تعبیر خواب جوجه🌒تعبیر خواب جوجه زرد/ تعبیر خواب جوجه تازه از تخم درآمده

تعبیر خواب 🔥 ۱۹ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب جوجه🌒تعبیر خواب جوجه زرد/ تعبیر خواب جوجه تازه از تخم درآمده

تعبیر خواب جوجه , تعبیر خواب جوجه رنگی صورتی, تعبیر خواب جوجه سیاه, تعبیر خواب جوجه به روایت از امام صادق, تعبیر خواب جوجه قو, تعبیر خواب جوجه تازه متولد شده, تعبیر خواب جوجه گرسنه, تعبیر خواب جوجه حضرت یوسف, تعبیر خواب جوجه به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب جوجه , تعبیر خواب جوجه رنگی صورتی, تعبیر خواب جوجه سیاه, تعبیر خواب جوجه به روایت از امام صادق, تعبیر خواب جوجه قو, تعبیر خواب جوجه تازه متولد شده, تعبیر خواب جوجه گرسنه, تعبیر خواب جوجه حضرت یوسف, تعبیر خواب جوجه به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب جوجه , تعبیر خواب جوجه رنگی صورتی, تعبیر خواب جوجه سیاه, تعبیر خواب جوجه به روایت از امام صادق, تعبیر خواب جوجه قو, تعبیر خواب جوجه تازه متولد شده, تعبیر خواب جوجه گرسنه, تعبیر خواب جوجه حضرت یوسف, تعبیر خواب جوجه به روایت از ابن سیرین


تعبیر خواب جوجه در حالت کلی

تعبیر دیدن خواب جوجه، کودک یا تمام رویدادهای مربوط به کودکان یا فرزندان است.


تعبیر خواب شنیدن صدای جوجه

تعبیر شنیدن صدای جوجه در خواب این است که شما به موفقیت های فرزندتان در مدرسه افتخار خواهید کرد.

اگر صدای جوجه شبیه مردان باشد، تعبیرش این است که صاحب پسر می شوید و اگر صدایش شبیه زنان بود تعبیرش این است که دختر به دنیا می آورید.


تعبیر خواب راه رفتن جوجه

اگر خواب دیدید که جوجه در اطراف خانه شما راه می رفت، تعبیرش این است که به زودی اتفاقی خوب برای شما روی خواهد داد.


تعبیر خواب حرف زدن جوجه

تعبیر خواب حرف زدن جوجه آنست که فرزندتان در مورد زندگی و آینده اش با شما صحبت خواهد کرد.


تعبیر خواب جوجه در حال رشد

تعبیر خواب جوجه در حال رشد این است که به زودی صاحب فرزند خواهید شد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب ابرو 🌒 تعبیر خواب ریختن ابرو / تعبیر خواب ابرو حضرت یوسف

تعبیر خواب غذا خوردن جوجه

تعبیر خواب غذا خوردن جوجه این است که در آینده فرزندان شما مورد توجه قرار خواهند گرفت.


تعبیر خواب لانه جوجه

تعبیر خواب لانه جوجه این است که شما از خبر ازدواج فرزندتان خوشحال خواهید شد و در آینده او را خوشبخت خواهید دید.


تعبیر خواب خوابیدن جوجه

تعبیر خوابیدن جوجه در خواب نشان دهنده اختلافات شما با فرزندانتان است.

این خواب به این معنی است که فرزندتان از این موضوع بسیار ناراحت است.


تعبیر خواب خرابکاری جوجه

اگر خواب دیدید که جوجه با حرکاتش همه جا را به هم می ریخت، تعبیرش این است که فرزندتان دوست دارد کارهایی انجام دهد که شما را خوشحال خواهد کرد.


تعبیر خواب خرید و فروش جوجه

تعبیرخریدن جوجه در خواب به این معنی است که ممکن است فرزندتان در ازدواجش مشکلی داشته باشد.

تعبیر خواب فروختن جوجه آنست که فرزندتان به زودی ازدواج کرده و خوشبخت خواهد شد.


تعبیر خواب جوجه زرد

تعبیر دیدن جوجه زرد در خواب این است که کودکتان به شما کمک مالی خواهد کرد.


تعبیر خواب جوجه سیاه

تعبیر دیدن جوجه سیاه در خواب به این معنی است که فرزندتان مشکل مالی دارد.


تعبیر خواب جوجه سفید

تعبیر خواب جوجه سفید این است که مشکلات کودکتان به زودی حل خواهد شد.


تعبیر خواب مردن جوجه

تعبیر خواب مردن جوجه و یا دیدن جوجه مرده این است که حادثه بدی در زندگی تان اتفاق می افتد.


تعبیر خواب تولد جوجه

تعبیر تولد جوجه در خواب به اتفاقات و حوادث خوب و مثبت در زندگی اشاره دارد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب اتوبوس🌒تعبیر خواب تصادف با اتوبوس/ تعبیر خواب جا ماندن از اتوبوس

اگر خواب دیدید که جوجه تخم مرغ را شکست و از تخم بیرون آمد، تعبیرش این است که به زودی باردار می شوید.


تعبیر خواب جوجه کثیف

تعبیر جوجه کثیف در خواب به این معنی است که فرزند شما بی ادب و بی نزاکت است .

بهتر است در مورد تربیت فرزندتان تجدید نظر کنید


تعبیر خواب جوجه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

جوجه در خواب های ما سود و نتیجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چیزهایی است که اصل آن موجه و خوب باشد.

نوشته اند دیدن ماکیان و مرغ خانگی در خواب کنیزیک و زن است، بنابراین قیاس جوجه باید فرزند یا فرزندانی باشد که از همسر یا کنیزک به وجود می آیند.

اگر در خواب جوجه های ماکیان دیدید که هنوز کوچک هستند و با کرک زرد رنگ خود می دوند و بازی و جیک جیک می کنند، بسیار خوب است و خواب شما از نعمت و برکت و خیر و خوشی خبر می دهد.

به طور کلی دیدن جوجه شادی و نعمت و برکت است.

دیدن جوجه های بزرگتر که پر زرد آن ها ریخته، حکم ماکیان را دارند که تعبیر آن را در ماکیان و مرغ بجوئید.

هر چه تعداد جوجه هائی که در خواب می بینید بیشتر باشد بهتر است.

اگر کسی جوجه به شما داد، به شما خدمت و محبت می کند.

اگر تعدادی جوجه را به کسی بدهید، در امر خیری شما را شریک می کند. دیدن جوجه در هر حال خوب است.

حالت بد آن است که در خواب ببینید جوجه هائی دارید و این جوجه ها دچار آفت شده اند، به این معنی که یا گربه ها آن ها را گرفته و یا کلاغ یکی را ربوده.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب خنجر🌒تعبیر خواب خنجر زنگ زده/ تعبیر خواب خنجر به روایت از ابن سیرین

این خبر از ضرر و زیان است. جوجه بیمار، بیماری است.

جوجه ای که به خانه همسایه برود نوشته اند فرزند نافرمان است.


تعبیر خواب جوجه از دیدگاه آنلی بیتون

خواب جوجه‌هایی که تازه از تخم در آمده‌اند، خستگی از مسئولیت‌های بسیار است که سرانجام معلوم می‌شود پذیرفتن مسئولیت‌ها به نفع زندگی شما بوده است.

دیدن جوجه‌هایی که پر و بالی در آورده‌اند، دلالت بر آن دارد که بی آنکه به کار جسمانی بپردازید در کارهای خود موفقیت به دست می‌آورید.

اگر خواب ببینید جوجه‌ها به آشیانه می‌روند، دلالت بر آن دارد که کسی می‌خواهد شما را به درد سر بیاندازید.

اگر خواب ببینید مشغول خوردن خوراک جوجه هستید، نشانه آن است که در امر عشق و کار بلا تکلیف می‌مانید.


تعبیر خواب جوجه از دیدگاه لیلا برایت

اگر یک آشیانه با یک تخم یا جوجه دیدید، بیانگر آن است که باید خود را برای پایه‌ریزی یک زندگی جدید آماده کنید.


تعبیر خواب جوجه از دیدگاه لوک اویتنهاو

جوجه: بدگویی و غیبت کردن

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments