای در مقابل جاه و مقام ضعف دارند. به هر حال دیدن طاووس در خواب احتمال فریب خوردن بیننده خواب را هشدار می‌دهد چه فریب زن و چه فریب دنیا.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب آبادی 🌒تعبیر خواب آبادی سرسبز/ تعبیر خواب آبادی به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب طاووس به روایت محمد ابن سیرین :

دیدن طاووس به خواب، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر بیند که طاووسی نر داشت، دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند. اگر طاووسی ماده بیند، دلیل که زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل کند.


کرمانی میگوید :

اگر ببینی گوشت طاووس می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال کاملی به دست می‌آوری.
اگر ببینی طاووس بانگ و فریاد می‌کند، خبری از «پادشاه» عجمی به گوش تو می‌رسد.


جابر مغربی میگوید :

اگر بیند طاووسی را بکشت، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.


تعبیر خواب طاووس به روایت امام صادق :

دیدن طاووس بر دو وجه بود.
پادشاه عجم (پادشاه).
بزرگی مالدار (شخص بزرگ و ثروتمند).


لوک اویتنهاو میگوید :

طاووس: ملاقات بسیار شیرین در حین مسافرت
پر طاووس: تمایل داشتن به چیزهای پوچ و واهی


تعبیر خواب طاووس به روایت حضرت یوسف :

دیدن طاووس عمر زیاد شود


هانس کورت میگوید :

دیدن طاووس در خواب، بیانگر آن است که به دام افراد حیله‏‌گر گرفتار می‌‏شوید.


تعبیر خواب طاووس به روایت حضرت دانیال :

دیدن طاووس به خواب، دلیل بر زن مفسده باشد. اگر بیند که طاووس با وی سخن گفت، دلیل که ولایتی یابد. اگر بیند طاووس از خانه او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد.


لیلا برایت میگوید :

شنیدن صداى طاووس بیانگر آن است که باید مراقب خود باشید.
دیدن پر طاووس در خواب، بیانگر آن است که انسان متکبرى هستید.


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments