تعبیر خواب جوی آب🌒تعبیر جوی آب روان/تعبیر خواب جوی آب به روایت ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۹ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب جوی آب🌒تعبیر جوی آب روان/تعبیر خواب جوی آب به روایت ابن سیرین

تعبیر خواب جوی آب, تعبیر خواب سرسبزی و آب, تعبیر خواب قدم زدن در آب, تعبیر خواب جوی به روایت امام صادق, تعبیر خواب جوی آب کثیف, تعبیر خواب جوی به روایت حضرت یوسف, تعبیر خواب پریدن از جوی آب, تعبیر خواب جوی آب گل آلود, تعبیر خواب آب ابن سیرین

تعبیر خواب جوی آب, تعبیر خواب سرسبزی و آب, تعبیر خواب قدم زدن در آب, تعبیر خواب جوی به روایت امام صادق, تعبیر خواب جوی آب کثیف, تعبیر خواب جوی به روایت حضرت یوسف, تعبیر خواب پریدن از جوی آب, تعبیر خواب جوی آب گل آلود, تعبیر خواب آب ابن سیرین

تعبیر خواب جوی آب, تعبیر خواب سرسبزی و آب, تعبیر خواب قدم زدن در آب, تعبیر خواب جوی به روایت امام صادق, تعبیر خواب جوی آب کثیف, تعبیر خواب جوی به روایت حضرت یوسف, تعبیر خواب پریدن از جوی آب, تعبیر خواب جوی آب گل آلود, تعبیر خواب آب ابن سیرین


تعبیر خواب نوشیدن آب از جوی

دیدن جوی آب درخواب تعابیر گوناگون دارد.

اگر ببینید که از آب زلال جوی نوشیدید، از غم رهایی خواهید یافت.


تعبیر خواب کدر بودن جوی آب

اگر آب جوی کدر بود، تعبیرش ابتلا به غم است.

اگر دیدید جایی که آب می نوشید و جوی روان است، برایتان مکان آشنایی است، از آن مکان شخصی به شما منفعت می رساند.


تعبیر خواب جوی آب به روایت محمد بن سیرین

تعبیر جوی آب، وکیلی است که نزدیک و مقرب می‌شود، ‌‌‌‌‌و هر جا جوی آب ببینی تعبیرش وکیل آن ناحیه می‌باشد و جوی آب را با هر کیفیتی ببینی، به وکیل برمی‌گردد.

‌‌اگر جوی آب صاف و روانی ببینی، یـعـنـی مقرب می‌شوی و کار تو رو به راه خواهد شد، ولی اگر تیره باشد، یـعـنـی کار تو دچار بی‌نظمی و آشفتگی و تباهی خواهد شد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب آبروریزی🌒تعبیر خواب آبروریزی دختر/ تعبیر خواب آبروریزی به روایت ابن سیرین

اگر ببینی از جوی گوارا و پاکیزه‌ای آب می‌خوری، یـعـنـی به خوبی و خوشی زندگی می‌کنی.

اگر در مسافرت یا در جای غریب و بیگانه‌ای باشی و در خواب ببینی از جوی نا آشنایی آب زلالی می‌خوری، یـعـنـی به کار نا آشنایی مشغول می‌شوی، و همچنین عمر طولانی به دست می‌آوری و به مقدار آبی که خورده‌ای، سود و منفعت کسب می‌کنی، ولی اگر ببینی تلخ و شور و ناگوارا می‌باشد، یـعـنـی زندگانی و معیشت تو تلخ و ناگوارا خواهد بود.

اگر ببینی روی تختی نشسته‌ای که بروی آب شناور و روان است، یـعـنـی بخت و اقبال به تو رو می‌کند و در دو جهان به سعادت و کامیابی و بهره‌مندی می‌رسی.

اگر ببینی داخل جوی صاف و زلالی نشسته‌ای، یـعـنـی از غم و غصه نجات پیدا می‌کنی، و یا اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی، یا چنانچه بدهکار باشی قرضت را پرداخت خواهی کرد، و اگر در مسافرت باشی به زودی بازمی‌گردی .

اگر ببینی باران شدیدی می‌بارد، به طوری که جوی‌های زیادی از آن جاری شده، ولی به تو صدمه‌ای نرسیده است، یـعـنـی پادشاه خشم و غضب می‌کند، ولی شر او را از خودت دفع می‌کنی .


تعبیر خواب جوی آب به روایت جابر مغربی

تعبیر جوی آب مرد بزرگ و با شوکت و با منفعت می‌باشد.

اگر ببینی از آب جوی برمی‌داری، یـعـنـی به اندازه آن از مرد بزرگ و با شوکتی مال و اموال به دست می‌آوری.


تعبیر خواب جوی آب به روایت منوچهر مطیعی

دیدن جوی آب روان در خواب بسیار نیکو و مبارک است، مخصوصا اگر آب آن جوی صاف و روشن و زلال باشد و زوائدی مثل خس و خاشاک و برگ و علف در سطح آن نباشد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب زنبور 🌒 تعبیر خواب زنبور عسل / تعبیر خواب زنبور سیاه امام صادق

دیدن چنین جوئی در خواب رویارویی با جوشش و تبلور زندگی است و خواب ما از یک استمرار و تداوم مطلوب و دل نشین خبر می دهد که با سلامت و خرمی و خوشی همراه است.

در هر صورت دیدن جوی آب روان و روشن و زلال خوب است، مگر این که کدر و تاریک و عفن باشد.


تعبیر خواب جوی آب به روایت خالد بن علی

جوی آب بر راه، بر به دست آوردن رزق و روزی دلالت دارد و ممکن است به آبیاری نیز تعبیر شود.


تعبیر خواب جوی آب به روایت دانیال نبی

آب دادن باغ و کشت از جوی ها و رودها، دلیل کند بر مال و رستگاری از غم و اندوه.

اگر جوی آب و پاکیزه و گوارایی ببیند، دلیل آنست که زندگی او با خوشی و آسایش و فراغت توام خواهد بود.

اگر بیند از جویی ناشناخته آب زلال می خورد، به کار بدیع و ناشناخته ای مشغول خواهد شد و عمر طولانی خواهد داشت و به مقدار آبی که خورده است، منفعت به او خواهد رسید.

اگر بیند از جویی آب تلخ و شور و نامطبوع می خورد، دلیل بر تلخی زندگی اوست.

اگر در جوی آب صاف و زلال ببیند، مقرب می شود و کارش روبه راه خواهد شد و به جریان خواهد افتاد.

اگر آب جوی را تیره و کدر ببیند، کارش تباه و آشفته باشد و با توکل و سعی و کوشش باید مشکل را از میان بردارد تا آب جوی صاف شود.

اگر بیند بر تختی نشسته است که در زیر آن آب روان است، نعمت و دولت و بخت و اقبال به او روی می آورد و امور او در دو جهان خوب خواهد بود.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب قحطی 🌒 تعبیر خواب قحطی و گرسنگی مردم / دیدن قحطی نشانه چیست

اگر بیند در جوی آب صاف و زلال نشسته است، از غم خلاص می شود.

اگر بیمار باشد، شفا می یابد و اگر قرض داشته باشد ادا خواهد کرد و اگر در سفر است، دیری نخواهد گذشت که به موطنش باز گردد.


تعبیر خواب جوی آب در کتاب سرزمین رویاها

شما در یک جوی آب هستید: یک دوره دشوار در زندگیتان شروع می شود.

دوستان شما در جوی آب هستند: درآینده نزدیک به سفر خواهید رفت.

دشمنان شما در یک جوی هستند: درکارهایتان موفق خواهید بود.

یک شی قیمتی در جوی آب پیدا می کنید: به شما پولی به عنوان پاداش خواهند داد.


تعبیر خواب آب جاری به روایت تام چت ویندرا

اگر آب جاری ببیند، دلیلش حرکات آرام بخش است و تعبیرش رسیدن به آرامش در زندگی است.

این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید می دهد.


تعبیر خواب آب جاری به روایت یوسف نبی(ع)

دیدن آب روان و روشن، سفر با نعمت باشد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments