تعبیر خواب دکمه 🌒 تعبیر خواب دوختن دکمه به لباس/ تعبیر دکمه از دیدگاه یونگ

تعبیر خواب 🔥 ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب دکمه 🌒 تعبیر خواب دوختن دکمه به لباس/ تعبیر دکمه از دیدگاه یونگ

تعبیر خواب دکمه, تعبیر خواب هدیه گرفتن دکمه, تعبیر خواب دکمه امام صادق, تعبیر خواب هدیه دادن دکمه, تعبیر خواب دکمه به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب دکمه یونگ, تعبیر خواب, دیدن دکمه خریدن, تعبیر خواب دوختن دکمه لباس مرده, تعبیر خواب بستن دکمه های پیراهن, تعبیر خواب دکمه از دیدگاه یوسف نبی

تعبیر خواب دکمه, تعبیر خواب هدیه گرفتن دکمه, تعبیر خواب دکمه امام صادق, تعبیر خواب هدیه دادن دکمه, تعبیر خواب دکمه به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب دکمه یونگ, تعبیر خواب, دیدن دکمه خریدن, تعبیر خواب دوختن دکمه لباس مرده, تعبیر خواب بستن دکمه های پیراهن, تعبیر خواب دکمه از دیدگاه یوسف نبی

تعبیر خواب دکمه, تعبیر خواب هدیه گرفتن دکمه, تعبیر خواب دکمه امام صادق, تعبیر خواب هدیه دادن دکمه, تعبیر خواب دکمه به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب دکمه یونگ, تعبیر خواب, دیدن دکمه خریدن, تعبیر خواب دوختن دکمه لباس مرده, تعبیر خواب بستن دکمه های پیراهن, تعبیر خواب دکمه از دیدگاه یوسف نبی


تعبیر خواب دکمه در حالت کلی

خواب دکمه نماد ثروت و امنیت است. دیدن دکمه های جفتی در خواب نشان می دهد دو نفر به یکدیگر نیاز دارند.

بستن دکمه های لباس نشانه این است که در زندگی بسیار درون ریز هستید. این موضوع به شما آسیب خواهد زد.

اکثر اوقات‌ دکمه‌ها در خواب‌ به‌ لباس‌ متصل‌هستند که‌ نشان‌ دهنده‌ جزیی‌ از جسم‌ شما وظاهرتان‌ می‌باشند.


تعبیر خواب باز یا بسته کردن دکمه

اگر در خواب‌ در حال‌ بستن‌ ویا باز کردن‌ دکمه‌ لباس‌ بودید، باید تمام‌ جزییات‌خوابتان‌ را بررسی‌ نمایید و پیغام‌ و معنای‌صحیح‌ آن‌ را دریابید.

در مجموع‌ باز کردن‌ دکمه‌در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ گشودن‌ دروازه‌ عواطف‌،احساسات‌ و یا نظریات‌ شماست‌.

یعنی‌ احتمالاخودتان‌ را در معرض‌ امکانات‌ جدیدی‌ قرارداده‌اید و می‌خواهید افکار، تفکرات‌ وبرخوردهای‌ قدیمی‌ و به‌ درد نخور خودتان‌ رادور بریزید و یا این‌ که‌ از جنبه‌ مثبت‌، باز کردن‌دکمه‌ها می‌تواند بازتاب‌ و انعکاس‌ یک‌ نیاز وضرورت‌ برای‌ صرفه‌ جویی‌ و یا «بستن‌ زیپ‌ ودکمه‌های‌« دهانتان‌ و یا مهار و کنترل‌احساساتتان‌ باشد.

از جنبه‌ منفی‌، باز کردن‌دکمه‌ها می‌تواند نشان‌ دهنده‌ آن‌ باشد که‌ شایدشما در حال‌ حاضر احساس‌ محدودیت‌ می‌کنید،گویی‌ تحت‌ نظارت‌ و در قید و بند هستید ومی‌خواهید رها و آزاد شوید.


تعبیر خواب لباس بی دکمه

خواب لباس دکمه و یا اینکه در خواب دیدید که دکمه لباستان گم شده است، به این معنی است که احساس می کنید که آدم بی اهمیتی هستید.


تعبیر خواب شل شدن دکمه لباس

خواب شل شدن دکمه لباس نشان دهنده این است که ضرر بزرگی به شما می رسد و پول و ثروت خود را از دست می دهید.


تعبیر خواب دوختن دکمه لباس

خواب دوختن دکمه لباس نشان دهنده کدورتی است که بین شما و خانوادتان ایجاد می شود که باید هر چه زودتر این کدورت را برطرف کنید.


تعبیر خواب دکمه از دیدگاه کارل یونگ

دیدن دکمه در خوابتان بیانگر ثروت و امنیت است.

خواب دیدن اینکه شما دکمه ی لباس هاتان را باز می کنید بیانگر این است که شما خودتان را هم در سطح جسمی هم احساسی هم ذهنی، به دیگران عرضه می کنید.

گم شدن دکمه در خواب تان بیانگر این است که تصویری که از خودتان ارائه می دهید را مخدوش می کنید.

شما در مورد خودتان، حس ناامنی و عدم اعتماد به نفس می کنید


تعبیر خواب دکمه از دیدگاه آنلی بیتون

خواب دکمه نشانه نومیدی و بیماری و زیانهای فراوان است.

اگر دختری خواب دوختن دکمه ببیند نشانه آن است که مردی ثروتمند با اخلاق مهربان به خواستگاری او خواهد آمد.

اگر مرد جوانی خواب دوختن دکمه ببیند دلالت بر آن دارد که در امور نظامی به افتخاراتی شایسته درست خواهد یافت.

اگر خواب ببینید دنبال دکمه هایی گمشده می گردید ، نشانه آن است که در تجارت زیانهای مالی خواهید دید.


تعبیر خواب دکمه به روایت سرزمین رویاها

یک مجرد خواب ببیند که دکمه می دوزد : فعلاًدر عشق شانس ندارد.

یک زن خواب ببیند که دکمه می دوزد :مبلغی پول که ابداًانتظارش را نداشته دریافت خواهد کرد.

یک دکمه را گم می کنید :یکنفر مخفیانه از شما کینه دارد.

دکمه می خرید :روح شما بطرز خارق العاده ای کار می کند.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments