تعبیر خواب خفاش 🌒 تعبیر خواب خفاش سیاه ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ یک دیدگاه

تعبیر خواب خفاش 🌒 تعبیر خواب خفاش سیاه ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب خفاش, تعبیر خواب خفاش سیاه, تعبیر خواب خفاش از نظر امام صادق, تعبیر خواب خفاش ابن سیرین, تعبیر خواب خفاش بزرگ, تعبیر خواب کشتن خفاش, تعبیر خواب خوردن خفاش, تعبیر خواب گاز گرفتن خفاش, تعبیر خواب حمله خفاش, تعبیر خواب دسته خفاش, تعبیر خواب پرواز خفاش در روز, تعبیر خواب زاییدن خفاش, تعبیر خواب بچه خفاش

تعبیر خواب خفاش, تعبیر خواب خفاش سیاه, تعبیر خواب خفاش از نظر امام صادق, تعبیر خواب خفاش ابن سیرین, تعبیر خواب خفاش بزرگ, تعبیر خواب کشتن خفاش, تعبیر خواب خوردن خفاش, تعبیر خواب گاز گرفتن خفاش, تعبیر خواب حمله خفاش, تعبیر خواب دسته خفاش, تعبیر خواب پرواز خفاش در روز, تعبیر خواب زاییدن خفاش, تعبیر خواب بچه خفاش, 

تعبیر خواب خفاش, تعبیر خواب خفاش سیاه, تعبیر خواب خفاش از نظر امام صادق, تعبیر خواب خفاش ابن سیرین, تعبیر خواب خفاش بزرگ, تعبیر خواب کشتن خفاش, تعبیر خواب خوردن خفاش, تعبیر خواب گاز گرفتن خفاش, تعبیر خواب حمله خفاش, تعبیر خواب دسته خفاش, تعبیر خواب پرواز خفاش در روز, تعبیر خواب زاییدن خفاش, تعبیر خواب بچه خفاش,

تعبیر خفاش، انسان گمراه می‌باشد.

تعبیر خواب داشتن خفاش

اگر ببینی خفاش داری، یـعـنـی با انسان گمراه ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی .


تعبیر خواب پریدن خفاش از دستتان

اگر ببینی خفاش از دست تو پریده است، یـعـنـی از ارتباط و مصاحبت با شخصی گمراه جدا می‌شوی.


تعبیر خواب گاز گرفتن خفاش

خواب گاز گرفتن خفاش به این معنی است که سعی می کنید به فردی که دوستش دارید نزدیک شوید ولی رفتار آن شخص شما را ناراحت کرده و به شما آسیب خواهد زد.


تعبیر خواب حمله گروهی خفاش به شما

اگر یک عده خفاش به شما حمله کردند به این معنی است که تصمیمات کورکورانه ای می گیرید که اصلا به نفع شما نیست.


تعبیر خواب فرار از خفاش

اگر در خواب ، از خفاش فرار کردید و خفاش به دنبال شما پرواز می کرد نشانه بدی است و خطر پیش بینی نشده ای در انتظار شماست.


تعبیر خواب لانه کردن خفاش در خانه

اگر در خوابتان خفاش در خانه شما لانه کرده است نشانه آنست که باید مراقب اطراف خود باشید تا به خانواده شما آسیبی وارد نشود.


تعبیر خواب کشتن خفاش

خواب کشتن خفاش رهایی از افکار منفی و پیروزی بر دشمنان است.


تعبیر خواب پرواز خفاش در روز

اگر در خواب ببینید خفاش در روز حرکت می کند نشان دهنده این است که در مسیر سختی گام برداشته اید و افکارتان مغشوش است و دوست دارید زودتر از این وضعیت خلاص شوید.


تعبیر خواب خفاش مرده

دیدن خفاش مرده در خواب نشانه خوبی است. در واقع دفع خطرات احتمالی توسط نیروی خارجی است که شاید شما از آن خبر نداشته باشید ولی از شما محافظت می کند.


تعبیر خواب خفاش سیاه

خواب خفاش سیاه تعبیر خوبی ندارد و خطر بزرگی شما را تهدید می کند.


تعبیر خواب خفاش سبز

خفاش سبز در خواب، نشان از شهامت برای کشف رازهای پنهانی دارد که دیگران از شما پنهان میکنند.


تعبیر خواب خفاش قرمز

خفاش سرخ در خواب تفکرات منفی شما و دیگران راجب ادامه زندگی است. این تفکرات معمولا به احساسات منفی مانند نفرت و حسادت و کینه مربوط است.


تعبیر خواب لانه خفاش

دیدن محل زندگی خفاش در خواب ( غاری که در آن خفاش پنهان شده ) تعبیرش بر کارها و احساساتی است که سعی می کنید از دیگران پنهان کنید.


تعبیر خواب زاییدن خفاش

تعبیر خواب زاییدن و بچه دار شدن خفاش دشمنی است که بسیار به شما نزدیک است و از بین بردن آن کمی دشوار است.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است. دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بل که روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد. اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید بر دشمن چیره می شوید اما باقی گذاشتن جسد خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است. اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده است. اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه هایش را در کیسه ریخته و به جایی دور برده و آزاد کردید بهتر این است که آن ها را بکشید.


تعبیر خواب خفاش به روایت ابن سیرین :

خفاش چه زنده و چه مرده به بلا و خطر تعبیر شده و گرفتن آن و دور انداختن خفاش در خواب از کشتن آن بهتر است. برای دفع بلا و ناراحتی هنگام دیدن خواب خفاش باید صدقه دهید.
اگر خواب ببینید خفاش به شما حمله کرده، از جانب دشمن خود به سختی خواهید افتاد و یا بلا و مشقتی در راه است و برای دفع بلا باید صدقه بدهید.
اگر خواب ببینید که خفاش شما را گاز گرفت، از جانب دشمن خود آسیب خواهید دید و یا بیماری و بلا یا مصیبتی در راه است و باید برای دفع بلا صدقه بدهید.


آنلی بیتون میگوید :

دیدن خفاش در خواب ، نشانه خبر مصیبت و بد بختی است که از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید .
خواب خفاش نشانه مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور شدن .
دیدن خواب خفاش سفید ، علامت مرگ کودکی است .


تعبیر خواب خفاش به روایت امام صادق :

خفاش در خواب به دشمن تعبیر شده و می تواند فرد گمراهی باشد که قصد آسیب رساندن به شما را داشته باشد. دیدن این پرنده از دیدن موش نحس تر است. اگر خواب دیدید که خفاش به سمت شما حمله کرده ولی راه خود را برگرداند و رفت، از بلا دور خواهید ماند.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments