تعبیر خواب خانه 🌒 تعبیر خواب خرابی خانه / تعبیر خواب خانه از حضرت یوسف

تعبیر خواب 🔥 ۰۷ تیر ۱۳۹۹ یک دیدگاه

تعبیر خواب خانه / تعبیر خواب خانه بزرگ / تعبیر خواب سیل و زلزله در خانه / تعبیر خواب خانه از حضرت یوسف، ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب خانه, تعبیر خواب خانه بزرگ, تعبیر خواب سیل در خانه, تعبیر خواب زلزله در خانه چیست, تعبیر خواب زنده شدن مرده و برگشت به خانه, تعبیر خواب گم شدن کفش در خانه, تعبیر خواب آعتش سوزی در خانه, تعبیر خواب سوسک در خانه, تعبیر خواب گربه در خوانه, تعبیر خواب شتر در خانه, تعبیر خواب مرده در خانه, تعبیر خواب جابجایی خانه, تعبیر خواب فروختن خانه, تعبیر خواب ریختن سقف خانه, تعبیر خواب خریدن خانه بزرگ

تعبیر خواب خانه, تعبیر خواب خانه بزرگ, تعبیر خواب سیل در خانه, تعبیر خواب زلزله در خانه چیست, تعبیر خواب زنده شدن مرده و برگشت به خانه, تعبیر خواب گم شدن کفش در خانه, تعبیر خواب آعتش سوزی در خانه, تعبیر خواب سوسک در خانه, تعبیر خواب گربه در خوانه, تعبیر خواب شتر در خانه, تعبیر خواب مرده در خانه, تعبیر خواب جابجایی خانه, تعبیر خواب فروختن خانه, تعبیر خواب ریختن سقف خانه, تعبیر خواب خریدن خانه بزرگ

تعبیر خواب خانه, تعبیر خواب خانه بزرگ, تعبیر خواب سیل در خانه, تعبیر خواب زلزله در خانه چیست, تعبیر خواب زنده شدن مرده و برگشت به خانه, تعبیر خواب گم شدن کفش در خانه, تعبیر خواب آعتش سوزی در خانه, تعبیر خواب سوسک در خانه, تعبیر خواب گربه در خوانه, تعبیر خواب شتر در خانه, تعبیر خواب مرده در خانه, تعبیر خواب جابجایی خانه, تعبیر خواب فروختن خانه, تعبیر خواب ریختن سقف خانه, تعبیر خواب خریدن خانه بزرگ

اگر ببینید خانه جدیدی می خرید ، چه کوچک و محقر باشد چه بزرگ فرقی نمی کند نشانه رسیدن مال و ارزش است ولی اگر خانه ی بی در بخرید مال و ثروت بدست می آورید اما بخاطر درست استفاده نکردن مالتان را دوباره از دست می دهید .

دیدن خانه‌ی شخص دیگری در خواب نشان می دهد کـه هنوز هم چیزهای زیادی وجوددارد کـه باید در مورد خودتان یاد بگیرید.

اگر در خواب ببینید که در خانه دیگران هستید می تواند به این معنی باشد که شما حسرت داشته ها و نوع زندگی اطرافیان خود را می خورید و آرزو دارید مانند آنها باشید.

شاید خاطرات و احساساتی دارید کـه در عمق وجودتان آن‌ها را دفن کرده‌ و خودتان را ملزم کرده اید کـه آن‌ها را فراموش کنید.

اگر در خواب ببینید کـه کسی بـه زور وارد خانه‌تان می شود، بـه این معنا اسـت کـه دچار مشکلات مالی خواهید شد.

در واقع وقتی پای پول درمیان باشد اوضاع و احوال‌تان خوب و نخواهد بودو بخاطر آن ناامید خواهید شد.

از سرمایه‌گذاری کردن در چیزهایی کـه ریسکی هستند پرهیز کنید چرا کـه بخت و اقبال یارتان نخواهد بود.

تعبیر خاب شکستن در خانه

اگر خودتان در خانه را شکستید یا برداشتید تعبیرش این هست که از دوستان به شما مال می رسد .

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب زلزله 🌒 تعبیر خواب زلزله شدید از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب خانه برای زنان باردار

دیدن این رویا برای زنان باردار به نشانه ی تنش اضطراب ناامن شدن زندگی و پیدا شدن اختلاف بین زن و شوهر است.

اگر ببیند کسی منزل آن ها را از قصد به هم ریخته است نشانه ی وجود افراد مزاحم و دردسر ساز در زندگی ست که با گفتن جملات و کلمات ناحق و بدون سند باعث میشوند تا صمیمیت و آرامش از بین برود و جای خود را به پریشانی و دلهره دهد اگر زنی حامله خواب ببیند خودش با دستان خودش تمام وسایل منزل را بهم میریزد به نشانه ی به دنیا آمدن فرزندی ناقص از لحاظ جسمانی می باشد و اتفاقا جزو یکی از رویاهای خطرناک می باشد


تعبیر خواب خرابی سقف خانه

اگر در خواب ببینید که خانه شما سقف ندارد نشان دهنده احساس نا امنی شماست .

اگر ببینید که سقف خانه شما چکه می کند نشان دهنده این است که کسی آزادی های فردی شما را مختل کرده است ولی به هر دلیلی نمی تواند جلوی او را بگیرید


تعبیر خواب خانه برای مرد مجرد

اگر مرد مجرد خواب ببیند خانه اش نامرتب شده است به نشانه ی آن است که زمان ازدواج را به تعویق میندازد و زندگی اش در اکثر موراد دچار مشکل میشود و درمانده خواهد شد چنان چه ببیند خانه اش کثیف و یا بی نظم است و او در حال تمیز کردن و یا مرتب کردن اوضاع است به نشانه ی حمایت دوستان آشنایان و خانواده از ایشان است و خوشبختانه میتواند مسیر سالم و درست را برای زندگی اش به خوبی انتخاب نماید


تعبیر خواب خانه نامرتب

هر آنچه که درباره اتاق نشیمن در خواب می بینید می تواند به نحوی مربوط به روابط اجتماعی شما باشد.

اگر در خواب ببینید که اتاق نشیمن به هم ریخته و شلوغی دارید به این معنی است که روابط اجتماعی شما چندان منظم و درست نیست و برنامه خاصی برای این موضوع ندارید.

شما شخص سردرگمی هستید و نمی دانید با اطرافیان خود چگونه باید رفتار کنید.

اگر در خواب ببینید که آشپزخانه شما بسیار به هم ریخته و شلوغ است نشان دهنده این است که شما در ذهنتان افکار مبهم و بسیار زیادی دارید که حتی می تواند باعث خستگی روحی شما و مشکل در تصمیم گیری های درست شود.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب پنجره🌒تعبیر خواب پنجره چوبی/ تعبیر خواب پنجره شکسته

اگر در خواب ببینید که وارد یک زیر زمین شلوغ و پر از آشغال شدید می تواند نشان دهنده این باشد که ذهن شما مشغولیت ها و درگیری های بسیار زیاد و بی موردی دارد و این درگیری های ذهنی ، تمام انرژی شما را هدر می دهد.

اگر خواب ببینید گر داخل کمد خانه ی شما شلوغ و به هم ریخته باشد شما خاطرات بدی در کودکی داشته اید که گاهی دوباره برای شما یادآوری شده و شما را ناراحت می کند .


لوک اویتنهاو می‌گوید:

خرید یک خانه نشانه ی کامیابی است.

ساختن یک خانه ، خوشبختی در عشق است .

تعمیر کردن خانه: یک امر پیچیده بالاخره روشن میشود.


ابراهیم کرمانی:

تعبیر خواب خریدن خانه و خانه داشتن رسیدن مال فراوان است .

تعبیر خواب اسباب کشی کردن به خانه قدیمی بیانگر این است که از طرف همسر خواب بیننده به وی ضربه ای وارد می شود و علاوه بر این روح و روان بیننده خواب آشفته می شود دیدن این خواب می تواند نشانه بوجود آمدن اختلاف های شدید در بین زن و شوهر نیز باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که همسر یا فرزندانش در حال اسباب کشی برای رفتن به خانه دیگری هستند و خواب بیننده فقط آن ها را نگاه می کند بیانگر این است که وی در آینده با مشکلاتی رو به رو خواهد شد که به مبارزه با این مشکلات می پردازد.

اگر در خواب دیدید که سقف خانه بر روی شما ریخت به این معنی است که شما ثروتمند خواهید شد .

یـعـنـی از جایی که امید نداری به تو مال و اموال فراوانی می‌رسد و به خاطر آن شاد و خوشحال شده و درکار تو گشایش بوجود می‌آید.


کتاب سر زمین رویاها :

خواب خانه دیگران نشانه ی اینست که تحت تعقیب قانونی قرار میگیرید .

یک خانه می سازید : احترام ولی بدون شادی–دیگرانخانه می سازند : تسلی خاطر


یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن خانه ساختن خوشحالی بود.


امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی خانه‌ای را ساخته‌ای و در آن نشسته‌ای، یـعـنـی خرج‌ها و خیر و منفعت‌هایی به تو خواهد رسید.


ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در بیت‌المعمور [کعبه فرشتگان] خانه ساختی، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.

اگر فردی در خواب ببیند که مرده ای در حال اسباب کشی به خانه ای جدید می باشد بیانگر این است که از طرف فرد بیگانه ای به خواب بیننده آسیب جدی وارد می شود همچنین اگر خواب بیننده در خواب ببیند که به آن فرد مرده برای اسباب کشی کردن کمک می کند بیانگر این است که وی به بیماری سختی مبتلا خواهد شد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب هلو 🌒 تعبیر خواب میوه و درخت هلو / تعبیر خواب هلو رسیده و گندیده

اگر کسی در خواب ببیند به خانه ی دوستش رفته است و به مرتب سر میزند به نشانه و تعبیر مال و ثروت میباشد

اگر کسی در خواب ببیند که دوستش او را به منزلش فرا خوانده و یا دعوت کرده است و از دعوت او سرباز زده و نرفته تعبیر شوم و نحسی را به همراه دارد و موجب فقیری و بدبختی میباشد.

اگر کسی در خواب ببینید که دوست او بیمار شده است و خواسته ی نزدیک ترین دوستش این است که شما به عیادت او بروید و شما را ملاقات کند و اما شما از این درخواست روی برگردانید موجب مرگ زودترس و کوتاهی عمکر میباشد

اگر کسی در خواب ببیند به همراه خانواده اش به خانه ی یکی از دوستان قدیمی و صمیمی اش میرود تعبیر ان این است که در اینده نه چندان دور با یکی از بستگان فردی که به منزلش رفته است وصلت میکند

بطور کلی و جامع تعبیر خواب دیدن دعوت شدن به مهمانی و رفتن به خانه ی دوست موجب کثرت مال و فراوانی برکت میباشد


آنلی بیتون میگوید :

اگر فردی در خواب مشغول اسباب کشی باشد بیانگر این است که بزودی اتفاق هایی برای وی رخ می دهد که مجبور می شود حالت های مبهم خود را تغییر دهد.


جابر مغربی گوید :

اگر فردی در خواب ببیند که مشغول جمع آوری وسایل منزل خودش است تا این وسایل را به خانه ای دیگر انتقال دهد بیانگر این است که در آینده ای نزدیک خبرهای خوشی به وی می رسد که این خبرها باعث خوشحالی خواب بیننده می شوند.

تعبیر خواب اسباب کشی همچنین می تواند نشانه کسب مال حلال و دگرگونی در اوضاع زندگی خواب بیننده باشد.


شیخ طوسی گوید :

دیدن اسباب کشی مرده در خواب دارای تعبیر خوبی نیست و تعبیر این خواب نشانه رخ دادن اتفاق هایی تلخ و ناگوار برای خواب بیننده است.

اگر فردی در خواب زن یا دختر مرده ای را در حال اسباب کشی ببیند بیانگر این است که در آینده مشکلاتی برای خواب بیننده پیش می آید.

اگر فردی در خواب ببیند که مرده ای برای انجام اسباب کشی از وی کمک می خواد بیانگر این است که تلاش های خواب بیننده بی ثمر خواهند ماند.


منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چنانچه ببینید یکی از اتاق‌های خانه آشفته و خراب است بخشی از زندگی بیننده خواب دچار خرابی و ویرانی می‌شود و غمی و زیانی به او می‌رسد.


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
1 دیدگاه
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments