تعبیر خواب سیر 🌒 تعبیر خواب سیر ابن سیرین و امام صادق (ع) / تعبیر خوردن سیر

تعبیر خواب 🔥 ۱۸ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب سیر 🌒 تعبیر خواب سیر ابن سیرین و امام صادق (ع) / تعبیر خوردن سیر

تعبیر خواب سیر, تعبیر خواب سیر ابن سیرین, تعبیر سیر در خواب, دیدن سیر در خواب نسانه چیست, تعبیر خواب سیر از نظر امام صادق, تعبیر خواب سیر پوست کندن, تعبیر خواب کندن سیر از زمین, تعبیر خواب کاشتن سیر چیست, تعبیر خواب پوست کندن سیر تازه, تعبیر خواب سیر کوهی, تعبیر خواب سیر یونگ

تعبیر خواب سیر, تعبیر خواب سیر ابن سیرین, تعبیر سیر در خواب, دیدن سیر در خواب نسانه چیست, تعبیر خواب سیر از نظر امام صادق, تعبیر خواب سیر پوست کندن, تعبیر خواب کندن سیر از زمین, تعبیر خواب کاشتن سیر چیست, تعبیر خواب پوست کندن سیر تازه, تعبیر خواب سیر کوهی, تعبیر خواب سیر یونگ

تعبیر خواب سیر, تعبیر خواب سیر ابن سیرین, تعبیر سیر در خواب, دیدن سیر در خواب نسانه چیست, تعبیر خواب سیر از نظر امام صادق, تعبیر خواب سیر پوست کندن, تعبیر خواب کندن سیر از زمین, تعبیر خواب کاشتن سیر چیست, تعبیر خواب پوست کندن سیر تازه, تعبیر خواب سیر کوهی, تعبیر خواب سیر یونگ

خواب دیدن اینکه سیر می خورید نشانگر حساسیت شما به سلامت جسمانی مخصوصا قلب است.

همچنین دیدن سیر در خواب بیانگر این نکته است که شما شرایط زندگی خود را با عشق به چالش نمیکشید.

دیدن سیر در خواب دارای معنی زیادی است.

دیدن سیر در خواب ممکن است نشاندهنده و هشداری برای عفونت در بدن ما باشد.

به طور عمده، سیر نماد باروری است، در حالی که بوی زیاد آن ویژگی های محافظتی را نشان می دهد. همچنین سیر یک گیاه سحر و جادو محسوب می شود.

سیر در تعبیر خواب چینی به شانس، سلامتی و بارداری اشاره می کند.

تعبیر خواب بوته سیر

دیدن یک بوته سیر در خواب شما نشانگر محافظت در برابر خطر است. شما بر موانع خود غلبه خواهید کرد.


تعبیر خواب سیر خشک

تعبیر سیر خشک در خواب نماد موفقیت و عشق است که به تدریج اتفاق می افتد.


تعبیر خواب خوردن سیر

تعبیر خواب خوردن سیر نشانه این است که با فرد مهربان و با وفایی آشنا می شوید و به زودی با او ازدواج می کنید.
تعبیر خواب خوردن سیر اگر سیر خوشمزه بود سلامتی خود را بدست می آورید و بیماری تان خوب خواهد شد.


تعبیر خواب کاشتن سیر

تعبیر کاشتن سیر در خواب این است که روش های دیگری را برای درمان بیماری تان در نظر گرفته اید و به زودی جواب می گیرید.


تعبیر خواب سیر با پوست

تعبیر دیدن سیر با پوست این است که به پول زیادی نیاز دارید.


تعبیر خواب سیر

تعبیر سیر، مال حرامی می‌باشد که در آن خیر و راحتی وجود ندارد


ابن سیرین میگوید :

تعبیرش مال حرام ‌‌‌‌‌و یا غم و اندوه و تباهی حال و روز می‌باشد.


ابراهیم کرمانی میگوید :

تعبیر خوردن سیر، رنج و غم و گریستن می‌باشد، ولی اگر نخوردی، ضرر و زیان آن از خوردنش کمتر است (دفع بلا و گرفتاری).


امام صادق (ع) میفرمایند :

تعبیرهای سیر عبارتند از: ۱- مال حرام ۲- سخن زشت ۳- غم و اندوه ۴- گریه کردن ۵- رنج و سختی کشیدن


خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن سیر در خواب، بر دارایی و مال حرام و سخنی زشت دلالت دارد. خوردن سیر در خواب تنها برای بیمار خوب است.


منوچهر مطیعی میگوید :

سیر مال حرام است و بدنامی و شهرت و آوازه بد.

خوردن سیر غم و اندوهی است که از خوردن و داشتن مال حرام عارض بیننده خواب میشود.


آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر در خواب از زمینی که در آن سیر کاشته اید عبور کنید ، نشانه آن است که از فقر و تنگدستی به سمت ثروتمند شدن حرکت خواهید کرد .

اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که با در نظر گرفتن اعتبار و شغل خواستگار خود ازدواج خواهد کرد .

۲ـ خوردن سیر در خواب ، نشانه آن است که با نگاهی به زندگی آرزوهای بیهوده را از خود دور می کنید .


در سر زمین رویاها آمده:

تعبیر خواب سیر : یک راز مخفی فاش می شود .

سیر می خرید : دیگران شما را خشمگین می کنند .

با سیر غذا درست می کنید : زیردستان شما در کار شما را دوست ندارند .

در باغچه خودتان سیر کاشته اید : دیگران ازشما متفرند .

به بچه هایتان سیر می دهید : آنها به شغلهای بالادست می یابند .

اشخاصی که سیر دوست ندارند : رقبا نمی توانند جای شما را بگیرند .

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments