تعبیر خواب درشکه🌒 تعبیر خواب درشکه طلایی/ تعبیر خواب سوار شدن در درشکه

تعبیر خواب 🔥 ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب درشکه🌒 تعبیر خواب درشکه طلایی/ تعبیر خواب سوار شدن در درشکه

تعبیر خواب درشکه, تعبیر خواب درشکه ابن سیرین, تعبیر خواب درشکه به روایت از امام صادق, تعبیر خواب کالسکه اسب, تعبیر خواب کالسکه کودک, تعبیر کالسکه در فال قهوه, تعبیر خواب درشکه سواری, تعبیر خواب درشکه طلایی, تعبیر خواب درشکه به روایت از حضرت یوسف

تعبیر خواب درشکه, تعبیر خواب درشکه ابن سیرین, تعبیر خواب درشکه به روایت از امام صادق, تعبیر خواب کالسکه اسب, تعبیر خواب کالسکه کودک, تعبیر کالسکه در فال قهوه, تعبیر خواب درشکه سواری, تعبیر خواب درشکه طلایی, تعبیر خواب درشکه به روایت از حضرت یوسف

تعبیر خواب درشکه, تعبیر خواب درشکه ابن سیرین, تعبیر خواب درشکه به روایت از امام صادق, تعبیر خواب کالسکه اسب, تعبیر خواب کالسکه کودک, تعبیر کالسکه در فال قهوه, تعبیر خواب درشکه سواری, تعبیر خواب درشکه طلایی, تعبیر خواب درشکه به روایت از حضرت یوسف


تعبیر خواب درشکه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

درشکه یک کلمه روسی است که به زبان فارسی آمده و پذیرفته شده مانند سماور و چندین کلمه دیگر که ریشه روسی دارند.

معبران کهن در این باره چیزی ندارند اما درشکه یک وسیله نقلیه شهری است و تعبیر ی در حد کار آرائی خودش دارد.

چنان چه در خواب ببینید که سوار درشکه شده اید و از جائی به جای دیگر می روید در آینده تحولی در زندگی پیدا می شود که جا به جا می شوید.

این جا به جائی هم می تواند اسباب کشی باشد و هم انتقال شغلی اداری، حتی ممکن است در یک کارخانه یا اداره از یک سالن به سالن دیگر و یا از یک شعبه به شعبه دیگر منتقل شوید ولی این تغییر و تحول و جا به جائی شما را کوچک تر از آن چه هستید نمی کند و می تواند علتی برای مفاخره باشد.

بی آن که واقعا شایستگی داشته باشید فخر می فروشید و مباهات می کنید.

اگر دیدید کسی دیگر با درشکه به طرف شما می آید، یا خبری دریافت می دارید و یا مسافری برای شما می رسد و یا تحفه ای می فرستند و سوغاتی می گیرید.

اگر دیدید درشکه از مقابل شما گذشت و رفت یا خودتان به سفر می روید و یا یکی از دوستان نزدیک از شما دور می شود.

اگر دیدید خودتان درشکه را می رانید کاری بزرگ انجام می دهید و اگر احساس کردید درشکه ای که می رانید به خودتان تعلق دارد در خانواده تدبیر تازه ای می اندیشید و تغییراتی می دهید.

اگر سوار درشکه ای بودید که اسب های راهوار داشت، وضع شما بهبود می یابد و به پیروزی هائی می رسید و اگر اسب ها رنجور و نحیف بودند وضع شما از این که هست بدتر می شود.


تعبیر خواب درشکه به روایت آنلی بیتون

دیدن درشکه در خواب، نشانه رضایت و خشنودی است و ملاقاتهای ثمر بخش.

اگر خواب ببینید سوارِ درشکه می شوید، نشانه آن است که کسالت شما برطرف می شود و با سلامتی و تندرستی به موقعیت هایی سودآور دست می یابید .

اگرخواب ببینید دنبال درشکه ای می دوید، نشانه آن است که سخت کار خواهید کرد و درآمدی قابل ملاحظه خواهید داشت .

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments