تعبیر خواب حنا 🌒 تعبیر خواب حنا گذاشتن روی سر ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۵ دیدگاه

تعبیر خواب حنا 🌒 تعبیر خواب حنا گذاشتن روی سر ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب حنا, تعبیر خواب حنا گذاشتن روی سر, تعبیر حنا در خواب, تعبیر خواب حنا ابن سیرین, تعبیر خواب حنا امام صادق, تعبیر خواب حنا خیساندن, تعبیر خواب حنا برای دختر مجرد, تعبیر خواب حنا هدیه گرفتن, تعبیر خواب حنا گذاشتن برای دیگران, تعبیر خواب حنا گذاشتن به سر مرده, تعبیر خواب تزیین حنا, تعبیر خواب حنا گذاشتن مرد, تعبیر خواب حنا گذاشتن بر سر دیگران

تعبیر خواب حنا, تعبیر خواب حنا گذاشتن روی سر, تعبیر حنا در خواب, تعبیر خواب حنا ابن سیرین, تعبیر خواب حنا امام صادق, تعبیر خواب حنا خیساندن, تعبیر خواب حنا برای دختر مجرد, تعبیر خواب حنا هدیه گرفتن, تعبیر خواب حنا گذاشتن برای دیگران, تعبیر خواب حنا گذاشتن به سر مرده, تعبیر خواب تزیین حنا, تعبیر خواب حنا گذاشتن مرد, تعبیر خواب حنا گذاشتن بر سر دیگران

تعبیر خواب حنا, تعبیر خواب حنا گذاشتن روی سر, تعبیر حنا در خواب, تعبیر خواب حنا ابن سیرین, تعبیر خواب حنا امام صادق, تعبیر خواب حنا خیساندن, تعبیر خواب حنا برای دختر مجرد, تعبیر خواب حنا هدیه گرفتن, تعبیر خواب حنا گذاشتن برای دیگران, تعبیر خواب حنا گذاشتن به سر مرده, تعبیر خواب تزیین حنا, تعبیر خواب حنا گذاشتن مرد, تعبیر خواب حنا گذاشتن بر سر دیگران

شاید حنا نمادی از شادی و ازدواج در زندگی واقعی باشد، اما، در خواب دیدن حنا لزوما این معنا را ندارد.

تعبیر خواب زنی ببیند تمام بدنش آغشته به حناست

در صورتی که یک زن خواب حنا ببیند و در خواب تمام قسمت‌های بدن‌اش به حنا آغشته شود، باید منتظر ایجاد رابطه‌ای خوب و عالی با شوهرش باشد.


تعبیر خواب حنا روی دست زن

اگر زنی در خواب ببیند که روی دست‌اش حنا می‌گذارد اما هر کاری می‌کند حنا رنگ نمی‌گیرد، به این معنا است که شوهرش به او توجهی ندارد.


تعبیر خواب حنا نماد عروسی

در سنت و فرهنگ اعراب و مسلمانان، حنا، بخشی از جشن‌های نامزدی و عروسی و تقریبا مناسبت‌های شادی‌بخش است، بنابراین رویای حنا رابطه‌ی بین زن و شوهر یا دختر و پسری که با هم نامزد هستند را نشان می‌دهند و به طور کلی دیدن خواب حنا به این معنا است که شخص هم در سطح اجتماعی و هم در زندگی خصوص‌اش باید منتظر اتفاقات خوبی باشد.


تعبیر خواب دختری خواب حنا ببیند

اگر دختری در خواب ببیند که حنا می‌بندد، به این معنا است که به زودی خوشی و شادی به او روی خواهد آورد یا این‌که زمان ازدواج او نزدیک است.


تعبیر خواب طرح های پیچیده حنا

اگر در خواب ببینید که با حنا طرح‌های پر از جزئیات و پیچیده می‌کشید، به این معنا است که به شیوه‌های مختلف از سوی خانواده‌تان فایده خواهید برد.


تعبیر خواب خرید و فروش حنا

اگر در خواب ببینید که حنا می‌خرید یا می‌فروشید به این معنا است که به وفور سفر خواهید کرد.


تعبیر خواب خانم جوان ببیند حنا می گیرد

اگر یک خانم جوان در خواب ببیند که از کسی حنا دریافت می‌کند، به این معنا است که با شخص بسیبار لایقی ازدواج خواهد کرد.


تعبیر خواب حنا روی پا

دیدن طرح‌های پیچیده و پر از جزئیات حنا روی پا به این معنا است که با یک مرد بسیار بااستعداد و مشهور ازدواج خواهید کرد.


تعبیر خواب حنا برای مردان

دیدن حنا در خواب برای مردان بسیار بدشگون است. چنین خوابی به این معنا است که آبرو و نیک‌نامی‌اش را از دست خواهد داد.


تعبیر خواب حنا روی دست و موها

اگر زنی در خواب ببیند که دست‌ها و موهای‌اش را حنا گذاشته‌است به این معنا است که بین او و شوهرش رابطه‌ی خوبی برقرار است.


تعبیر خواب مردی ببیند دو دستش را حنا گذاشته

اگر مردی در خواب ببیند که دو دست‌اش را حنا بسته‌است، معلوم می‌شود که او به راحتی هر چه در ذهن و قلب دارد بیان می‌کند.


تعبیر کلی حنا

به طور کلی حنا بستن روی دست‌ها می‌تواند به این معنا باشد که فرد تمایلی به نشان دادن ویژگی‌های بد و خوب خود در میان جمع ندارد.


تعبیر خواب حنا ی آبی

اگر کسی در خواب حنای آبی ببیند به این معنا است که دچار یک موقعیت ناپایدار در خانواده‌اش شده‌است. معنای دیگر خواب حنای آبی می‌تواند این باشد که فرد در سطوح اخلاقی و مالی رضایت خاطر ندارد.


تعبیر خواب حنا گذاشتن روی صورت

چنین خوابی از دورهمی‌های اجتماعی و شادی و نشاط حکایت دارد. از آنچه متعلق به شما است نمی‌گذرید و تسلیم نمی‌شوید. احساس می‌کنید صدای‌تان خفه شده است. این خواب به معنی مسئله‌ای حائز اهمیت در زندگی است. در یک لحظه می‌توانید تحت کنترل عواطف و احساسات قرار بگیرید و لحظه‌ای بعد از آن خلاص شوید.


تعبیر خواب درخت حنا

چنین خوابی بیانگر عشقی یک طرفه، اشتیاق و درد است. شما فقط تا حدودی احساسات خود را ابراز می‌کنید. لازم است به تعادل و سازگاری درونی دست پیدا نمایید. این خواب به مرام شما نیز اشاره دارد. شما خودتان را تکانی می‌دهید و شایستگی دریافت پاداش را بابت سخت‌کوشی‌تان دارید.


تعبیر خواب حنا گذاشتن روی مو

اگر در خواب ببینید روی موهای‌تان حنا گذاشته‌اید نشانه‌ی جشن، احساسات شاد، ملاطفت یا به معنی محبت است. حنا گذاشتن روی موها در خواب به معنی حفاظت از زندگی شخصی و پنهان نگه داشتن آن از دیگران نیز هست.


تعبیر خواب تاتو کردن و نقش و نگار زدن با حنا

اگر کسی در خواب ببیند با حنا تاتو می‌کند، به معنی آن است که برای به دست آوردن چیزهایی در زندگی دست به تقلب زده است. او نهایتا دستش رو خواهد شد و رقیبانش از بیچارگی‌اش شاد می‌شوند. اگر زنی خواب ببیند کل بدنش را با حنا نقش و نگار زده است به معنی آن است که با شوهرش رابطه‌ی خوبی دارد.


تعبیر خواب حنا گذاشتن اما رنگ ندادن

اگر زنی خواب ببیند حنا می‌گذارد اما بی فایده است و رنگ نمی‌گیرد، به معنی آن است که شوهرش عشق خود را به او ابراز نمی‌کند.


تعبیر خواب اینکه فقط انگشتان را حنا گذاشته باشید

اگر خواب ببینید فقط انگشت‌های‌تان را حنا گذاشته‌اید، چنین خوابی نشانگر یک خوشه خرما یا خوشه‌ای انگور است.


تعبیر خواب حنا گذاشتن به دست و سر

در کل، اینکه خواب ببینید سر و دست خودتان را به عنوان نوعی آرایش حنا گذاشته‌اید نشانگر شادمانی برای زن و شوهر است مادامی که به اصول و معیارهای معمول زناشویی پایبند باشند.


تعبیر خواب حنا برای یک مرد

حنا گذاشتن در خواب برای مردها نمایانگر ابزارهای کاری آن‌ها است. همچنین به معنی ستایش، پول، سعادت یا فرزند نیز هست.


تعبیر خواب اینکه مردی دست‌هایش را حنا گذاشته باشد

اگر یک مرد در خواب ببیند که دست‌هایش را حنا گذاشته است به معنی آن است که به ستایش پروردگارش می‌پردازد و به این کار ادامه می‌دهد.


تعبیر خواب اگر فقط دست راست حنا گذاشته شده باشد

اگر در خواب ببیند فقط دست راست خود را حنا گذاشته است و زشت به نظر می‌رسد به معنی آن است که احتمالا مرتکب قتلی خواهد شد.


ابراهیم کرمانی میگوید :

تعبیر خواب حنا گذاشتن کف دست ، بیمار شدن در راه کسب معاش است

تعبیر خواب حنا گذاشتن بر روی دست های خود ، مکر و نیرنگ در کسب و کار است

تعبیر خواب چسبیده بودن کف دست ها با حنا ، آسیب دیدن است


اسماعیل اشعث میگوید :

تعبیر خواب حنا گذاشتن روی دست و پا ، تمسخر است

تعبیر خواب حنا گذاشتن روی سر انگشتان ، تسبیح و ستایش خدا است


تعبیر خواب حنا از دید محمد بن سیرین :

تعبیر خواب خوب رنگ گرفتن حنا ، پنهان ماندن وضع و حال است

تعبیر خواب حنا گذاشتن روی دست و پای خویش ، مال از دست رفته باز می گردد

تعبیر خواب حنا گذاشتن روی پاهای خویش ، بردن نزدیکان به راهی خلاف دین است


تعبیر خواب حنا از دید حضرت امام جعفر صادق :

تعبیر حنا گذاشتن چهار چیز است

کار بی نتیجه _ آرایش دنیوی – جاه طلبی – معروف شدن به دروغگویی

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
5 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments