تعبیر خواب خرید🌒تعبیر خرید خانه/ تعبیر خواب خرید از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب خرید🌒تعبیر خرید خانه/ تعبیر خواب خرید از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب خرید, تعبیر خواب خرید گوشی, تعبیر خواب خرید خانه, تعبیر خواب خرید ملک, تعبیر خواب خرید امام صادق, تعبیر خواب خرید لوازم آرایش, تعبیر خواب خرید لباس تازه, تعبیر خواب خرید کاه, تعبیر خواب خرید ماشین, تعبیر خواب خرید از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب خرید یوسف نبی

تعبیر خواب خرید, تعبیر خواب خرید گوشی, تعبیر خواب خرید خانه, تعبیر خواب خرید ملک, تعبیر خواب خرید امام صادق, تعبیر خواب خرید لوازم آرایش, تعبیر خواب خرید لباس تازه, تعبیر خواب خرید کاه, تعبیر خواب خرید ماشین, تعبیر خواب خرید از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب خرید یوسف نبی

تعبیر خواب خرید, تعبیر خواب خرید گوشی, تعبیر خواب خرید خانه, تعبیر خواب خرید ملک, تعبیر خواب خرید امام صادق, تعبیر خواب خرید لوازم آرایش, تعبیر خواب خرید لباس تازه, تعبیر خواب خرید کاه, تعبیر خواب خرید ماشین, تعبیر خواب خرید از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب خرید یوسف نبی


تعبیر خواب خرید به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

خرید در خواب خوب است اما باید دید چه می خرید اما فروش خوب نیست.

معبران کلا نوشته اند خرید و فروش و معامله در خواب خوب نیست لیکن درست نیست که خرید خوب نباشد.

برای فروش در علم تعبیر دلایلی هست که برای خرید نیست.

پس خرید به نظر من خوب است اما فروش خوب نیست فقط باید مشخص شود که چه می خرید و در برابر چه متاعی پول می پردازید یا معاوضه جنسی می کنید.

نوشته اند معامله همراه فروش غم و اندوه است و زیان و نشان آنست که کار بیننده خواب آشفته و شوریده می شود.

کلا دادن جنس در مقابل گرفتن پول که کثیف است نیکو شناخته نشده اما دادن پول در مقابل گرفتن جنس خوب است.

خریدن اشیا شکننده و ضایع شدنی در خواب اتلاف مال تعبیر شده مثل خرید شیشه ، سفال ، کاسه و کوزه چینی و گلی یا میوه ها و سبزی هایی که ماندنی نیستند و دیر نمانده ضایع و فاسد می شوند و تعفن و گند بوجود می آورند که البته همه اینها در خواب خوب نیستند.

خریدن این چیزها در خواب گوینده بی اعتباری و بی بهائی کارهایی است که در آینده نزدیک انجام می دهید اما خرید چیزهایی مثل ملک ، خانه و فرش خوب است منتها هر یک تعبیر خاصی دارند.


تعبیر خواب خرید به روایت محمد ابن سیرین

تعبیر خرید و فروش بد می‌باشد،

تعبیر فروختن هر چیزی که ارزش دینی داشته باشد بد می‌باشد.

اگر ببینی کسی تو را فروخته‌ است، یـعـنـی کار تو دچار آشفتگی می‌شود.


تعبیر خواب خرید به روایت ابراهیم کرمانی

تعبیر سوداگری و تجارت و معامله، چیزی باطل یا کاری باطل می‌باشد.

فروختن هر چیزی که ارزش دینی داشته باشد، تعبیر بدی دارد، ولی تعبیر خریدن آن خوب است.

تعبیر فروشندۀ غذا، شخصی “صاحب‌سخن” و “سخنور” می‌باشد.


تعبیر خواب خرید به روایت جابر مغربی

اگر ببینی چیزی را فروخته‌ای، یـعـنـی آن چیز خوار و بی‌ارزش می‌شود.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments