تعبیر خواب تابوت 🌒 تعبیر خواب تابوت از نظر امام صادق / تعبیر کامل تابوت

تعبیر خواب 🔥 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲ دیدگاه

تعبیر خواب تابوت 🌒 تعبیر خواب تابوت از نظر امام صادق / تعبیر کامل تابوت

تعبیر خواب تابوت, دیدن تابوت در خواب, دیدن تابوت در خواب نشانه چیست, دیدن تابوت خالی در خواب, تعبیر خواب خوابیدن در تابوت, تعبیر خواب حمل جنازه, تعبیر خواب جنازه, تعبیر خواب زیر تابوت شهید را گرفتن, تعبیر خواب جنازه های زیاد, تعبیر خواب جسد تکه تکه شده, تعبیر خواب تابوت امام صادق, تعبیر خواب تابوت دانیال نبی, تعبیر خواب تابوت یوسف نبی, کاملترین تعبیر خواب تابوت

تعبیر خواب تابوت, دیدن تابوت در خواب, دیدن تابوت در خواب نشانه چیست, دیدن تابوت خالی در خواب, تعبیر خواب خوابیدن در تابوت, تعبیر خواب حمل جنازه, تعبیر خواب جنازه, تعبیر خواب زیر تابوت شهید را گرفتن, تعبیر خواب جنازه های زیاد, تعبیر خواب جسد تکه تکه شده, تعبیر خواب تابوت امام صادق, تعبیر خواب تابوت دانیال نبی, تعبیر خواب تابوت یوسف نبی, کاملترین تعبیر خواب تابوت

تعبیر خواب تابوت, دیدن تابوت در خواب, دیدن تابوت در خواب نشانه چیست, دیدن تابوت خالی در خواب, تعبیر خواب خوابیدن در تابوت, تعبیر خواب حمل جنازه, تعبیر خواب جنازه, تعبیر خواب زیر تابوت شهید را گرفتن, تعبیر خواب جنازه های زیاد, تعبیر خواب جسد تکه تکه شده, تعبیر خواب تابوت امام صادق, تعبیر خواب تابوت دانیال نبی, تعبیر خواب تابوت یوسف نبی, کاملترین تعبیر خواب تابوت

این خواب پیامی از جانب ناخودآگاه شماست که با این فقدان و تغییرات کنار آمده و اجازه ندهید که تداوم آن ها شما را دچار ناراحتی کند. از توقف و انفعال بپرهیزید و اجازه دهید که اتفاقات جدید یک به یک رخ دهند.

دیدن تابوت در خواب نمادی از رحم است. همچنین نشانگر افکار و ترسهای شما از مرگ است.

بسیاری از انسانها بطور غریزی از مرگ وتابوت میترسد این طبیعی است. اما دیدن تابوت در خواب بد نیست .

تابوت در تعبیر خواب بسیاری به جا و مکان و ملک گفته شده است ساختن تابوت و یا حمل کردن تابوت ساختن خانه در این دنیاست.
تابوت در تعبیر خواب، با سمبل هایی مثل مرگ و متوقف شدن و مرده مرتبط است. ممکن است هم اکنون و در زندگی بیداری، احساس کنید که موضوعی رو به اتمام است. مثل یک شغل، یک رابطه ی احساسی یا دوره ای از زندگی. پایانی که ممکن است برای شما ناراحت کننده باشد یا نوعی فقدان را برای شما ایجاد کرده باشد. بسیار اهمیت دارد که با دیدن تابوت چه احساسی در شما ایجاد می شود. اگر دیدن تابوت برای شما ناراحت کننده و ترسناک جلوه کند، یعنی احساس می کنید که توانایی رو به رو شدن با این تغییرات را ندارید. شاید لازم باشد تا برخی عقاید کهنه را کنار گذاشته و مسیر زندگی خود را تغییر دهید.
این خواب پیامی از جانب ناخودآگاه شماست مبنی بر این که توجه داشته باشید در حال فدا کردن چه چیز هایی در زندگی خود هستید. یعنی چه ویژگی ها و ارزش هایی را زیر پا می گذارید تا به خواسته های جدید خود نائل شوید. اگر شهیدی که در خواب خود مشاهده می کنید را در زندگی بیداری بشناسید، لازم است تا توجه داشته باشید او برای شما یادآور چه احساسات و ویژگی های اخلاقی است. این ویژگی ها نشان می دهد که شما در حال فدا کردن چه چیزی هستید و در تلاش هستید چه دستاورد جدیدی را با این ایثارگری به دست آورید

دیدن تابوت خالی در خواب

اگر تابوت خالی باشد ، آنگاه تفاوتهای غیرقابل مقایسه را بیان می کند. از طرف دیگر ، تابوت بیانگر ایده ها و عادت هایی است که دیگر کاربردی ندارند و قابل دفن هستند.


اگر خواب تابوت سفید دیدید

به طور خاص ، اگر تابوت سفید باشد ، به بی گناهی گمشده اشاره دارد.


دیدن شخصی در تابوت

خواب دیدن یک بدن یا خواب دیدن خود در تابوت نشان می دهد که شما دوره ای از افسردگی را پشت سر می گذارید. شما احساس محدودیت و عدم آزادی شخصی می کنید.


تعبیر خواب زنده شدن مرده در تابوت

مرده در تعبیر خواب روان شناسی، اشاره به بعدی از شخصیت و اعتقادات شما دارد که در زندگی بیداری از بین رفته است یا این گونه احساس می کنید که لازم است تا با فقدان آن کنار بیایید. زمانی که مرده در تابوت خود زنده می شود، یعنی بر خلاف تصور شما، این افکار از بین نرفته اند و همچنان در حال تاثیر گذاشتن بر شما هستند. بسیار اهمیت دارد که زنده شدن مرده چه احساسی را در شما ایجاد می کند و آن شخص برای شما سمبل چیست؟

اگر فردی که در خواب زنده می شود را در زندگی واقعی بشناسید، توجه داشته باشید که دیدن این شخص برای شما چه احساسات یا خاطراتی را زنده می کند؟ اگر دیدن زنده شدن مرده برای شما ترسناک جلوه کند به این معناست که در زندگی واقعی، در حال فرار از یک حقیقت هستید یا از گرایش خود به عقیده ای خاص که احساس می کنید برای شما نامطلوب است ناآگاهید. این خواب از شما می خواهد تا با حقیقت خود با شجاعت رو به رو شده و اجازه ندهید که این ترس شما را کنترل کند.


دیدن تابوت شهید در خواب

شهید در خواب می تواند با مفهوم فداکاری و ایثارگری مرتبط باشد. شهیدی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل بخشی از افکار و شخصیت شماست که در راه رسیدن به هدف یا عقیده ای جدید فدا شده است. بسیار اهمیت دارد که دیدن تابوت شهید چه احساسی را در شما ایجاد می کند.


دیدن تابوت متحرک

اگر ببینی روی تابوتی قرار داری که بروی زمین حرکت می‌کند و می‌رود، تعبیرش این است که به مسافرت خواهی رفت.


اگر تابوت مرده ای را حمل میکنی

اگر ببینی تابوت مرده‌ای را برداشته‌ای و می‌بری، یـعـنـی به خدمت «پادشاه» مشغول می‌شوی و از او خیر و نیکی می‌بینی.


دیدن حمل تابوت در خواب

اگر ببینی عده‌ای در حال بردن تابوت هستند، یـعـنـی شخصی که تابوتش را می‌بردند با ظلم و ستم حکومت و فرمانروائی خواهد نمود (به تعداد افرادی که او را تشییع و همراهی می‌کردند).


اگر دیدی جنازه ات را در تابوت گذاشتند

اگر ببینی فوت کرده‌ای و مردم جنازه تو را در تابوت قرار داده و تشییع و همراهی می‌کنند، یـعـنـی شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، ولی گناهکار خواهی بود، و یا بر آن عده‌ای که تو را تشییع می‌کردند حکومت و ریاست می‌کنی.


ابراهیم کرمانی میگوید

اگر ببینی مرده‌ای و تو را در تابوت گذاشته‌اند، تعبیرش خوب و نیکو می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر تو را دفن کردند، تعبیرش بد خواهد بود.
اگر ببینی عده ای در حال بردن تابوت هستند یـعـنـی به اندازۀ قدر و ظرفیت خودت بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.
اگر ببینی شخص زنده‌ای را در تابوت گذاشته‌ و میبرند، ولی کسی تابوت او را همراهی نمی‌کند، یـعـنـی عزت و جاه و مقام و کارش دچار عیب و نقص خواهد بود،‌‌‌‌‌ ولی اگر مردم او را همراهی می‌کردند، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.
اگر ببینی روی تابوتِ سنگینی قرار گرفته‌ای، یـعـنـی به مردم ظلم و ستم می‌کنی ، ولی اگر سبک بود، یـعـنـی به مردم سختی و فشار وارد نمی‌کنی و حال و روز تو بهتر می‌شود.
اگر ببینی از روی تابوت افتاده‌ای یا کسانی که تو را میبردند تو را انداخته‌اند، یـعـنـی عزت و جاه و مقام تو از بین رفته و کار تو گره خورده و متوقف می‌شود.


علامه طباطبایی میفرمایند

نفایس نوشته تابوت ملک وسیع و بزرگ است و مرده مال حرام در حالی که مرده را مال و منال و خیر و برکت تعبیر کرده است.


امام جعفر صادق(ع) میفرمایند

تعبیرهای تابوت عبارتند از: بزرگی, حکومت, عزت و جاه و مقام.


منوچهر مطیعی میگوید

اگر در خواب تابوت دیدید نترسید زیرا عمر شما طبیعی است و دیدن تابوت در خواب ارتباطی با مرگ و زندگی ندارد.
اگر دیدید خودتان تابوت می سازید ساختمان می سازید ساختمانی که سالیان دراز بر جا می ماند و خودتان هم از آن بهره مند می گردید.
اگر در خواب دیدید که تابوتی را به دوش می برند و شما هم در زمره تشییع کنندگان هستید خبری از غایب به شما می رسد یا به چیزی که از آن دل بریده اید امیدوار می شوید.
اگر گمشده ای دارید که آن را از دست رفته می پندارید باز می یابید.
اگر در خواب دیدید که تابوتی پوشیده است و ندانستید درون آن چیست یا کیست با موردی برخورد می کنید که نمی دانید سود بخش است یا زیان آور که ممکن است سود آور باشد.
به هر صورت دیدن تابوت در خواب وحشتناک نیست و نباید بیننده خواب بترسد.


آنلی بیتون میگوید

دیدن تابوت در خواب، بیانگر وقوع یک اتفاق ناگوار است. دیدن جنازه در تابوت، نشانه‏ى غم و ناامیدى است.
اگر خواب ببینید در تابوتى هستید، یعنى بیمارى خطرناکى شما را تهدید مى‏کند.


تعبیر خواب تابوت در کتاب سرزمین رویاها

شما در یک تابوت دراز کشیده اید:تمامی آرزوهایتان براورده میشود.
نزدیک شما در یک تابوت خوابیده اند:پول فراوان به دست می آورید.
یک دوست در یک تابوت:شانس بزرگ در کار.


تعبیر خواب تابوت در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

این تصویر تقریبا همیشه یادآور فناپذیری شخص رویابین است. افکار احساسات پیرامون مرگ اغلب در پس زمینه ذهن ما جا خوش کرده‌اند و تصویر تابوت در رویا کند و کاوی در چگونگی ارتباط شما با مرگ است.
گاهی اگر کسی را در تابوت دیدید، میل مخفی بیرون رفتن آن شخص از زندگی شما در رویا به تصویر کشیده شده است.
شاید هم نگران سلامت او هستید و یا می‌ترسید که او را از دست بدهید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
2 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments