تعبیر خواب سایه🌒 تعبیر خواب سایه روی دیوار/ تعبیر خواب سایه از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب سایه🌒 تعبیر خواب سایه روی دیوار/ تعبیر خواب سایه از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب سایه, تعبیر خواب سایه ترسناک, تعبیر خواب سایه از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب سایه های سیاه, تعبیر خواب سایه دیگران,تعبیر خواب سایه از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب سایه چشم, تعبیر خواب سایه ابی, تعبیر خواب آفتاب و سایه, تعبیر خواب سایه دزد, تعبیر خواب زیر درخت نشستن, تعبیر خواب سایه از دیدگاه امام صادق 

تعبیر خواب سایه, تعبیر خواب سایه ترسناک, تعبیر خواب سایه از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب سایه های سیاه, تعبیر خواب سایه دیگران,تعبیر خواب سایه از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب سایه چشم, تعبیر خواب سایه ابی, تعبیر خواب آفتاب و سایه, تعبیر خواب سایه دزد, تعبیر خواب زیر درخت نشستن, تعبیر خواب سایه از دیدگاه امام صادق 

تعبیر خواب سایه, تعبیر خواب سایه ترسناک, تعبیر خواب سایه از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب سایه های سیاه, تعبیر خواب سایه دیگران,تعبیر خواب سایه از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب سایه چشم, تعبیر خواب سایه ابی, تعبیر خواب آفتاب و سایه, تعبیر خواب سایه دزد, تعبیر خواب زیر درخت نشستن, تعبیر خواب سایه از دیدگاه امام صادق


تعبیر خواب سایه از دیدگاه کلی

سایه درخواب نشانه تجارت پر سود ولی بی خطر و سرمایه گذاری ریسکی است.

این خواب به شما توصیه می کند هشیار باشید. شاید هم اکنون بهترین دوره زندگی تان نباشد اما هیچ گاه دلسرد و نا امید نباشید.


تعبیر دیدن سایه دیگران

تعبیر دیدن سایه مردم نشانه وضعیت غیر منتظره وعجیب است. این خواب به شما می گوید به زودی اتفاقات عجیبی برایتان رخ خواهد داد.

اگر سایه آن ها روشن بود تعبیرش این است که به زودی از شرایط سختی که دارید خارج می شوید و به آنچه می خواهید می رسید.


تعبیر خواب رابطه جنسی با سایه

اگر درخواب دیدید که با سایه تان رابطه جنسی داشتید تعبیرش این است که شرایط شما چندان مطلوب و راضی کننده نیست. به خصوص اگر این سایه مرد باشد.

اگر خواب دیدید که سایه به سمت شما منتهی شد، تعبیرش این است که شما فرد مهمی هستید و دیگران به شما احتیاج دارند.


تعبیر خواب سایه شخص غریبه

تعبیر دیدن سایه شخص غریبه و نا آشنا، نشانه رابطه جنسی غیر قابل قبول است.


تعبیر خواب سایه شوهر

دیدن سایه شوهر در خواب نشانه این است که بیش از حد به همسرتان اعتماد دارید.

سعی کنید روابط او را چک کنید و تحقیق نکنید او با چه کسی در ارتباط است.


تعبیر خواب سایه پرنده

دیدن سایه پرنده در حال پرواز نشانه بیماری و در قفس ماندن است.


تعبیر خواب حمله سایه

اگر در خواب دیدید که سایه به شما حمله کرد تعبیرش این است که به دام افتاده اید و نمی دانید چه کنید.

این خواب نشان دهنده ترس غیر قابل توصیف است.

این خواب همچنین نشانه این است که اعتماد به نفس ندارید.

اگر در خواب دیدید که سایه ها به شما حمله کردند تعبیرش این است که از گناهی که کردید پشیمان شده اید و دوست دارید آن ها را جبران کنید.


تعبیر خواب سایه سفید

تعبیر دیدن سایه سفید در خواب نشانه خوشبختی و رسیدن به آرزوهاست.


تعبیر خواب سایه روی دیوار

اگر زنی سایه شخص دیگری را روی دیوار دید تعبیرش این است که در امور عاشقانه خوش شانس خواهد بود.

هر چه این زن در واقعیت، زندگی بهتری داشته باشد شریک زندگی آینده اش سخاوتمند تر و مهربان تر است.


تعبیر خواب سایه زن

تعبیر خواب سایه زن در خواب مردان نشانه خیانت و تهمت ها در زندگی است. سعی کنید در رفتارهای خود تجدید نظر کنید و ارتباطتان را با افرادی که شما را ناراحت می کنند قطع نمایید.


تعبیر خواب سایه از دیدگاه محمد بن سیرین

سایه در خواب، بزرگی و هیبت بود و نیز سایه درخواب بزرگی است از پادشاه و همچنین سایه کوچک درتاویل پادشاه بود.

سایه دیوار بزرگی و عزت است از مردی بزرگ، که معیشت در پناه او کند.

سایه درخت آسانی و راحت بود از پناه مردان که خدمت او کنند.

اما اگر در سایه درختِ خار و درختِ بی بر باشد، دلیل بر مردی مفسد و بی باک و بی دیانت باشد و، دلیل کند که اجلش نزدیک آمده باشد.


تعبیر خواب سایه  از دیدگاه امام جعفر صادق

نشستن در سایه بر پنج وجه است،

اول: بزرگی.

دوم: هیبت.

سوم: پناه.

چهارم: منفعت.

پنجم: مرگ.


تعبیر خواب سایه از دیدگاه  محد العنبری

اگر کسی در فصل تابستان، سایه ای را در خواب ببیند، نشانه خوشی، استراحت و مقام والا است.

اگر کسی در خواب ببیند که از فرط گرما به سایه ای پناه برده است، از غم و غصه نجات می یابد و رزق و روزی به دست می آورد.

سایه ی زن، شوهر اوست و اگر زنی که شوهر نکرده است در خواب ببیند که زیر سایهای رفته است، شوهر می کند.

اگر کسی در خواب ببیند که در سایه، احساس سرما کرده و جلو آفتاب رفته است، از فقر و نداری نجات می یابد


تعبیر خواب سایه از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

سایه به تحقیق دو نوع است و ما نیز در خواب خارج از این دو نوع سایه ای نمی بینیم.

اول سایه خودمان است که چنان چه مقابل منبع نور ایستاده باشیم طبعا سایه ما بر زمین و بر دیوار می افتد.

دوم سایه اشیا و این شامل همه چیز می شود. هر جسم عجیبی که در مقابل روشنائی واقع شود طبعا سایه خواهد داشت.

در رویاهای ما سایه خودمان، نام و آوازه است. شهرت نیک و بدی است که به سبب اعمال خویش کسب کرده ایم و مردم درباره ما قضاوت های خوب و بد می کنند.

چنان چه در خواب ببینیم که اصلا سایه نداریم، نیکو خوابی نیست و بهتر این است که بیننده خواب روز بعد صدقه بدهد.

اگر در خواب ببینیم سایه ای کوچک و نامتناسب با هیکل و جثه خویش داریم نشان آن است که مردم درباره ما قضاوت خوشایندی ندارند.

کارهائی کرده ایم یا سخنانی گفته ایم که تحقیر شده ایم و دیگران به ما با دیده کوچکی می نگرند و شان و ارزش لازم را برای ما قائل نیستند.

اگر سایه ای مناسب جثه و اندام خویش اما کم رنگ داشته باشیم، خواب ما می گوید استطاعت کمک به دیگران را داریم اما کمک نمی کنیم.

می توانیم برای مردم مفید باشیم لیکن مضایقه داریم. و اگر سایه ای پر رنگ و سیاه داشته باشیم نشان آن است که سود ما به مردم می رسد.

به بیان دیگر آدم خوبی هستیم و افراد جامعه درباره ما قضاوت خوب دارند و ناممان را به نیکی بر زبان می آورند. و اما بعد سایه اشیا و به خصوص سایه ابر.

اگر در رویای خویش احساس کنید هوا گرم و آفتابی است و در این حالت لکه ابری در آسمان پیدا شود و بر سایه شما سایه بیافکند خواب ی مبارک و میمون دیده اید.

این نشان آن است که مورد عنایت و لطف پروردگار عالم قرار می گیرید و بر گزیده و ممتاز می شوید. در این حالت رنگ ابر در تعبیر رویا قضاوت هائی به وجود می آورد.

اگر ابر روی شخص یا منطقه ای سایه بیافکند و شما مشاهده کنید که ابر سایه است خواب شما می گوید آن شخص یا آن ناحیه گرفتار غم و اندوه می شوند.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments