تعبیر خواب خیمه 🌒 تعبیر خواب چادر زدن / تعبیر خواب خیمه به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب خیمه 🌒 تعبیر خواب چادر زدن / تعبیر خواب خیمه به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب خیمه, تعبیر خواب آتش زدن خیمه, تعبیر خواب چادر زدن, تعبیر خواب خیمه سبز امام حسین, تعبیر خواب خیمه زدن برای امام حسین, تعبیر خواب چادر مسافرتی سیاه, تعبیر خواب موکب امام حسین, تعبیر خواب خیمه از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب عشایر بودن, تعبیر خواب چادر زدن در بیابان, تعبیر خواب خیمه از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب خیمه حضرت یوسف

تعبیر خواب خیمه, تعبیر خواب آتش زدن خیمه, تعبیر خواب چادر زدن, تعبیر خواب خیمه سبز امام حسین, تعبیر خواب خیمه زدن برای امام حسین, تعبیر خواب چادر مسافرتی سیاه, تعبیر خواب موکب امام حسین, تعبیر خواب خیمه از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب عشایر بودن, تعبیر خواب چادر زدن در بیابان, تعبیر خواب خیمه از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب خیمه حضرت یوسف

تعبیر خواب خیمه, تعبیر خواب آتش زدن خیمه, تعبیر خواب چادر زدن, تعبیر خواب خیمه سبز امام حسین, تعبیر خواب خیمه زدن برای امام حسین, تعبیر خواب چادر مسافرتی سیاه, تعبیر خواب موکب امام حسین, تعبیر خواب خیمه از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب عشایر بودن, تعبیر خواب چادر زدن در بیابان, تعبیر خواب خیمه از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب خیمه حضرت یوسف


تعبیر خواب خیمه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید که خیمه ای زده اید پناهگاه و منبع امیدی می یابید که می توانید خود را در پناه آن محفوظ نگه دارید و او شخصی است که از شما حمایت می کند و شما به قدرت و شخصیت او متکی خواهید شد.

اگر ببینید که در صحرا و بیابان و برای پیک نیک چادر و خیمه زده اید به سفری با نشاط می روید که برای شما مفید است و چنانچه گرداگرد شما چمن و سبزه و درخت و آب صاف باشد بهتر است.

اگر ببینید که خیمه می زنید کاری را بنیاد می نهید و اگر دیدید در خواب خیمه ای را جمع می کنید به کاری پایان می دهید که مداومتش برای شما بهتر بود.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب انجیر 🌒 تعبیر خواب انجیر خشک / تعبیر خواب درخت انجیر

اگر خیمه های زیادی دیدید با عده ای اشخاص بزرگ آشنا می شوید و اگر خیمه فقیرانه بود کسانی هستند که به شما و کمک شما نیازمندتر خواهند بود.

دوزنده خیمه مردی است مدبر و کاردان که کارهای خراب را صورت می بخشد و امور گسیخته را پیوند می دهد.


تعبیر خواب خیمه به روایت محمد بن سیرین

اگر ببینی برای خودت چادر زده‌ای یا کسی آن را برای تو بر پا کرده است و در آن نشسته‌ای، یـعـنـی اگر سپاهی و لشکری هستی، به اندازۀ کوچکی و بزرگی چادر به مال و اموال می‌رسی، ولی اگر بازرگان باشی یـعـنـی به مسافرت می‌روی و از سفر مال و نعمت به دست می‌آوری.

اگر چادر سیاه و بزرگ ببینی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی. اگر چادر پاره و کهنه ببینی، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی.


تعبیر خواب خیمه به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببینی از چادر بیرون آمده‌ای، یـعـنـی شرافت و بزرگی خود را از دست می‌دهی.

اگر ببینی «پادشاه» در چادر تو نشسته است، یـعـنـی کار تو بهتر می‌شود و دشمن را شکست می‌دهی و امور تو منظم و رو به راه خواهد شد .

تعبیر چادردوز، کسی است که امور و کارهای پادشاهان و افراد بزرگ و سرشناس را به هم پیوند و ارتباط داده و آماده و مهیا می‌سازد.


تعبیر خواب خیمه به روایت محد العنبری

دیدن خیمه در خواب، دلیل بر رسیدن مژدهای است.

ممکن است بر همسر شخص دلالت داشته باشد؛ به سفر کردن نیز، تعبیر میشود.


تعبیر خواب خیمه به روایت امام صادق

دیدن سراپرده درخواب بر پنج وجه است:

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب نگهبان 🌒 تعبیر خواب نگهبان زندان و سگ نگهبان از ابن سیرین

سلطنت،

ریاست،

ولایت،

مهتری،

سرهنگی.


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments