تعبیر خواب روز🌒تعبیر خواب روز ابری/ تعبیر خواب روز از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب روز🌒تعبیر خواب روز ابری/ تعبیر خواب روز از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب روز, تعبیر خواب روز از دیدگاه امام صادق , تعبیر خواب روز اول ماه محرم, تعبیر خواب روز از دیدگاه حضرت یوسف , زمان تعبیر خواب, تعبیر خواب در ساعت ۸ صبح,تعبیر خواب روزهای ماه قمری, تعبیر خواب روز از دیدگاه محمد ابن سیرین 

تعبیر خواب روز, تعبیر خواب روز از دیدگاه امام صادق , تعبیر خواب روز اول ماه محرم, تعبیر خواب روز از دیدگاه حضرت یوسف , زمان تعبیر خواب, تعبیر خواب در ساعت ۸ صبح,تعبیر خواب روزهای ماه قمری, تعبیر خواب روز از دیدگاه محمد ابن سیرین 

تعبیر خواب روز, تعبیر خواب روز از دیدگاه امام صادق , تعبیر خواب روز اول ماه محرم, تعبیر خواب روز از دیدگاه حضرت یوسف , زمان تعبیر خواب, تعبیر خواب در ساعت ۸ صبح,تعبیر خواب روزهای ماه قمری, تعبیر خواب روز از دیدگاه محمد ابن سیرین


تعبیر خواب روز ار دیدگاه کلی

دیدن روز جمعه یا شنبه در خواب به معنای این است که قصد شروع کاری را دارد.

روزهای هفته را در خواب به معنای اوضاع و احوال خواب بیننده می داند.


تعبیر خواب روز از دیدگاه یونگ

دیدن روز در خواب چنین بیان شده است که اگر روز خاصی را در خواب ببینیم باید دقت کنیم که شاید تاریخ یک ملاقات یا سالگرد باشد که فراموش کرده ایم و روزی که در ان هوا گرفته است به معنای ناراحتی می باشد .

اگر زندگی خود را در طول یک روز ببینیم و ان روز را بگذرانیم یعنی باید دقت بیشتری بر نحوه گذراندن زمان زندگی خود داشته باشیم.


تعبیر خواب روز از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید در ساعات روز به سر می برید ، علامت اوضاع و احوال مطبوع و معاشرتهای لذتبخش است .


تعبیر دیدن روز ابری در خواب

چنانچه خواب ببینید در روزی ابری و تیره به سر می برید ، نشانه شکست و ناکامی در پیمانهای جدید است .


تعبیر خواب دیدن یک روز تعطیل

دیدن یک روز تعطیل در خواب ، نشانه آن است که ناآشنایان دلپذیری به جمع دوستان و مهمانان شما خواهند پیوست.


تعبیر خواب روز از دیدگاه امام صادق

امام صادق علیه السلام می فرماید در خواب روز هر قدر روشن تر باشد بهتر است.

خواب اول ماه : باطل است

خواب روزهای دوم و سوم ماه : برعکس هست

خواب روزهای چهارم و پنجم : با تاخیر تعبیر می‌شه

خواب روزهای ششم و هفتم و هشتم و نهم ماه : راست هست

خواب روزهای دهم و یازدهم و دوازدهم ماه قمری : با تاخیر تعبیر می‌شه

خواب روزهای سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم : نه خیر است و نه شر، این خواب باطل هست

خواب روزهای شانزدهم و هفدهم : با تاخیر تعبیر می‌شه

خواب روزهای هجدهم و نوزدهم : درست هست

خواب روزهای بیستم و بیست و یکم : خواب دروغ هست

خواب روزهای بیست و دوم و بیست وسوم : فرح و شادی هست

خواب روزهای ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ ماه قمری : برعکس است

خواب روز بیست و هشتم : راست است

خواب روزهای بیست و نهم و سی ام ماه : راست است


تعبیر خواب روز از دیدگاه جابر مغربی

اگر ببینی روز شنبه می‌باشد ولی اشتباهاً تصور کنی جمعه است، یـعـنـی دوست و طرفدار یهودیان می‌باشی .

اگر ببینی روز یکشنبه می‌باشد و اشتباهاً تصور کنی جمعه است، یـعـنـی دوست و طرفدار افراد دورو و منافق هستی.

اگر ببینی روز چهارشنبه می‌باشد و اشتباهاً تصور کنی جمعه است، یـعـنـی دوست و طرفدار اهل فساد و گناه هستی.

اگر ببینی روز پنجشنبه می‌باشد و اشتباهاً تصور کنی جمعه است، یـعـنـی دوست و طرفدار کسانی هستی که دارای مال و اموال و نعمت می‌باشند.


تعبیر خواب روز از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

در خواب روز هر قدر روشن تر باشد بهتر است.

بهترین روزها روز آدینه است و بعد از آدینه دوشنبه و پنجشنبه دیدن روز در خواب در شرایط عادی هیچ تعبیری ندارد و بی تفاوت است مگر این که محور خواب شما باشد و روز محور خواب قرار نمی گیرد.

مگر اینکه غیر طبیعی به نظر برسد به هر صورت دیدن روز در خواب نیکو است ولی اگر ناگهان ببینید روز تاریک شد و غیر معمول به شب رسید.

دیدن روز به حال غیر طبیعی نیز خوب نیست.

مثلا در خواب ببینید که هنگام روز ستارگان آسمان دیده می شوند، یا ماه و خورشید در کنار هم در آمده اند خوب نیست.


تعبیر خواب روز از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر کسی به خواب بیند که روز آدینه است یا شنبه، دلیل که کاری شروع کند و پندارد در آن خیر است و شر بود.

اگر به خواب بود و پنداشت شب است و روز بود، دلیل بر شر او بود.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments