تعبیر خواب تیغ ماهی 🌒 دیدن تیغ ماهی در خواب نشانه چیست / دیدن تیغ ماهی در خواب

تعبیر خواب 🔥 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ یک دیدگاه

تعبیر خواب تیغ ماهی 🌒 دیدن تیغ ماهی در خواب نشانه چیست / دیدن تیغ ماهی در خواب

تعبیر خواب تیغ ماهی, تعبیر خواب تیغ ماهی در دهان, تعبیر خواب تیغ ماهی در گلو, تعبیر خواب استخوان ماهی در دهان, تعبیر خواب درآوردن تیغ ماهی از گلو, تعبیر خواب گیر کردن تیغ ماهی در گلو, تعبیر خواب غذا دادن به ماهی, تعبیر خواب تیغ خوردن, تعبیر خواب تیغ در دهان, تعبیر تیغ ماهی در گلو, تعبیر خواب زنده شدن ماهی, تعبیر خواب خوردن ماهی تیغ دار

تعبیر خواب تیغ ماهی, تعبیر خواب تیغ ماهی در دهان, تعبیر خواب تیغ ماهی در گلو, تعبیر خواب استخوان ماهی در دهان, تعبیر خواب درآوردن تیغ ماهی از گلو, تعبیر خواب گیر کردن تیغ ماهی در گلو, تعبیر خواب غذا دادن به ماهی, تعبیر خواب تیغ خوردن, تعبیر خواب تیغ در دهان, تعبیر تیغ ماهی در گلو, تعبیر خواب زنده شدن ماهی, تعبیر خواب خوردن ماهی تیغ دار

تعبیر خواب تیغ ماهی, تعبیر خواب تیغ ماهی در دهان, تعبیر خواب تیغ ماهی در گلو, تعبیر خواب استخوان ماهی در دهان, تعبیر خواب درآوردن تیغ ماهی از گلو, تعبیر خواب گیر کردن تیغ ماهی در گلو, تعبیر خواب غذا دادن به ماهی, تعبیر خواب تیغ خوردن, تعبیر خواب تیغ در دهان, تعبیر تیغ ماهی در گلو, تعبیر خواب زنده شدن ماهی, تعبیر خواب خوردن ماهی تیغ دار

تعبیر خواب تیغ ماهی بیانگر بینشی عمیق از وجود شماست که آزموده شده و برای شما قابل اعتماد است.

همچنین تعبیر خواب تیغ ماهی میتواند نشان دهنده حقیقتی و یا دانشی باشد که دیگر در موردش اختلافی وجود ندارد و قابل کتمان نیست.

تیغ ماهی در خواب نشان میدهد که شما فکر و یا ایده ای را کاملا بررسی کرده اید و قصد دارید تا آن را بیازمایید.

تعبیر خواب تیغ ماهی همچنین نشان میدهد که شما کاملا به مشکلات آگاهی پیدا کرده و آن را قبول کرده اید.

دیدن تیغ ماهی در خواب میتواند به شما بگوید که شما با اعتماد به نفسی که دارید دیگر قادر به حل مشکلات خود خواهید بود.


لیلا برایت میگوید :

اگر خواب ببینید که تیغ ماهی را خورده‏اید، نشانه ‏ی آن است که هیچ میلی برای انجام مسؤولیتی که بر عهده‏ی شما گذاشته‏اند ندارید.


امام جعفر صادق میفرمایند :

دیدن استخوان به خواب هفت وجه بود. اول: مال، دوم: خویشان، سوم: فرزند، چهارم: قیم خانه، پنجم: مال، ششم: برادران، هفتم: یار و انباز بود

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments