تعبیر خواب سیل 🌒 تعبیر خواب سیل از امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۴ خرداد ۱۳۹۹ یک دیدگاه

تعبیر خواب سیل 🌒 تعبیر خواب سیل از امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب سیل, تعبیر خواب سیل آرام, تعبیر خواب سیل در رودخانه, تعبیر خواب نجات یافتن از سیل, تعبیر خواب غرق شدن در سیل, تعبیر خواب سیل و سگ, تعبیر خواب سیل با گل و لای, تعبیر خواب سیل شدید, تعبیر خواب سیل آرام, تعبیر زیر آب رفتن خانه

تعبیر خواب سیل, تعبیر خواب سیل آرام, تعبیر خواب سیل در رودخانه, تعبیر خواب نجات یافتن از سیل, تعبیر خواب غرق شدن در سیل, تعبیر خواب سیل و سگ, تعبیر خواب سیل با گل و لای, تعبیر خواب سیل شدید, تعبیر خواب سیل آرام, تعبیر زیر آب رفتن خانه, 

تعبیر خواب سیل, تعبیر خواب سیل آرام, تعبیر خواب سیل در رودخانه, تعبیر خواب نجات یافتن از سیل, تعبیر خواب غرق شدن در سیل, تعبیر خواب سیل و سگ, تعبیر خواب سیل با گل و لای, تعبیر خواب سیل شدید, تعبیر خواب سیل آرام, تعبیر زیر آب رفتن خانه

اگر در معرض سیل بودید

خواب دیدن اینکه در معرض سیل قرار دارید ، بیانگر نیاز شما برای آزادی بیان عاطفی شماست.

شما نیاز دارید تا هرچه زودتر هر آنچه در دل دارید با شخص مورد نظرتان در میان بگذارید.


اگر سیل طغیان کرد و شدید شد

اگر طغیان زیاد می شود ، مسائل و تنش های عاطفی را به وجود می آورد. احساسات سرکوب شده شما را تحت الشعاع قرار می دهد. این ممکن است بدلیل درون ریزی عاطفی شما در مورد شخصی باشد.


اگر در خواب یک سیل آرام دیدید

دیدن یک سیل آرام در خواب نشان می دهد که نگرانی های شما در مورد یک موضوع خاص به زودی از بین خواهد رفت.


اگر در خواب دیدید که خانه شما طعمه سیل شده

اگر در خواب دیدید که سیل وارد خانه شما شده، نشان می دهد که دچار احساسات شده اید. دیدن خانه های زیر آب به معنای این است که شما عمیقا در احساسات خود غرق شده اید.


اگر طغیان سیل همراه با گل و لای بود

اگر سیل در خواب شما با گل و لای همراه بود نشان از ضعف شما در برخورد با احساساتتان است.
کسی احساسات شما را به بازی میگیرد و شما در قبال آن هیچ کاری نمیکنید.


ابن سیرین گوید :

دیدن سیل به خواب، دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ظالم.
اگر در خواب بیند با سیل در کوشش بود، دلیل که با دشمنی درافتد.
اگر بیند از سیل بیرون آمد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.
دیدن سیل درخواب در ملک سردسیر، دلیل غم و اندوه بود و در گرمسیر، دلیل منفعت و شادی بود.
اگر بیند که سیل به خانه یا به کوچه درشد، دلیل گشایش است.


مغربی گوید :

اگر ببینی سیل جائی را خراب کرده است، یـعـنـی پادشاه به مردم آنجا سود و منفعت می‌رساند.


کرمانی  گوید :

اگر ببینی در تابستان آب رودخانه باغ میوه‌دار و سرسبزی را به طور کلی خراب کرده و از بین برده است، یـعـنـی احتمال نابودی و هلاکت پادشاه آنجا وجود دارد، یا اینکه پادشاهی بزرگتر او را از پادشاهی برکنار می‌کند.


امام صادق میفرمایند :

تعبیرهای سیل عبارتند از: ۱- دشمنی بزرگ ۲- پادشاهی ستمگر ۳- لشکر غالب و غلبه‌کننده۴- فتنه و بلا و گرفتاری (دفع بلا و گرفتاری).


اشعث گوید :

اگر ببینی آب رودخانه زمین تو را غرق کرده و کشت تو را از بین برده است، یـعـنـی از پادشاه در امان می‌مانی و از او ایمن می‌شوی.


آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید سیل قسمتی از شهر را نابود ساخته است، نشانه آن است که بیمار خواهید شد و در حرفه خود زیان خواهید دید و هنگام ازدواج شما حوادثی باعث اغتشاش و هرج و مرج می‌گردد و شما را اندوهگین می‌سازد.
دیدن سیل در خواب، نشانه آن است که به زودی نگرانی و اضطراب به طرف شما سرازیر می‌شود.


یونگ میگوید :

خواب دیدن اینکه شما در سیل هستید بیانگر این است که نیاز دارید برخی تمایلاتتان را آزاد کنید.
اگر سیل مواج است، بیانگر مسائل و تنش‌های احساسی است. احساسات سرکوب شده‌ی شما دارد شما را له می‌کند. جایی که سیل آمده را در نظر گیرید، نشانه‌هایی در مورد جایی در زندگی‌تان دارد که استرس و تنش برای شما ایجاد می‌کند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما با تقاضا‌ها و نظر قوی‌تان، دیگران را تحت فشار می‌گذارید (زیر بار تقاضا‌های شما له می‌شوند).
تفسیر دیگر این است که شما تمایل دارید که هر چیزی را تمیز کنید و یک شروع تازه داشته باشید.
دیدن یک سیل ملایم در خوابتان بیانگر این است که در مورد یک مساله خاص نگرانید که به زودی رفع و رجوع می‌شود.
خواب دیدن اینکه خانه تان را سیل برده (سیل گرفته) بیانگر این است که شما زیر بار احساساتتان له می‌شوید.
دیدن خانه‌های زیر آب بیانگر این است که شما با احساساتتان خیلی راحتید.
دیدن سیل در خوابتان بیانگر مشکل غیر قابل انتظار است. شما درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می‌شوید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments