تعبیر خواب تب🌒تعبیر خواب تب بر اثر بیماری/ تعبیر خواب تب از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۷ مرداد ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب تب🌒تعبیر خواب تب بر اثر بیماری/ تعبیر خواب تب از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب تب, تعبیر خواب بیماری, تعبیر خواب تب داشتن مادر, تعبیر خواب تب امام صادق, تعبیر خواب تب داشتن از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر تب در خواب چیست, تعبیر خواب تب داشتن پدر, تعبیر خواب تب مرده, تعبیر خواب تب فرزند از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب تب, تعبیر خواب بیماری, تعبیر خواب تب داشتن مادر, تعبیر خواب تب امام صادق, تعبیر خواب تب داشتن از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر تب در خواب چیست, تعبیر خواب تب داشتن پدر, تعبیر خواب تب مرده, تعبیر خواب تب فرزند از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب تب, تعبیر خواب بیماری, تعبیر خواب تب داشتن مادر, تعبیر خواب تب امام صادق, تعبیر خواب تب داشتن از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر تب در خواب چیست, تعبیر خواب تب داشتن پدر, تعبیر خواب تب مرده, تعبیر خواب تب فرزند از دیدگاه ابن سیرین


تعبیر خواب تب به روایت محمد بن سیرین

اگر ببینی تب بدنت مداوم و پیوسته است، طوریکه یک لحظه قطع نمی‌شود، یـعـنـی دائماً به گناه و فساد مشغول می‌شوی و باید توبه کنی تا از کیفر و عقوبت نجات پیدا کنی.


تعبیر خواب تب به روایت ابراهیم کرمانی

تعبیر تب دراز این است که عمر تو طولانی می‌شود و تندرست خواهی بود ولی اگر تب بدنت کم باشد یـعـنـی عمر تو کوتاه می‌شود و تندرست نخواهی بود.


تعبیر خواب تب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در خوابهای ما دیدن تب و تب داشتن هشدار روح است در مقابل همه حوادثی که به نحوی می توانند محرک و آزار دهنده باشند چه خوبی ها و چه بدی ها.

چنانچه در خواب ببینیم که تب داریم، نشان آنست که از بروز حادثه ای نه خیلی بزرگ و مهم بیمناک می شویم و چنانچه تب ما در خواب شدید بود، گویای اهمیتی است که حادثه دارد و اتفاق می افتد و نگرانی شدید ایجاد می کند.

اگر در خواب ببینیم که تب داریم و احساس کنیم که تب ما مزمن شده است، خواب می گوید ریشه نگرانی عمیق است و باید آن را از سالها قبل جستجو کرد و مدتی هم در آینده ادامه خواهد یافت نه به قدر گذشته.

اگر در خواب ببینیم که دیگری تب دارد و ما تیمار و بیمار داری می کنیم، کسی موجب بروز حادثه ای می شود که همه در آن سهم خواهند داشت و ما هم.

برخی از معبران نوشته اند تب در خواب گناهانی است که مرتکب شده ایم و می شویم و چنانچه کسی ببیند تب دارد نشان آنست که به گناه مشغول می باشد.


تعبیر خواب تب از دیدگاه لیلا برایت

تعبیر خواب مریض تب دار ، جدایی از دوستان است.


تعبیر خواب تب از دیدگاه آنلی بیتون

تعبیر خواب لرزیدن از تب، درد جسمانی است.

تعبیر خواب تب و لرز دیگران، بیزار شدن دیگران از شما است.


تعبیر خواب تب در کتاب سرزمین رویاها

شما تب شدیدی دارید: دوستان به شما دروغ می‌گویند.

از تب رنج می‌برید: گرفتاریهای کوچک.

بستگان شما تب دارند: دوستان به شما خیانت میکنند.

بچه ها تب دارند: چیزی را که خواستارش بودید، بدست می آورید.


تعبیر خواب تب از دیدگاه معبرین غربی

تعبیر خواب تب کردن شامل سه مورد می شود:

بیماری های احتمالی

افزایش احساساتی مانند خشم، از دست دادن کنترل، خستگی.

نگرانی اما از نوع کوچک که بعد ها برطرف خواهند شد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments