تعبیر خواب جهیزیه🌒تعبیر خواب عروس بی جهیزیه/ تعبیر خواب جهیزیه دادن به دختر

تعبیر خواب 🔥 ۲۲ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب جهیزیه🌒تعبیر خواب عروس بی جهیزیه/ تعبیر خواب جهیزیه دادن به دختر

تعبیر خواب جهیزیه, تعبیر خواب جهیزیه امام صادق, تعبیر خواب جهیزیه یوتاب, تعبیر خواب جهیزیه خریدن زن متاهل, تعبیر خواب جهیزیه ابن سیرین, تعبیر خواب جهیزیه نی نی سایت, تعبیر خواب جهیزیه حضرت یوسف, تعبیر خواب دیدن جهیزیه دختر مجرد, تعبیر خواب دزدیدن جهیزیه

تعبیر خواب جهیزیه, تعبیر خواب جهیزیه امام صادق, تعبیر خواب جهیزیه یوتاب, تعبیر خواب جهیزیه خریدن زن متاهل, تعبیر خواب جهیزیه ابن سیرین, تعبیر خواب جهیزیه نی نی سایت, تعبیر خواب جهیزیه حضرت یوسف, تعبیر خواب دیدن جهیزیه دختر مجرد, تعبیر خواب دزدیدن جهیزیه

تعبیر خواب جهیزیه, تعبیر خواب جهیزیه امام صادق, تعبیر خواب جهیزیه یوتاب, تعبیر خواب جهیزیه خریدن زن متاهل, تعبیر خواب جهیزیه ابن سیرین, تعبیر خواب جهیزیه نی نی سایت, تعبیر خواب جهیزیه حضرت یوسف, تعبیر خواب دیدن جهیزیه دختر مجرد, تعبیر خواب دزدیدن جهیزیه


تعبیر خواب جهیزیه در حالت کلی

دیدن جهیزیه یا وسایلی که معمولاً به نو عروس داده می‌شود در خواب به تعبیر اکثر معبرین، بیانگر آبروی فرد بیننده خواب است و بایستی برای حقظ آبروی خویش تلاش کند.


تعبیر خواب جهیزیه به روایت از منوچهر مطیعی تهرانی

جهیزیه که در زبان محاوره جهاز می گوییم آبروی ماست و کوششی که برای حفظ آبروی خویش در جامعه به عمل می آوریم و تمام امکاناتی است که برای اثبات آبرومندی خویش در اختیار داریم.

آبروی ما اعتبار ما نیز هست و اعتبار ما سرمایه یا بخشی از سرمایه ما محسوب می گردد. پس اگر بتوانیم آبروی خود را محفوظ نگه داریم، حافظ اعتبار و سرمایه خویش نیز هستیم.

این کشش و کوشش در خواب های ما به شکل خیلی چیزها از جمله جهیزیه متجلی می شود. جامه و پیراهن نیز از این قبیلند.

می گویند ارزش عروس به جهیزیه است که همراه می برد، پس اگر در خواب ببینیم جهیزیه مجلل می برند خواب ما از پیروزی و موفقیت آینده خبر می دهد و این که موقعیت اجتماعی بسیار محکمی خواهیم داشت.

برعکس اگر جهیزیه فقیرانه و مختصر بود، نشان دهنده بیم و هراس شما نسبت به موقعیت خودتان است.

تهیه و تدارک جهیز حفظ آبروست.

اگر در خواب ببینید که جهیزیه به خانه شما می آورند، سودی عایدتان می شود و مقدار آن بستگی به میزان جهیزیه دارد.

اگر جهیزیه از خانه شما می برند، خوب است بی آن که سودی عایدتان شود.


تعبیر خواب جهیزیه از دیدگاه آنلی بیتون

اگر مردى در خواب مشاهده کند که همسرش هیچ جهیزیه‌اى همراه خود نیاورده، بیانگر آن است که باید رفتار خوبى با اطرافیان داشته باشد.

اگر خواب ببینید همسر شما جهیز با خود آورده است، نشانه آن است که انتظارات شما برآورده خواهد شد.

اگر مردى خواب جهیزیه‌ى زنش را ببیند، بیانگر آن است که به هدف خود مى‌رسد.


تعبیر خواب جهیزیه از دیدگاه لیلا برایت

اگر در خواب جهیزیه‌ى عروس ببینید، نشانه‌ى آن است که شما به زودى ازدواج مى‌کنید.


تعبیر خواب جهیزیه در کتاب سرزمین رویاها

یک زن جهیزیه خود را به شوهرش می دهد: دیگران مدام به شما فکر می کنند

به دختران خود جهیزیه می دهید: دوباره پول بدست می آورید

جهیزیه یک بیوه زن: زندگی خود را به کلی عوض خواهید کرد

یک مرد به زنش مهریه می دهد: منتظر یک کمبود و بحران مالی باشید

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments