تعبیر خواب ساس 🌒 تعبیر خواب کشتن ساس / تعبیر خواب ساس در رختخواب

تعبیر خواب 🔥 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب ساس 🌒 تعبیر خواب کشتن ساس / تعبیر خواب ساس در رختخواب

تعبیر خواب ساس, تعبیر خواب ساس چیست, تعبیر خواب ساس قهوه ای, تعبیر خواب ساس بزرگ, تعبیر خواب ساس کوچک, تعبیر خواب کشتن ساس, تعبیر خواب ساس در لباس, تعبیر خواب ساس در رختخواب, تعبیر خواب ساس در اتاق, تعبیر خواب دیدن ساس در خانه, تعبیر خواب ساس زیاد در خواب, تعبیر خواب ساس ابن سیرین, تعبیر خواب ساس امام صادق, تعبیر خواب ساس دانیال نبی

تعبیر خواب ساس, تعبیر خواب ساس چیست, تعبیر خواب ساس قهوه ای, تعبیر خواب ساس بزرگ, تعبیر خواب ساس کوچک, تعبیر خواب کشتن ساس, تعبیر خواب ساس در لباس, تعبیر خواب ساس در رختخواب, تعبیر خواب ساس در اتاق, تعبیر خواب دیدن ساس در خانه, تعبیر خواب ساس زیاد در خواب, تعبیر خواب ساس ابن سیرین, تعبیر خواب ساس امام صادق, تعبیر خواب ساس دانیال نبی

تعبیر خواب ساس, تعبیر خواب ساس چیست, تعبیر خواب ساس قهوه ای, تعبیر خواب ساس بزرگ, تعبیر خواب ساس کوچک, تعبیر خواب کشتن ساس, تعبیر خواب ساس در لباس, تعبیر خواب ساس در رختخواب, تعبیر خواب ساس در اتاق, تعبیر خواب دیدن ساس در خانه, تعبیر خواب ساس زیاد در خواب, تعبیر خواب ساس ابن سیرین, تعبیر خواب ساس امام صادق, تعبیر خواب ساس دانیال نبی

ساس در خواب به دشمنی که به ظاهر کوچک و ضعیف است ولی در واقع تشنه به خون شماست تعبیر می شود.

دیدن ساس در خواب نشان می دهد که از برخی اوضاع و روابط ناراحت هستید یا اذیت می شوید.

شما به جای صحبت کردن درباره این موضوع تمامی افکار منفی را در خودتان میریزید.

در روانشناسی یونگ اینگونه بیان شده است که دیدن حشره در خواب بیانگر نگرانی هایی است که در زندگی شما وجود دارد و شما نیاز دارید تا با دقت و هوشیاری اوضاع خراب زندگی را درست کنید .مثلا اگر در خواب حشره از موهای شما بیرون آمد نشان از تشویش ذهن شما دارد که نیاز به نظم دادن به آن دارید .

در خواب های ما معمولا حشرات دشمنان سفله و ضعیف و نادان هستند اما حساب ساس با حشرات دیگر جدا است زیرا ساس خون می خورد، شبها بیرون می آید و خوب مخفی می شود. غالبا لای وسائل چوبی منزل پنهان می گردد هر سمی در او اثر نمی کند.

از این رو میتوان تعبیر ساس را دشمنی به ظاهر ضعیف ولی در باطن مرموز و تشنه به خون شما دانست.

دیدن ساس در خانه

اگر ببینیم که در خانه ساس وجود دارد، دشمنی در کمین ما نشسته است.


اگر ساس در رختخوابتان بود

اگر ساس در رختخواب تان بود، احتمالا همسر شما با شما دشمنی می کند.

اگر در بستر بود بیننده خواب باید از جانب همسر خویش بیمناک و نگران باشد.


اگر ساس را کشتید

اگر ساس را کشتید، بر دشمن غلبه می کنید و خونی که از تن ساس خارج می شود، مال از دست رفته ای است که به شما بر میگردد.


اگر ساس زیاد بود

اگر ساس های زیادی دیدید یعنی که دشمنان زیادی دارید.


اگر ساس در لباستان بود

اگر در خواب فقط ساس ببینیم او دشمن است اما اگر ساس را در اتاق دیدیم دشمنی است که در کمین ماست. اگر در لباس بود کسی از افراد خانواده ما هست که نسبت به ما نظر خوبی ندارد.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

ساس دشمنی است کثیف و لئیم و در عین حال ضعیف که زیرکانه آزار می رساند و بهره کار شما را می برد. در خواب های ما معمولا حشرات دشمنان سفله و ضعیف و نادان هستند اما حساب ساس با حشرات دیگر جدا است زیرا ساس خون می خورد، شبها بیرون می آید و خوب مخفی می شود. غالبا لای وسائل چوبی منزل پنهان می گردد هر سمی در او اثر نمی کند. ساس در خواب، دشمنی است که بهره کار را می برد و هر وقت اراده کند زحمت به وجود می آورد. اگر در خواب فقط ساس ببینیم او دشمن است اما اگر ساس را در اتاق دیدیم دشمنی است که در کمین ماست. اگر در لباس بود کسی از افراد خانواده ما هست که نسبت به ما نظر خوبی ندارد. اگر در بستر بود بیننده خواب باید از جانب همسر خویش بیمناک و نگران باشد. اگر ساس را کشتید بر دشمن چیره می شوید. اگر ساس را کشتید و خون از تنش بیرون زد مالی را که از دست داده اید باز می یابید. اگر ساس را کشتید و خون نداشت بر دشمن بدخواه خود چیره می گردید اما سودی عایدتان نمی شود و فقط امنیت حاصل می کنید. اگر ساس های زیاد دیدید دشمنان و بدخواهان زیادی دارید.


آنلی بیتون میگوید :

خواب ساس، علامت بیماری وخیم و اوضاع نابسامان است، اگر تعداد ساس‌ها زیاد باشد علامت بدبختی است
اگر در خواب ساس‌ها مرده به نظر برسند، نشانه وقوع بیماری و ناراحتی است. اگر ساس‌ها را در خواب زیر پا له کنید و بجای خون از تنشان آب بیرون بزند، نشانه خطر و اتفاقی شوم است.
اگر خواب ببینید ساس‌ها روی دیوار راه می‌روند و شما روی آن‌ها آب جوش می‌ریزید، نشانه بیماری سختی است که شما را پریشان می‌کند. اما به مرگ نمی‌انجامد.
دیدن ساس در خواب، نشانه آن است که گرفتاری‌هایی پیچیده و نفرت انگیز در زندگی شما رخ خواهد داد. افراد خانواده از بی دقتی خدمتکاران عذاب خواهند کشید و احتمال دارد در اثر این بی دقتی‌ها کسی به بیماری مبتلا شود.


لیلا برایت میگوید :

کشتن ساس در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است.


در کتاب سرزمین رویاها میخوانیم :

خواب ساس : موفقیت در امور حرفه ای و اجتماعی
تعداد بسیاری ساس : به شما طلا و نقره اهدا میکنند.
ساسها در خانه هستند : پول فراوان خواهید داشت .
ساسها بیرون از خانه هستند : به دوستانتان سرکوفت نزنید.
شما ساسها را میکشید : پول
دیگران ساس میکشند : شما به زندان خواهید رفت.
ملحفه های شما ساس دارند : خوشبختی بزرگ که ماوراء تمامی امیدهایتان خواهد بود.

 

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments