تعبیر خواب رعد و برق 🌒 تعبیر خواب صاعقه / تعبیر خواب رعد و برق ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۱ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب رعد و برق 🌒 تعبیر خواب صاعقه / تعبیر خواب رعد و برق ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب رعد و برق, تعبیر خواب آذرخش, تعبیر خواب صاعقه, تعبیر خواب باران و رعد و برق, تعبیر خواب طوفان و رعد و برق, تعبیر خواب باد شدید و رعد و برق, تعبیر خواب رعد و برق امام صادق, تعبیر خواب رعد و برق ابن سیرین, تعبیر خواب تندباد و رعد و برق, تعبیر خواب گردباد و رعد و برق

تعبیر خواب رعد و برق, تعبیر خواب آذرخش, تعبیر خواب صاعقه, تعبیر خواب باران و رعد و برق, تعبیر خواب طوفان و رعد و برق, تعبیر خواب باد شدید و رعد و برق, تعبیر خواب رعد و برق امام صادق, تعبیر خواب رعد و برق ابن سیرین, تعبیر خواب تندباد و رعد و برق, تعبیر خواب گردباد و رعد و برق

تعبیر خواب رعد و برق, تعبیر خواب آذرخش, تعبیر خواب صاعقه, تعبیر خواب باران و رعد و برق, تعبیر خواب طوفان و رعد و برق, تعبیر خواب باد شدید و رعد و برق, تعبیر خواب رعد و برق امام صادق, تعبیر خواب رعد و برق ابن سیرین, تعبیر خواب تندباد و رعد و برق, تعبیر خواب گردباد و رعد و برق

مشاهده برق آسمان بخصوص اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان برق بدرخشد، درخشش آینده و نور امید و گویای خیر و برکتی در زندگی است که هم بزرگ و هم غیر منتظره است.

برق زدگی در خواب خوب نیست چه بیننده خواب خویشتن را دچار صاعقه زدگی ببیند و چه دیگری را. درخشش برق از دور دست ها و بخصوص در تاریکی غلیظ بسیار نیکو است. مشاهده درخشش برق اگر همراه با رعد باشد، حادثه خوبی است که با بیم آمیخته است.


امام صادق (ع) می فرماید :

برق درخواب بر پنج وجه است
خزانه دار پادشاه،
وعده بد،
خیر،
رحمت،
راه راست.

و شنیدن تندر بر پنج وجه است:
عذاب،
حکمت،
زحمت،
صولت (حمله کردن با قدرت)،
خشم پادشاه.


تونی کریسپ می‌گوید:

صاعقه: تغییرات غیر منتظره، این تغییرات می‌توانند از طریق رویدادهای غیر منتظره و یا ادراک و وقوف احساسی ناگهانی پیش بیایند. تخلیه تنش‌ها، شاید به طرزی ویرانگر نیروی درونی شما از قبیل احساساتی که در کلام نمی‌گنجد، ابزار هشیاری گسترده‌تر شما، شهود، وجدان.

کشته شدن به وسیله صاعقه: رویدادی که زندگی را تغییر می دهد. این تغییرات ممکن است از درون و از طریق تجربه بخشی از وجود که تا کنون فرصت بروز نیافته بود، روی دهد. انرژی صاعقه ممکن است همان انرژی سرکوب غرایز سرکوب شده باشد.

درخت صاعقه زده: صورتی از مرگ، به عبارت دیگر مرگ عشق، پایان بخشی از شخصیت فرد و غیره.

اگر صاعقه به شخصی خورد: احساسات و عواطف سرکوب شده، احساساتی که در کلام نمی‌گنجد.

و اما تعبیر خواب صاعقه و رعد و برق از دیدگاه معبرین اسلامی چگونه است؟


مطیعی تهرانی:

مشاهده برق آسمان خوب است بخصوص اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان برق بدرخشد این می‌تواند درخشش آینده و نور امید باشد و گویای خیر و برکت و طلوع چیزی در زندگی که هم بزرگ است و هم غیر منتظره. برق زدگی در خواب خوب نیست چه بیننده خواب، خویشتن را دچار صاعقه زدگی ببیند و چه دیگری را. درخشش برق از دور دست‌ها و بخصوص در تاریکی غلیظ بسیار نیکو است. مشاهده درخشش برق اگر همراه با رعد باشد حادثه خوبی است که با بیم آمیخته است.


جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی همراه ابر، باران و «رعد» سختی درگرفته است، تعبیرش این است که ترس و خطر نفرین پدر و مادر یا مسلمانان وجود دارد، و اگر همراه رعد، برق نیز ببینی، عذاب‌هایی که گفته شد، شدیدتر می‌باشد، یا اگر «صاعقه» نیز با آن‌ها باشد عذاب خیلی شدیدتر است.


ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی رعد همراه باران است، بیم و ترس کمتری به مردم خواهد رسید و خیر و نعمت فراوان می‌شود.
اگر ببینی همراه تگرگ، باد و باران و رعد و برق وجود دارد، آن مکان دچار قحطی و کمبود و ضرر وزیان می‌شود.
اگر ببینی از ابر صاعقه به زمین می‌خورد، به اندازه آن مردم آنجا دچار زحمت و سختی می‌شوند، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَیُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیبُ بِهَا مَن یَشَاءُ… _…. صاعقه‌ها می‌فرستد، و هر که را خواهد دچار آن کند… (سوره رعد آیه ۱۳)


ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی صاعقه به تو برخورد کرده و سوخته‌ای، گرفتار عذاب «پادشاه» می‌شوی.


معبران غربی میگویند :

دیدن رعد و برق در دنیای خواب، اغلب به عنوان نمادی از کشف و شهودی ناگهانی تفسیر می‌شود. انگار که نوری ناگهانی برای دیدن و درک واضح‌تر اوضاع و احوال در یک وضعیت یا حادثه‌ی خاص برای‌مان فراهم می‌شود.

رعد و برقی که در دنیای خواب ظاهر می‌شود، گاه حضور شانس و ثروت را در آینده‌ای نزدیک اعلام می‌کند. این مورد به خصوص در مورد افرادی که در حال حاضر هم ثروت دارند، صادق است. در خواب آدم‌های فقیر، دیدن رعد و برق نشانی از ثروت و شادی کوتاه مدت است.

زمانی که در خواب برق بدون رعد ببینید، نشانه‌ی خوبی نیست. ممکن است به زودی وارد بحث یا درگیری با کسی شوید. آذرخش به تنهایی اغلب به این معناست که خبری بدی در راه است. ممکن است نوعی فقدان را در زندگی واقعی تجربه کنید.

هنگامی که رعد و برق به کسی که دارد خواب می‌بیند به حدی نزدیک باشد که او می‌تواند آن را در خواب احساس کند، مشکلات و ناراحتی‌هایی از طرف یک دوست او را تهدید خواهد کرد.

اگر ابرها تاریک و تهدیدآمیز به نظر می‌رسند، به این معنا است که در زندگی واقعی غم و اندوه و فقدانی بسیار ناخوشایند را تجربه خواهید کرد. در این حالت، باید از کسب و کار و همچنین خانواده‌تان به خوبی مراقبت کنید.

خوابی که در آن ببینید که رعد و برق می‌زند و شما را زخمی می‌کند، نشان می‌دهد که یک بیماری جدی در راه است. اگر رعد و برق به شما بزند اما مجروح نشوید، به این معنا است که از شر یک خطر احتمالی فرار خواهید کرد.

اگر جهت برق (آذرخش) رو به جنوب باشد، به این معنا است که کمی طول می‌کشد تا موفقیت به شما رو کند.

بهترین حالت این است که رو به سمت جنوب غربی باشد، چرا که پس از آن شانس و اقبال به شما رو خواهد کرد.

اگر جهت آذرخش در غرب دیده شود، به این معنا است که چشم‌اندازهای بهتری در زندگی بیداری خواهید داشت.

اما دیدن آذرخشی که رو به شرق می‌زند به طور مثبتی تفسیر می‌شود، درواقع چنین خوابی به این معنا است که شما به زودی ثروت زیادی کسب خواهید کرد.

اما اگر آذرخش رو به شمال باشد به این معنا است که هنوز هم موانعی سر راه‌تان وجود دارد که باید رفع شود. اما به هر حال این خواب به شما نوید خوب شدن اوضاع را می‌دهد.

اگر در خواب رعد و برق را با هم ببینید می‌تواند به معنای اتحاد با یک آدم ارزشمند باشد که به طور ناگهانی و غیرمنتظره برای‌تان رخ خواهد داد.

جالب است که در تعبیر خواب رعد فاصله‌ی آن از شما نیز اهمیت زیادی دارد. اگر در خواب فقط صدای رعد از فاصله‌ی دور به گوش‌تان رسید، معلوم می‌شود مشکلاتی دارید که هنوز حل‌ نشده‌اند و بنابراین ممکن است گرفتاری‌هایی در زندگی‌تان ایجاد کنند.

در صورتی که خواب رعد و برقی را دور از خودتان ببینید،‌ به این معنا است که خبرهای خوبی برای شما در راه است. احتمالا در یک موقعیت دشوار فرصت عمل و زمان کافی برای کنترل اوضاع خواهید داشت.

اگر در خواب ببینید که رعد درست بالای خانه‌تان می‌زند، به این معنا است که نگرانی‌هایی در سرتان وجود دارد که شما را آزار می‌دهد، مثلا از یک نقصان مالی یا ضرری که به مال و اموال‌تان وارد خواهید شد،‌ هراس دارید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments