تعبیر خواب صدف 🌒 تعبیر خواب صدف و مروارید آن / تعبیر خواب پوست صدف

تعبیر خواب 🔥 ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب صدف 🌒 تعبیر خواب صدف و مروارید آن / تعبیر خواب پوست صدف

تعبیر خواب صدف, تعبیر خواب صدف ابن سیرین, تعبیر خواب صدف یونگ, تعبیر خواب صدف باز, تعبیر خواب پوست صدف, تعبیر خواب صدف شکسته, تعبیر خواب خوردن صدف, تعبیر خواب صدف خام, تعبیر خواب مروارید درون صدف, تعبیر خواب صدف خراب, تعبیر خواب شستن صدف 

تعبیر خواب صدف, تعبیر خواب صدف ابن سیرین, تعبیر خواب صدف یونگ, تعبیر خواب صدف باز, تعبیر خواب پوست صدف, تعبیر خواب صدف شکسته, تعبیر خواب خوردن صدف, تعبیر خواب صدف خام, تعبیر خواب مروارید درون صدف, تعبیر خواب صدف خراب, تعبیر خواب شستن صدف 

تعبیر خواب صدف, تعبیر خواب صدف ابن سیرین, تعبیر خواب صدف یونگ, تعبیر خواب صدف باز, تعبیر خواب پوست صدف, تعبیر خواب صدف شکسته, تعبیر خواب خوردن صدف, تعبیر خواب صدف خام, تعبیر خواب مروارید درون صدف, تعبیر خواب صدف خراب, تعبیر خواب شستن صدف

تعبیر کلی دیدن صدف در خواب
تعبیر خواب صدف میل جنسی، زیبایی، ثروت، فروتنی و حکمت است.

تعبیر دیدن صدف در خواب به این معنی است که به زودی به آرزوهای خود خواهید رسید.

تعبیر خواب خوردن صدف

تعبیر خواب خوردن صدف این است که به زودی عاشق می شوید و نیازهای جنسی و عاطفی شما به زودی برطرف خواهد شد.


تعبیر خواب صدف خام

تعبیر خواب صدف خام، میل جنسی است و به این معنی است به زودی به آرزوی خود خواهید رسید و از آن لذت خواهید برد.


تعبیر خواب مروارید درون صدف

تعبیر خواب مروارید درون صدف، نشان از خصوصی ترین خواسته های شماست که به هیچ کس در مورد آن حرفی نزده اید و مانند یک راز تا ابد درون شما خواهد بود.


تعبیر خواب پوست صدف

تعبیر خواب پوست صدف نا امیدی مالی است . ممکن است در وضعیت مالی بدی باشید و این موضوع شما را بسیار ناراحت کرده است.


تعبیر خواب صدف شکسته

تعبیر خواب صدف شکسته وعده های دروغین است. ممکن است کسی از دوستانتان به شما قولی داده است که نتواسته به آن عمل کند.


تعبیر خواب صدف فاسد یا خراب

تعبیر دیدن صدف خراب یا فاسد در خواب به این معنی است که به انجام کار بدی معتاد شده اید. بهتر است در موردمسائل شخصی خود دقت بیشتری کنید مخصوصا نیازهای جنسی تان را مدیریت کنید تا در آینده مشکلی برایتان پیش نیاید.


تعبیر خواب شستن صدف

تعبیر خواب شستن صدف به این معنی است که به زودی حسی را درون خود کشف خواهید کرد. این حس ممکن است حس جنسی باشد که تاکنون در مورد آن چیزی نمی دانستید.


تعبیر خواب سخت باز شدن صدف

اگر صدف در خوابتان به سختی باز شد تعبیرش این است که انسان درونگرایی هستید و به سختی خود را برای دیگران بروز می دهید. احساس درونی تان را بروز دهید تا دیگران بیشتر در مورد شما بدانند.


معبرین غربی گویند :

صدف در خواب نماد سکون، رمز آلود بودن و زیبایی‌های پنهان است. همچنین در تعابیری دیگر صدف را نماد بدنی دانسته‌اند که در وجود خود گوهر و مرواردی را نگاه داشته است. دیدن صدف در رؤیا نشان می‌دهد که شخصیت شما به وسیله ناراحتی‌هایی که در زندگی به خود دیده است در حال شکل گرفتن است.
در برخی موارد صدف به معنای روابط جنسی نیز تعبیر شده است که معمولاً این تعبیر برای زنان بیان می‌شود.
صدف‌ها معمولاً نشان دهنده مدیتیشن، درون و تغییرات هستند به دلیل مروارید درونی آن صدف‌ها نماد و سمبل زیبایی، فروتنی، ثروت و درایت نیز محسوب می‌گردند. اگر تعداد زیادی صدف در اطراف خود دیدید زندگی راحت به همراه فرزندان زیاد برای شما پیش بینی می‌گردد.
اگر در رؤیا صدف بفروشید موفقیتی بزرگ در زمینه کاری و یا عشقی ماندگار در روابط شخصی خود بدست خواهید آورد.


لوک اویتنهاو می‌ گوید :

صدف: خبرهای بد از دور دست‌ها
جمع کردن آن‌ها: شما با پشتکار زیاد مشکلات را از سر راه برخواهید داشت
صدف‌های خالی: ضرر
صدف‌های پر: کامیابی
تعبیر خواب صدف ، خبرهای بد از دور دستهاست
تعبیر خواب جمع کردن صدف اینست که شما با پشتکار زیاد مشکلات را از سر راه برخواهید داشت
تعبیر خواب صدفهای خالی ، ضرر است و تعبیر خواب صدفهای پر کامیابی و موفقیت است


محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که صدف داشت، دلیل که خادمی پیدا کند. اگر بیند که صدف وی ضایع شد، دلیل که خادمش بگریزد.


کارل یونگ میگوید :

تعبیر دیدن پوست صدف در خوابتان نا امیدی مالی است


در کتاب سرزمین رویاها میخوانیم :

اگر در خواب خود صدف ببینید معنی خواب شما روی آوردن شانس به شما و همچنین به خوشبختی رسیدن است.

اگر در خواب دیدید که صدف می خورید معنی خواب شما این است که کار مشکلی در انتظار شما است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments