تعبیر خواب ترن🌒تعبیر خواب ترن هوایی/ تعبیر خواب سوار شدن به ترن

تعبیر خواب 🔥 ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب ترن🌒تعبیر خواب ترن هوایی/ تعبیر خواب سوار شدن به ترن

تعبیر خواب ترن, تعبیر خواب سوار شدن به ترن به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب سقوط از روی ترن, تعبیر خواب ترسیدن در ترن به روایت از امام صادق, تعبیر خواب ترن سواری در شهربازی, تعبیر خواب ترن به روایت از حضرت یوسف

تعبیر خواب ترن, تعبیر خواب سوار شدن به ترن به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب سقوط از روی ترن, تعبیر خواب ترسیدن در ترن به روایت از امام صادق, تعبیر خواب ترن سواری در شهربازی, تعبیر خواب ترن به روایت از حضرت یوسف

تعبیر خواب ترن, تعبیر خواب سوار شدن به ترن به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب سقوط از روی ترن, تعبیر خواب ترسیدن در ترن به روایت از امام صادق, تعبیر خواب ترن سواری در شهربازی, تعبیر خواب ترن به روایت از حضرت یوسف


تعبیر خواب ترن در حالت کلی

مشاهده‌ سواری‌ در ترن‌ هوایی‌ می‌تواند به‌ منزله‌ فرازو نشیب‌ هایی‌ باشد که‌ شخص‌ بیننده‌ تجربه‌ می‌کند.

اگرچه‌، این‌ سواری‌ ممکن‌ است‌ تفریحی‌ باشد و یا خارج‌ از کنترل‌ و به‌ منزله‌ تجربه‌ای‌ هولناک‌ و دهشتناک‌.

ترن‌ هوایی‌ در خواب می‌تواند نشان دهنده‌ این‌ باشد که‌ بیننده‌ نیازمند نایل‌ آمدن‌ به‌تعادل‌ عاطفی‌ بیشتری‌ است‌.

تغییرات‌ متفاوت‌ در خلق‌و خو و حالات‌ روحی‌ که‌ شاید در بیداری‌ بی‌ثمرشده‌اند، در خواب‌ به‌ واسطه‌ ترن‌ هوایی‌ برجسته‌ و عمده‌ می‌شوند.

اگر در خواب‌ از نظر احساسی‌ و عاطفی‌سرد، بی‌تفاوت‌، بی‌حوصله‌ و بی‌ علاقه‌ هستید، این‌خواب‌ می‌تواند ماهیت‌ جبرانی‌ داشته‌ باشد.


تعبیر خواب ترن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

ترن زندگی است و کوپه خانواده. معبران خارجی ترن و قطار را زندگی تعبیر کرده اند و کوپه را خانواده دانسته اند که تعریفی درست به نظر میرسد.

وقتی سوار ترن می شویم، البته خودمان می دانیم که به کجا می خواهیم برویم ولی اگر ترن مسیر خود را تغییر دهد، از شهر و دیار دیگر سر در می آوریم که با مقصد ما فاصله ای بعید دارد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب طناب🌒 تعبیر خواب پریدن با طناب/ تعبیر خواب طناب از دیدگاه ابن سیرین

در زندگی نیز هدف ما مشخص است و می کوشیم که به سعادت برسیم ولی زندگی ما را به جائی می برد که نمی خواهیم.

گاهی این تحول و تغییر مسیر ارادی است و گاهی غیر ارادی.

آن چه غیر ارادی است در خواب به صورت ترن و سوار شدن در ترن ظاهر می شود و به ما هشدار و بینائی می دهد.

اگر در خواب دیدید که ایستاده اید و ترن از راه می رسد و قطار حرکت می کند و یا از دور حرکت یک ترن را می بینید، سفری برای شما پیش می آید.

مشاهده ترن در هر حالت به شرطی که سوار آن نباشید، صرفا سفری است که بیننده خواب می رود.

زمان سفر شما به دوری و نزدیکی قطار از شما مربوط است و طول سفر به اندازه ترن و کوپه های آن.

صدای سوت ترن خبری است که از مسافر یا غائبی به شما می رسد.

چنان چه دیدید خودتان سوار قطار هستید و از پنجره آن به بیرون نگاه می کنید و مناظری را می بینید که از پیش چشم شما می گذرند، تحولی بنیادی در زندگی شما پدید می آید.

وضع شما از آچه هست بهتر نخواهد شد اما تحولی بی تردید اتفاق می افتد.

کسانی که در ترن با شما هستند، همان کسانی می باشندکه با شما اشتراک سرنوشت خواهند داشت.

اگر درون یک کوپه بودید، آن ها که هستند افراد خانواده شما را تشکیل می دهند.

اگر ترن شلوغ باشد، عده زیادی با شما سرنوشتی مشترک خواهند داشت و اگر تنها بودید راه را به تنهائی می پیمائید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments