تعبیر خواب رادیو🌒تعبیر خواب رادیو شکسته/ تعبیر خواب رادیو از دیدگاه معبران مختلف

تعبیر خواب 🔥 ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب رادیو🌒تعبیر خواب رادیو شکسته/تعبیر خواب رادیو از دیدگاه معبران مختلف

تعبیر خواب رادیو, تعبیر خواب رادیو هدیه گرفتن, تعبیر خواب رادیو به روایت از ابن سیرین , تعبیر خواب رادیوی خراب, تعبیر خواب خریدن رادیو,  تعبیر خواب رادیو از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب شکستن رادیو, تعبیر خواب دزدیدن رادیو, تعبیر خواب صدای ضبط شده در رادیو, تعبیر خواب رادیو به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب رادیو, تعبیر خواب رادیو هدیه گرفتن, تعبیر خواب رادیو به روایت از ابن سیرین , تعبیر خواب رادیوی خراب, تعبیر خواب خریدن رادیو,  تعبیر خواب رادیو از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب شکستن رادیو, تعبیر خواب دزدیدن رادیو, تعبیر خواب صدای ضبط شده در رادیو, تعبیر خواب رادیو به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب رادیو, تعبیر خواب رادیو هدیه گرفتن, تعبیر خواب رادیو به روایت از ابن سیرین , تعبیر خواب رادیوی خراب, تعبیر خواب خریدن رادیو,  تعبیر خواب رادیو از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب شکستن رادیو, تعبیر خواب دزدیدن رادیو, تعبیر خواب صدای ضبط شده در رادیو, تعبیر خواب رادیو به روایت از یوسف نبی


تعبیر خواب رادیو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

رادیو دوستی است که فقط حرف می زند ولی گوش شنوا ندارد.

نصیحت می کند اما هیچ استدلالی را نمی پذیرد و چه بسا یک سخن را چند بار بگوید اما تعبیر اخلاق و رفتار شما را نمی فهمد و درک نمی کند.

چنانچه در خواب رادیوئی دیدید، البته هیچ تعبیر ی ندارد چون رادیو چیزی است که همه جا هست و همه کس نوعی از آن را دارد و نمی تواند محور خواب باشد مگر اینکه وضع غیر معمول داشته باشد یا مطالبی غیر متعارف از آن بشنویم.

همان طور که گفته شد رادیو دوستی است محب و خیر خواه که فقط گوینده است و زیاد هم حرف می زند ولی به هیچ وجه بد خواه نیست و کلا نظر در اصلاح و بهبود شما دارد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب بازو 🌒تعبیر خواب بازوی ورم کرده/تعبیر خواب بازو به روایت از حضرت صادق

چنانچه در خواب دیدید رادیوئی دارید یا از جائی خریدید و یا کسی به شما هدیه داد با چنین دوست دل سوزی آشنا می شوید.

اگر دیدید رادیو را باز کردید و نتوانستید آن را ببندید موجب تیرگی رابطه خود را با آن دوست دل سوز فراهم می آورید و اگر آن را شکستید آن دوست را از دست می دهید و طبعا زیان می بینید.

اگر دیدید رادیوی خرابی را تعمیر کردید با آن دوست آشتی می کنید یا چنانچه با همسر خود قهر هستید و روابط تیره ای دارید روابط خود را بهبود خواهید بخشید.

رادیو زن هم می تواند باشد چون زن ها نیز زیاد حرف می زنند و نیت بدی ندارند.


تعبیر خواب رادیو به روایت لوک اویتنهاو

رادیو : شما خبری دریافت خواهید کرد که برایتان بسیار مهم است.


تعبیر خواب رادیو در کتاب سرزمین رویاها

خواب رادیو :خبرهای خوش مربوط به پول

یک رادیو را به کار می اندازید : نامزدی بهم میخورد

پیامهای رادیوئی را می شنوید : شما آدم خشنی هستید

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments