تعبیر خواب درو🌒تعبیر خواب درو کردن محصول/ تعبیر خواب دروی محصول از دیدگاه معبران مختلف

تعبیر خواب 🔥 ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب درو🌒تعبیر خواب درو کردن محصول/ تعبیر خواب دروی محصول از دیدگاه معبران مختلف

تعبیر خواب درو, تعبیر خواب گندم سیاه, تعبیر خواب گندم برای زن باردار, تعبیر خواب دروی محصول از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب برداشت محصول کشاورزی, تعبیر خواب گندم سوخته, تعبیر خواب داس, تعبیر خواب درو گندم با کمباین, تعبیر خواب گندم آفت زده, تعبیر خواب راه رفتن در مزرعه گندم, تعبیر خواب درو از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب دروی محصول از دیدگاه یوسف نبی

تعبیر خواب درو, تعبیر خواب گندم سیاه, تعبیر خواب گندم برای زن باردار, تعبیر خواب دروی محصول از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب برداشت محصول کشاورزی, تعبیر خواب گندم سوخته, تعبیر خواب داس, تعبیر خواب درو گندم با کمباین, تعبیر خواب گندم آفت زده, تعبیر خواب راه رفتن در مزرعه گندم, تعبیر خواب درو از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب دروی محصول از دیدگاه یوسف نبی

تعبیر خواب درو, تعبیر خواب گندم سیاه, تعبیر خواب گندم برای زن باردار, تعبیر خواب دروی محصول از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب برداشت محصول کشاورزی, تعبیر خواب گندم سوخته, تعبیر خواب داس, تعبیر خواب درو گندم با کمباین, تعبیر خواب گندم آفت زده, تعبیر خواب راه رفتن در مزرعه گندم, تعبیر خواب درو از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب دروی محصول از دیدگاه یوسف نبی


تعبیر خواب درو کردن گندم

گندم خیر و برکت و معیشت است. اگر کسی در خواب در حال درو کردن خوشه های گندم رسیده بود، حاصل کارش سود فراوان به او خواهد رساند ولی اگر گندم را خرمن کرده بود، مال فراوان بدست خواهد آورد.

اگر گندم را در محلی مخفی می کرد، آدمی خسیس و حریص است.

اگر به کسی از گندمها انفاق کرد، نعمتش زیاد می شود و اگر امتناع از انفاق کرد، آن گندمها برای او سودی نخواهد داشت.


تعبیر خواب درو کردن از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید کشاورزان محصولات خود را درو می کنند، علامت آن است که به سعادت و شادمانی دست خواهید یافت.

اگر خواب ببینید کشاورزان با تنبلی مشغول درو هستند، علامت آن است که هنگام چشیدن طعم خوشبختی واقعه ای تلخ برایتان اتفاق خواهد افتاد.

دیدن ماشین مستعمل درو در خواب، علامت نومیدی از امور تجاری و زیان در کار است.


تعبیر خواب درو کردن در کتاب سرزمین رویاها

شما یک محصول را درو می کنید: بدشانسی در عشق

کارگران در حال دروکردن: پول براحتی بدست خواهید آورد

یک محصول فراوان را درو می کنید: طبیعت با شما مساعدت می کند

یک محصول بد درو شده: ناکامی


تعبیر خواب دروی محصول به روایت از خالد بن علی بن محد العنبری

درو کردن در خواب، بر فتنه و آشوب دلالت دارد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments