تعبیر خواب تخم مرغ 🌒 تعبیر خواب تخم مرغ شکسته/ تعبیر خواب تخم مرغ پخته

تعبیر خواب 🔥 ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب تخم مرغ 🌒 تعبیر خواب تخم مرغ شکسته/ تعبیر خواب تخم مرغ پخته / تعبیر خواب تخم مرغ امام صادق

تعبیر خواب تخم مرغ, تعبیر خواب تخم مرغ ابن سیرین, تعبیر خواب تخم مرغ امام صادق, تعبیر خواب تخم مرغ پخته, تعبیر خواب تخم مرغ شکسته, تعبیر خواب تخمه مرغ از امام صادق, تعبیر خواب سفیده تخمه مرغ, تعبیر خواب مرغ خانگی, تعبیر خواب خوردن نیمرو, تعبیر خواب خوردن خاگینه, تعبیر خواب نیمرو ابن سیرین, تعبیر دیدن خاگینه در خواب, تعبیر خواب املت

تعبیر خواب تخم مرغ, تعبیر خواب تخم مرغ ابن سیرین, تعبیر خواب تخم مرغ امام صادق, تعبیر خواب تخم مرغ پخته, تعبیر خواب تخم مرغ شکسته, تعبیر خواب تخمه مرغ از امام صادق, تعبیر خواب سفیده تخمه مرغ, تعبیر خواب مرغ خانگی, تعبیر خواب خوردن نیمرو, تعبیر خواب خوردن خاگینه, تعبیر خواب نیمرو ابن سیرین, تعبیر دیدن خاگینه در خواب, تعبیر خواب املت

تعبیر خواب تخم مرغ, تعبیر خواب تخم مرغ ابن سیرین, تعبیر خواب تخم مرغ امام صادق, تعبیر خواب تخم مرغ پخته, تعبیر خواب تخم مرغ شکسته, تعبیر خواب تخمه مرغ از امام صادق, تعبیر خواب سفیده تخمه مرغ, تعبیر خواب مرغ خانگی, تعبیر خواب خوردن نیمرو, تعبیر خواب خوردن خاگینه, تعبیر خواب نیمرو ابن سیرین, تعبیر دیدن خاگینه در خواب, تعبیر خواب املت

تعبیر خواب تخم مرغ در حالت کلی

خواب دیدن تخم مرغ در حالت کلی نشان دهنده‌ی شخصیت مثبت شما است.

شما آدم خوبی برای همراهی هستید و همیشه و هر جا که می‌روید مردم از مصاحبت با شما لذت می‌برند. این هم شما را خوشحال می‌کند و هم دیگران را بنابراین فایده‌های دوطرفه‌ای برای هر دو شما خواهد داشت.


تعبیر خواب پیدا کردن تخم مرغ در جنگل

اگر خوابی دیدید که در آن درون جنگل تخم مرغی پیدا می‌کنید، پس ارثیه یا نوعی ثروت مالی به شما خواهد رسید که شما را از شر تمام بدهکاری‌های‌تان خلاص خواهد کرد. این احتمالا زمان مناسبی برای شرکت در یک لاتاری نیز هست.


تعبیر خواب تخم مرغ شکسته

این خواب حاکی از آن است که در ارتباط برقرار کردن با سایر افراد مشکل دارید. این ممکن است به خاطر شیوه‌ی رفتار شما باشد یا به خاطر چیزهایی که بدون فکر کردن به اطرافیان خود می‌گویید. این مشکلات به عدم توانایی شما برای فهماندن منظورتان به دیگران مربوط می‌شوند.


تعبیر خواب شکستن تخم مرغ

این خواب حاکی از آن است که به زودی شاهد جنایتی وحشتناک خواهید بود. این قطعا نشانه‌ی خوبی نیست و باید مراقب باشید و از رفتن به محله‌های خطرناک و مشکوک صرف نظر کنید تا در امان بمانید. قربانی می‌تواند شما یا کس دیگری باشد، اما در هر صورت خطر به شما نزدیک است.


تعبیر خواب زرده تخم مرغ

این خواب تعبیر بدی دارد. دوره‌ای که پیش رو دارید بسیار چالشی و سخت خواهد بود در نتیجه لازم است که آمادگی آن را داشته باشید. هر اتفاقی که افتاد، خونسردی خود را حفظ کنید و به هیچ وجه تصمیمات نامعقول و غیر منطقی نگیرید.


تعبیر خواب تخم مرغ زیاد پخته شده

خواب تخم مرغی که بیش از حد پخته است، و زرده‌ی آن همچنان شل است، نشان از دوره‌ی اضطراب و نگرانی در مورد تهدیدهای ناشی از پیشرفت‌های تازه در عالم بیداری دارد. وضعیت کنونی ممکن است چیزی نباشد که تصورش را می‌کرده‌اید، و حالا نگران هستید که اگر در این وضعیت بمانید آینده هم چندان خوشایند نباشد.


آنلی بیتون میگوید :

دیدن تخم مرغ در لانه مرغها در خواب ، نشانه آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .

خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است که آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می کند .

دیدن تخم مرغ هایی که تازه شکسته اند در خواب ، نشانه آن است که بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می کند .

دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است
دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است
اگرخواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانه آن است که جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد .

دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانه آن است که از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در کار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت


لیلا برایت میگوید :

خریدن تخم مرغ در خواب، نشانه‏ى سود مالى است.

اگر در خواب ببینید که مرغى بر روى تخم‏هاى خود خوابیده، بیانگر شنیدن اخبار خوب است.

دیدن تخم مرغ پخته در خواب، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

دیدن تخم مرغ رنگ شده در خواب، بیانگر بروز سختى‏ها و مشکلات است.

اگر در خواب کسى به شما تخم مرغ رنگ شده داد، یعنى به کسى علاقه ‏مند می شوید.


در کتاب سر زمین رویاها میخوانیم :

تخم مرغ تازه : خبرهای خوش

تخم شکسته : یک مشاجره که در ادامه اش یک محکمه خواهد بود .

تخم مرغ می خورید : یک ازدواج پیش بینی میشود

شما تخم مرغهای خیلی تازه دارید : پول به دستتان می آید .

تخم مرغهای کهنه : خبرهای ناراحت کننده

پوست شکسته تخم : ضرر مالی

تخم های سفید : خبرهای خوش و جالب

تخمهای قهوه ای : خبرهای ناراحت کننده

تخمهای حنائی رنگ : یکنفر شما را تهدید می کند و می ترساند .

تخمهای رنگی : ناکامی بزرگ

تخم مرغ می خرید : شخصی که دوستش دارید به شما وفادار نیست .

مرغها تخم می کنند : درآمد مالی شما فراوان خواهد بود .

تخم ماهی : اوقات سختی در پیش دارید .

تخمها می شکند : مورد آزار قرار می گیرید .

تخم مرغها را هم می زنید : مرگ یکی از نزدیکان

تخمهای پرندگان درون لانه : پول دریافت خواهید کرد.

جوجه ها از تخم بیرون می آیند : خبرهای بسیار خوشایند

اشخاص دیگر تخمهای پرندگان را خرد می کنند : یک شکست در کار

حیوانات دیگر تخم پرندگان را می خورند : یک تغییر در اطراف شما رخ خواهد داد.


تعبیر خواب تخم مرغ به روایت حضرت دانیال :

تخم مرغ در خواب کنیزک است.


لوک اویتنهاو میگوید :

گرفتن آن : سود

پختن آن : بدگویی

خریدن آن : ضرری به شما خواهد رسید

تخم پرندگان دیگر : آمرزش

خوردن تخم پرندگان دیگر: ناراحتی

دیدن آن : دعوا

تخم را از آشیانه برداشتن : شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد

تخم مرغ گندیده : موانع

شکستن یا له کردن آن : ناراحتی ، نارضایتی

دیدن تخم مرغ در لانه مرغها در خواب ، نشانه آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .

خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است که آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می کند .

دیدن تخم مرغ هایی که تازه شکسته اند در خواب ، نشانه آن است که بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می کند .

دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است .

دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است .

اگر خواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانه آن است که جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد .

دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانه آن است که از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در کار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت .

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments