تعبیر خواب شیر دادن 🌒 تعبیر خواب شیر دادن به کودک از نظر امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۱ دیدگاه

تعبیر خواب شیر دادن 🌒 تعبیر خواب شیر دادن به کودک از نظر امام صادق

تعبیر خواب شیر دادن, تعبیر خواب شیر دادن به کودک از نظر امام صادق,تعبیر خواب مکیدن سینه توسط نوزاد, تعبیر خواب شیر دادن کودک امام جعفر صادق, تعبیر خواب شیر دادن کودک ابن سیرین, تعبیر خواب سینه پر شیر, شیر دادن به نوزاد, تعبیر خواب پستانها, تعبیر شیر آمدن از سینه, تعبیر خواب شیر دادن نوزاد از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب شیر امدن از پستانها, تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد پسر تازه متولد شده, تعبیر خواب جاری شدن شیر از پستانها, تعبیر خواب نوک سینه, تعبیر خواب سینه پر شیر زن, تعبیر خواب سینه بزرگ شدن, تعبیر خواب افتادن نوک سینه, تعبیر خواب شیر آمدن از سینه زن, تعبیر شیر آمدن از سینه

تعبیر خواب شیر دادن, تعبیر خواب شیر دادن به کودک از نظر امام صادق,تعبیر خواب مکیدن سینه توسط نوزاد, تعبیر خواب شیر دادن کودک امام جعفر صادق, تعبیر خواب شیر دادن کودک ابن سیرین, تعبیر خواب سینه پر شیر, شیر دادن به نوزاد, تعبیر خواب پستانها, تعبیر شیر آمدن از سینه, تعبیر خواب شیر دادن نوزاد از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب شیر امدن از پستانها, تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد پسر تازه متولد شده, تعبیر خواب جاری شدن شیر از پستانها, تعبیر خواب نوک سینه, تعبیر خواب سینه پر شیر زن, تعبیر خواب سینه بزرگ شدن, تعبیر خواب افتادن نوک سینه, تعبیر خواب شیر آمدن از سینه زن, تعبیر شیر آمدن از سینه

تعبیر خواب شیر دادن, تعبیر خواب شیر دادن به کودک از نظر امام صادق,تعبیر خواب مکیدن سینه توسط نوزاد, تعبیر خواب شیر دادن کودک امام جعفر صادق, تعبیر خواب شیر دادن کودک ابن سیرین, تعبیر خواب سینه پر شیر, شیر دادن به نوزاد, تعبیر خواب پستانها, تعبیر شیر آمدن از سینه, تعبیر خواب شیر دادن نوزاد از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب شیر امدن از پستانها, تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد پسر تازه متولد شده, تعبیر خواب جاری شدن شیر از پستانها, تعبیر خواب نوک سینه, تعبیر خواب سینه پر شیر زن, تعبیر خواب سینه بزرگ شدن, تعبیر خواب افتادن نوک سینه, تعبیر خواب شیر آمدن از سینه زن, تعبیر شیر آمدن از سینه

خواب دیدن شیر مادر یا شیر دادن به شما نمادی از حساسیت ، عشق ، تغذیه و عشق مادرانه است. از طرف دیگر ، این رویا نشان می دهد که باید در کسانی که به آنها اعتماد دارید ، مراقب باشید.

تعابیر و تفاسیر مختلفی را معبرین اسلامی برای شیر دادن به نوزاد بیان کرده‌اند. این تفاوت‌ها بیشتر ناشی از جنسیت نوزاد (پسر یا دختر) می‌باشد.

شیر بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا نماد بخشش از خود و نیازهای نوزاد است.

شیر ثمره وجود مادر است به همین دلیل اغلب بیانگر احساسات شما نسبت به مادرتان است.

شیر در رویا سمبل بخشش غذا، فداکاری، پرورش بخش های رشد نکرده خود و… و رویای نوزاد احساسات و وابستگی شما را نشان می‌دهد.


کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

خواب دیدن اینکه با سینه تان شیر می دهید یا پرستاری می کنید، نمادی از محبت، عشق، مراقبت و عشق مادرانه است. چیز های خوب نزد شما خواهد بود.

تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید مراقب کسی که به او اعتماد تام دارید باشید.
دیدن کسی که با سینه شیر می دهد بیانگر این است که شما یک جنبه ی نهان از خودتان را پرورش می دهید


مطیعی تهرانی میگوید :

شیر خوردنی در خواب نعمت، برکت، سود و بهره است.

اگر نوزاد پسر باشد این نعمت‌ها را بایستی در راهی منطقی نثار کرد.


آنلی بیتون:

اگر در خواب مشاهده کنید که مادرى نوزاد خود را شیر می‌دهد، به این معنا است که به سعادت و خوشبختى خواهید رسید.


ابن سیرین:

اگر زنی بیند که شیر در پستان او جمع شد، دلیل که او را فرزندی آید.
اگر کسی به خواب بیند که کودک شده بود و شیر می‌خورد، دلیل است که از مرادها بازماند.


حضرت یوسف میفرمایند :

اگر زنی ببیند از پستان او شیر جاری شده است رزق و روزی دختر او بیشتر می‌شود و مال حلال بدست می‌آورد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببیند به جای شیر، خون جاری شده است مال حرام به دست می‌آورد.
اگر زنی در خواب ببیند که از پستان خودش شیر می‌خورد در کسب و کار خودش دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شود.


جابر مغربی گوید :

اگر زنی در خواب ببیند از هر دو پستان خودش شیر می‌خورد دچار غم و ناراحتی و ملامت و سرزنش می‌شود.


ابراهیم کرمانی:

اگر مردی در خواب بیند کودکی را شیر می‌داد، دلیل است او را در زندان کنند.


لیلا برایت:

اگر بچه‌ای را در حال شیر خوردن ببینید، نشان دهنده‌ آینده‌ای خوب و آرام است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
21 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments