تعبیر خواب حجامت🌒تعبیر حجامت کردن در خواب/ تعبیر خواب حجامت از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۲۷ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب حجامت🌒تعبیر حجامت کردن در خواب/ تعبیر خواب حجامت از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب حجامت, تعبیر خواب خون, تعبیر خواب خون حیوان, تعبیر خواب حجامت به روایت از امام صادق, تعبیر خواب بادکش, تعبیر خواب جوی خون, تعبیر خواب پای خونی, تعبیر خواب خون آمدن از دهان, تعبیر خواب خون کشیدن در خواب, تعبیر خواب حجامت از دیدگاه معبرین غربی, تعبیر خواب حجامت به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب حجامت به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب حجامت, تعبیر خواب خون, تعبیر خواب خون حیوان, تعبیر خواب حجامت به روایت از امام صادق, تعبیر خواب بادکش, تعبیر خواب جوی خون, تعبیر خواب پای خونی, تعبیر خواب خون آمدن از دهان, تعبیر خواب خون کشیدن در خواب, تعبیر خواب حجامت از دیدگاه معبرین غربی, تعبیر خواب حجامت به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب حجامت به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب حجامت, تعبیر خواب خون, تعبیر خواب خون حیوان, تعبیر خواب حجامت به روایت از امام صادق, تعبیر خواب بادکش, تعبیر خواب جوی خون, تعبیر خواب پای خونی, تعبیر خواب خون آمدن از دهان, تعبیر خواب خون کشیدن در خواب, تعبیر خواب حجامت از دیدگاه معبرین غربی, تعبیر خواب حجامت به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب حجامت به روایت از یوسف نبی


تعبیر خواب حجامت به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

حجامت خون گرفتن از انسان است و اسم فاعل آن حجام.

در قدیم این عمل بسیار متداول بود و هر بهار بیشتر بچه ها خون می گرفتند و ایشان را حجامت می کردند، با این تصور که خون کثیف از بین برود و به جای آن بدن خون تازه بسازد.

امروز این کار را نمی کنند، مگر در بیمارستان ها و به تجویز پزشکان متخصص.

معبران درباره حجامت زیاد نوشته اند ولی چون رسم نیست و به ندرت احتمال دیدن آن در خواب هست، مختصر اشاره ای می شود.

ابن سیرین نوشته اگر کسی ببیند حجامت می شود، آن که حجامت می کند اگر دوست باشد امانتی به حجامت شونده می سپارد و اگر بیگانه و دشمن باشد، بر دشمن چیره می گردد.

اما به نظر من حجامت سوء استفاده و تعدی است.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب شهر🌒 تعبیر خواب شهر سوخته/ تعبیرخواب شهر به روایت محمد ابن سیرین

چنانچه در خواب ببینید که شما کسی را حجامت می کنید، به حدود آن شخص تجاوز و به حق او تعدی می کنید.

چنانچه ببینید کسی شما را حجامت می کند، اگر حجام ناآشنا باشد؛ آشنایی به مال شما تجاوز می کند یا پول شما را می خورد و یا به شغل و مقامتان چشم می دوزد و اگر آشنا و دوست باشد، از دشمن ناشناسی ضربه می خورید یا متضرر می شوید و یا به سبب او معزول می گردید.

چنانچه شاهد حجامت باشید، اختلافی اتفاق می افتد منجر به تجاوز و سوء استفاده که شما هم در آن دخیل هستید.


تعبیر خواب حجامت به روایت ابن سیرین

اگر ببینی دوستت تو را حجامت می‌کند، یـعـنـی امانتی را به تو می‌سپارد.

اگر ببینی حجامت کننده‌ای ناشناس در جای ناشناسی تو را حجامت می‌کند، یـعـنـی نوشته و قراردادی را می‌نویسی و مسئولیت ریاست و حکومت کردن را به عهده می‌گیری.

اگر ببینی شخص پیری تو را حجامت می‌کند، یـعـنـی عزت و بزرگی به دست می‌آوری

اگر ببینی شخصی جوان یا دشمنت تو را حجامت می‌کند، یـعـنـی از شر دشمن خودت در امان می‌مانی و از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.


تعبیر خواب حجامت به روایت جابر مغربی

تعبیر حجامت کنندۀ پیر، بخت و اقبال تو می‌باشد.

تعبیر حجامت کنندۀ جوان، دشمن تو می‌باشد.


تعبیر خواب حجامت به روایت امام صادق

اگر ببینی شخص جوانی تو را حجامت می‌کند، یـعـنـی چنانچه فرد عالم و دانشمندی باشی، از علم، برکنار و عزل می‌شوی.

تعبیرهای حجامت عبارتند از:

۱- امانت‌داری

۲- شرط کردن

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب صبح🌒 تعبیر خواب طلوع صبح/ تعبیرخواب صبح از دیدگاه امام صادق

۳- به حکومت رسیدن

۴- شاد شدن

۵- ارتباط و مصاحبت با پیرها

۶- نگهداری و حفظ سنت پیامبر (ص)

۷- اگر دانشمند هستی، از علم برکنار و عزل می‌شوی، مخصوصاًً اگر ببینی شخص جوانی تو را حجامت می‌کند.


تعبیر خواب حجامت به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببینی پادشاهی را حجامت می‌کنی، یـعـنـی نزدیک و مقرب پادشاه می‌شوی و به خواسته‌ات می‌رسی.

اگر ببینی شخص جوانی را حجامت می‌کنی، یـعـنـی از دشمن شکست می‌خوری.

اگر ببینی شخص پیر و سالخورده‌ای را حجامت کرده‌ای، یـعـنـی کار تو بهتر می‌شود .

اگر ببینی شیشۀ حجامت تو شکسته است، یـعـنـی زنت از دنیا می‌رود یا اینکه او را طلاق می‌دهی.


تعبیر خواب حجامت به روایت یوسف نبی

حجامت کردن شادی بود.


تعبیر خواب حجامت به روایت محمد العنبری

حجامت کردن در خواب، بر افراد صاحب اقتدار، مانند سلطان، حاکم، عالم، پزشک و … دلالت دارد.

اگر کسی ببیند که فردی او را حجامت میکند، اگر پول دیگران نزد او باشد، حاکم به زور از او می گیرد؛ اگر بخواهد ازدواج کند، زن میگیرد. همچنین، دیدن فردی که حجامت میکند، به برطرف شدن غم و ناراحتی و بیماری دلالت دارد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments