تعبیر خواب تبر 🌒 تعبیر خواب تبر ابن سیرین / تعبیر خواب کامل تبر

تعبیر خواب 🔥 ۰۱ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب تبر 🌒 تعبیر خواب تبر ابن سیرین / تعبیر خواب کامل تبر

تعبیر خواب تبر, تعبیر خواب تبر از امام صادق, تعبیر خواب تبر و تیشه, تعبیر خواب کشتن با تبر, تعبیر خواب گردن زدن با تبر, تعبیر خواب داس, تعبیر خواب تیشه چیست, تعبیر خواب چاقو, تعبیر خواب کشته شدن با تبر, تعبیر خواب تبر حضرت یوسف, تعبیر خواب حضرت یوسف, تعبیر خواب تبر ابن سیرین, تعبیر خواب تبر دانیال نبی

تعبیر خواب تبر, تعبیر خواب تبر از امام صادق, تعبیر خواب تبر و تیشه, تعبیر خواب کشتن با تبر, تعبیر خواب گردن زدن با تبر, تعبیر خواب داس, تعبیر خواب تیشه چیست, تعبیر خواب چاقو, تعبیر خواب کشته شدن با تبر, تعبیر خواب تبر حضرت یوسف, تعبیر خواب حضرت یوسف, تعبیر خواب تبر ابن سیرین, تعبیر خواب تبر دانیال نبی

تعبیر خواب تبر, تعبیر خواب تبر از امام صادق, تعبیر خواب تبر و تیشه, تعبیر خواب کشتن با تبر, تعبیر خواب گردن زدن با تبر, تعبیر خواب داس, تعبیر خواب تیشه چیست, تعبیر خواب چاقو, تعبیر خواب کشته شدن با تبر, تعبیر خواب تبر حضرت یوسف, تعبیر خواب حضرت یوسف, تعبیر خواب تبر ابن سیرین, تعبیر خواب تبر دانیال نبی

تبر سمبل  سمبل تخریب ، خصومت و ناامیدی هایی است که شما را در بر گرفته است.

ممکن است با کسی در جنگ باشید و یا کسی با شما خصومت داشته باشد.


اگر چوب را با تبر خرد کردید

رویای اینکه چوب را با تبر خرد می کنید ، نشان می دهد که باید مشکلات خود را در اندازه های کوچکتر و قابل کنترل تر تقسیم کنید.

مشکلات خود را به قطعاتی که می توانید رسیدگی کنید تقسیم کنید.


اگر میخواهید درختی را قطع کنید

اگر کسی در خواب ببیند تبری در دست دارد و می خواهد درخت تازه و بارآوری را قطع کند، تعبیرش آن است که از کسی قصد اخاذی دارد.

اگر درخت خشکی را می خواست قطع کند، از شخص فقیری که او خیال می کند ثروتمند است قصد اخاذی دارد.

اگر کسی برای قطع درختی کمک طلبید، قصد نقاق افکنی دارد.


اگر در خواب تبر دو لبه دیدید

تبر دو لبه، تعبیرش آدم منافق است که دوست و دشمن را به یک چشم نگاه می کند.


تعبیر خواب تبر ابن سیرین :

تعبیر تبر، خدمتکاری است که اگر از او کاری بخواهند تا انجام بدهد، آن کار را به هم می‌ریزد و در آن اشکال به وجود می‌آورد تا دیگر از او نخواهند کاری انجام دهد،‌‌‌‌‌


جابر مغربی گوید :

اگر ببینی تبر داری یا کسی به تو داده است، یـعـنـی با مردی که گفته شد دوست می‌شوی .
تعبیر تبر مرد ترسو می‌باشد، و همچنین کسی است در میان مردم دعوا و جدائی می‌اندازد.
اگر ببینی تبر تو شکسته یا آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی آن شخص از دنیا می‌رود.


منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

معبران کهن تمام ابزار از نوع بیل و پارو و تبر را خادم تعبیر کرده اند یا کسی که در انجام کارهای دستی و بدنی به شما کمک می کند.
اگر در خواب تبر دو دم ببینید یعنی تبری که بتوانید از دو طرف آن استفاده کنید معرف انسانی است منافق که دل و زبانش یکی نیست و با شما و دشمن شما یکسان رفتار می کند و طبعا به چنین انسانی نباید اعتماد داشت.
این خواب به شما می گوید که با مردی منافق برخورد خواهید داشت.
اگر تبر را کسی به شما داد از جانب دوستی مورد حمایت واقع می شوید ولی اگر شما در خواب تبر را به کسی دادید برندگی و قاطعیت و حمایت رااز دست می دهید.
اگر دیدید که با تبر درختی را قطع می کنید با قاطعیت و سرعت عملی انجام می دهید که خیر در آن نیست و حتی ممکن است جان کسی را به مخاطره بیاندازید
اگر دیدید با تبر جائی را ویران می کنید با همان قاطعیت به آبادانی و ساختن می پردازید.


آنلی بیتون میگوید :

دیدن تبر در خواب ، دلالت بر آن دارد که با تلاش و توانایی خود فقط می توانید به لذت و خوشی دست یابید .
اگر خواب ببینید دیگران از تبر استفاده می کنند ، نشانه آن است که در کنار دوستانی سرخوش و توانا ، زندگی ای بسیار خوش خواهید داشت .
اگر دختری در خواب تبر ببیند ، دلالت بر آن دارد که همسر وفادار پیدا خواهد کرد که چندان ثروتی ندارد .
خواب تبر شکسته ، نشانه بیماری و از دست دادن پول و ثروت است .


لیلا برایت میگوید :

استفاده از تبر در خواب، نشانه‏ى پیشرفت در کارها است.
اگر دیدید که با تبر چیزى را خراب مى‏ کنید، نشانه‏ ى آن است که دچار اشتباهى مى‏شوید.


در کتاب سرزمین رویاها میخوانیم :

شما یک تبر دارید : شجاعت شما باعث بر طرف شدن یک خطر خواهد شد .
شما تبر می زنید : در شغلتان پیشرفت قابل توجهی حاصل خواهید کرد .
یک تبر شکسته و زنگ زده : نابود شدن تمام دارائی .
یک مرد خواب تبر ببیند : مشکلات عشقی پیش پای اوست .
یک زن خواب تبر ببیند : با مردی آشنا خواهد شد که واقعاً عاشق او خواهد شد
یک زن جوان خواب تبر ببیند : او یک معشوق ثروتمند خواهد داشت .
خواب یک تبر کوچک : خطر مرگ
شما یک تبر کوچک دارید : غیر ممکن است بتوانید با دشمنانتان آشتی کنید
دیگران تبر دارند : بسیار احتیاط کنید ، زندگی شما در خطر است .
دشمنان تبرهای کوچک در دست دارند : اضطراب و نا امیدی .

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments