تعبیر خواب خیار 🌒 تعبیر خواب خیار گندیده/ تعبیر خواب خیار به روایت از امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب خیار 🌒 تعبیر خواب خیار گندیده/ تعبیر خواب خیار به روایت از امام صادق

تعبیر خواب خیار, تعبیر خواب خیار سبز امام صادق, تعبیر خواب خیار شور ابن سیرین, تعبیر خواب خیار چنبر, تعبیر خواب خیار برای دختر مجرد, تعبیر خواب خیار برای زن حامله, تعبیر خواب خیار و انگور, تعبیر خواب خیار به روایت از یوسف نبی, تعبیر خواب خیار گندیده

تعبیر خواب خیار, تعبیر خواب خیار سبز امام صادق, تعبیر خواب خیار شور ابن سیرین, تعبیر خواب خیار چنبر, تعبیر خواب خیار برای دختر مجرد, تعبیر خواب خیار برای زن حامله, تعبیر خواب خیار و انگور, تعبیر خواب خیار به روایت از یوسف نبی, تعبیر خواب خیار گندیده

تعبیر خواب خیار, تعبیر خواب خیار سبز امام صادق, تعبیر خواب خیار شور ابن سیرین, تعبیر خواب خیار چنبر, تعبیر خواب خیار برای دختر مجرد, تعبیر خواب خیار برای زن حامله, تعبیر خواب خیار و انگور, تعبیر خواب خیار به روایت از یوسف نبی, تعبیر خواب خیار گندیده


تعبیر خواب خیار در حالت کلی

تعبیر خواب خیار از دیدگاه معبرین متفاوت است برخی از معبرین غربی دیدن خیار را در خواب نشانه اندوه و پریشانی دانسته اند و برخی دیگر گرفتن خیار از دیگران را نشانه سودی برای خواب بیننده تعبیر کرده اند و شما می توانید با توجه به خوابی که دیده اید تعبیر آن را از بین تعابیر مختلف پیدا کنید.


تعبیر خواب خوردن خیار

تعبیر خواب خوردن خیار این است که باید در اسرع وقت نسبت به مسائل مالی خود با یک مشاور اقتصادی مشورت کنید تا ضرر نکنید.


تعبیر خواب خرید و فروش خیار

تعبیر خواب خرید و فروش خیار نشان دهنده انرژی و سلامت برای افزایش مال است.

شاید کار بسیار استرس آوری را در پیش دارید که ممکن است برای سلامتی شما بسیار خطرناک باشد.


تعبیر خواب پوست کندن خیار

تعبیر خواب پوست کندن خیار به این معنی است که با شخصی دوستی می کنید که تمام رازهای خود را با او در میان می گذارید.


تعبیر خواب دیدن خیار در اندازه های مختلف

اگر تمرکز خواب بر روی بزرگ و یا کوچک بودن خیار باشد، به معنی روابط دوستی و جنسی با دوستان است.

احتمالا با یکی از همکاران یا دوستان خود رابطه نزدیک عاطفی برقرار می کنید.


تعبیر خواب خیار تازه

تعبیر خواب خیار تازه ، پیشرفت در کار و امور اقتصادی است.


تعبیر خواب خیار در حال رشد

اگر در خواب ببینید که خیار جلوی چشمان شما رشد کرد تعبیر آن ، ثروتی است که به ارث خواهید برد و این پول کمک بسیار زیادی به شما خواهد کرد.


تعبیر خواب خیار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن خیار در فصل خودش بهتر از این است که در غیر فصل خودش دیده شود.

دیدن خیار در خواب برای زن مردی بلند قامت و خوش سخن است که مصاحبتش شادی و نشاط می آورد.

تعبیر خواب خیار در زمستان و زمانی که برف روی زمین نشسته است خوب نیست.

اگر فردی در خواب ببیند که در فصل مناسبی خیار تر و تازه می خورد نشانه این است که با زنی خوش خوی و خوب روی آشنا می شود که او را خوشبخت می کند و اگر در فصل مناسب خواب خیار زیاد را ببینید نشانه این است که با نشاط و خوشدل می شوید.

اگر فردی در خواب ببیند که خیار تازه می خرد و به خانه می برد نشانه این است که خرمی و نشاط را به خانواده اش منتقل می کند به خصوص اگر خیار را در فصل خودش بخرد.

خوردن خیار در خواب در غیر فصل خودش نشانه ندامت است ولی دیدن خیار در خواب در فصل خودش به خصوص اگر خیار تازه و قلمی و خوشرنگ باشد بیانگر نشاط و سبک شدن غم است.

خوردن خیار شور در خواب به همراه غذا اثر خواب خوب شما را از بین می برد و نشانه رنج و غم است.


تعبیر خواب خیار به روایت محمد بن سیرین

اگر فردی در خواب خیار را به وقت خودش ببیند نشانه این است که سخن نیکو می شنود و یا زنی است که به وی رغبت می کند.


تعبیر خواب خیار به روایت آنلی بیتون

تعبیر دیدن خیار در خواب ، سعادت و خوشبختی و برکت و فراوانی است .

اگر بیماری خواب ببیند خیار به او تعارف می کنند، تعبیر آن است که بزودی بیماری او بر طرف خواهد شد . اگر فرد متأهلی این خواب را ببیند ، دلالت بر تغییرات دلپذیر در زندگی او دارد.


تعبیر خواب خیار به روایت لوک اویتنهاو

دیدن خیار در خواب تعبیرش نیک بختی در امور اداری است.


تعبیر خواب خیار به روایت امام صادق

دیدن خیار در خواب از دیدگاه امام صادق بر سه وجه است :

شادی و طرب و عیش

پشیمانی در کار

منفت از دوستان و خویشان


تعبیر خواب خیار به روایت یوسف نبی

دیدن خیار در خواب تعبیرش گرانی است .


تعبیر خواب خیار به روایت کرمانی

تعبیر خواب خوردن خیار این است که کاری را انجام خواهید داد که از آن پشیمان خواهید شد.

خواب خیار خوردن اگر در فصلش باشد ، نشانه غم و اندوه است .

خوردن خیار پشیمانی است اما دلیلی بر این عقیده نیست .

خوردن خیار در غیر فصل ندامت است ولی در فصل آن ، خوب است به خصوص اگر خیار قلمی و تازه باشد و خوش رنگ .


تعبیر خواب خیار به روایت کارل یونگ

تعبیر خواب دیدن یا خوردن خیار ، بهبودی و بازیابی است. شما نیاز دارید که انرژی و سلامت خود را بازیابید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments