تعبیر خواب جیرجیرک🌒تعبیر شنیدن صدای جیرجیرک در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب 🔥 ۱۹ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب جیرجیرک🌒تعبیر شنیدن صدای جیرجیرک در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب جیرجیرک, تعبیر خواب جیرجیرک امام صادق, تعبیر خواب ملخ, تعبیر خواب پریدن جیرجیرک, تعبیر خواب از بین بردن جیرجیرک در خانه, تعبیر خواب جیرجیرک به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب ملخ و جیرجیرک ابن سیرین, تعبیر خواب مارمولک

تعبیر خواب جیرجیرک, تعبیر خواب جیرجیرک امام صادق, تعبیر خواب ملخ, تعبیر خواب پریدن جیرجیرک, تعبیر خواب از بین بردن جیرجیرک در خانه, تعبیر خواب جیرجیرک به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب ملخ و جیرجیرک ابن سیرین, تعبیر خواب مارمولک

تعبیر خواب جیرجیرک, تعبیر خواب جیرجیرک امام صادق, تعبیر خواب ملخ, تعبیر خواب پریدن جیرجیرک, تعبیر خواب از بین بردن جیرجیرک در خانه, تعبیر خواب جیرجیرک به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب ملخ و جیرجیرک ابن سیرین, تعبیر خواب مارمولک


تعبیر خواب جیرجیرک در حالت کلی

جیرجیرک در خواب دیدن نشانه خوبی برای بیننده خواب نیست.

به تعبیر معبران جیرجیرک سمبل دشمنی است که سعی در تخریب شخصیت شما با شایعه پراکنی خواهد داشت.

معبرین غربی می‌گویند دیدن جیرجیرک در خواب نشانه ملاقات با یک دوست قدیمی است.


تعبیر خواب جیر جیرک از دیدگاه منوچهر مطیعی

جیرجیرک در خواب ما دشمنی است ضعیف و ناتوان که بیش از آن چه بتواند عملا شما را آزار بدهد با سخنانش و یاوه گویی هائی که می کند و شایعاتی که می پراکندTموجب رنج و عذاب شما می شود.

کشتن جیرجیرک پیروزی بر همان دشمن ضعیف است.

این دشمن چنان است که وقتی از بین رفت اثر یاوه های قبلی او نیز از بین می رود.

چنان چه در خواب احساس کنید صدای جیرجیرک می شنویدT چه از شنیدن آن ناراحت شوید و چه نشوید، کسی پشت سر شما بد می گوید و عیب جوئی می کند و نقاط ضعف شما را بر ملا می سازد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب گوشت 🌒 تعبیر خواب گوشت گوساله / تعبیر خواب گوشت حضرت یوسف

اگر از صدای جیر جیرک در خواب خوشتان بیاید، یکی از نزدیکان شما دانسته یا ندانسته با شما دشمنی می کند.

این دشمن کسی است که شما دوستش دارید و ناراحتی او را نمی خواهید.

اگر از صدای جیرجیرک خوشتان نیاید، کسی با شما دشمنی می کند که او را می شناسید اما محبتی نسبت به او ندارید فقط قادر به جلوگیری از یاوه سرایی هایش نیستید.

اگر در خواب احساس کنید که تعداد زیادی جیرجیرک صدا می کنند، همه مردم پشت سر شما بد می گویند که باید در اعمال خود تجدید نظر کنید.

اگر جیرجیرک درلباس شما بود، یکی از محارمتان با شما دشمنی می کند و اگر در رختخواب شما بود همسرتان از شما بد می گوید.


تعبیر خواب جیر جیرک از دیدگاه آنلی بیتون

شنیدن صدای جیرجیرک در خواب، نشانه‌ شنیدن اخبار غم انگیز است.

شاید خبر مرگ دوستی را می شنوید.

دیدن جیرجیرک در خواب، علامت دست به گریبان شدن با فقر و تنگدستی است.


تعبیر خواب جیر جیرک در کتاب سرزمین رویاها

خواب جیرجیرک: شما به تنبلی گرایش دارید

یک جیرجیرک را می گیرید: فلاکت

نمی توانید جیرجیرک بگیرید: نتیجه بدی از کارتان عایدتان می شود

جیرجیرک ها را می کشید: خبرهای ناراحت کننده

صدای جیرجیرک ها را می شنوید: یک مهمان ناخوانده بر شما نازل می شود

یک بیمار در خواب صدای جیرجیرک ها را می شنود: دزدان به او دستبرد می زنند

جیرجیرک ها می پرند: اطراف شما را افراد پرسر و صدا احاطه کرده اند

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments