تعبیر خواب بوسه 🌒 تعبیر خواب بوسه امام صادق / تعبیر خواب بوسیدن مرده

تعبیر خواب 🔥 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب بوسه 🌒 تعبیر خواب بوسه امام صادق / تعبیر خواب بوسیدن مرده

تعبیر خواب بوسه, تعبیر خواب بوسیدن همسر, تعبیر خواب بوسیدن لب, تعبیر خواب بوسه لب, تعبیر خواب بوسه بر لب, تعبیر خواب بوسه از نظر امام صادق, تعبیر خواب بوسیدن مرده, تعبیر خواب بوسیدن نامحرم, تعبیر خواب بوسیدن مرده امام صادق, تعبیر خواب بوسیدن مرده حضرت یوسف, تعبیر خواب بوسیدن معشوق, تعبیر خواب مرده را بوسیدن, تعبیر خواب بوسیدن لب, تعبیر خواب بوسیدن صورت, تعبیر خواب بوسیدن گونه, تعبیر خواب بوسیدن دست, تعبیر خواب بوسیدن پا, تعبیر خواب بوسیدن غریبه, تعبیر خواب بوسیدن فرد مشهور, تعبیر خواب بوسیدن زن باردار

تعبیر خواب بوسه, تعبیر خواب بوسیدن همسر, تعبیر خواب بوسیدن لب, تعبیر خواب بوسه لب, تعبیر خواب بوسه بر لب, تعبیر خواب بوسه از نظر امام صادق, تعبیر خواب بوسیدن مرده, تعبیر خواب بوسیدن نامحرم, تعبیر خواب بوسیدن مرده امام صادق, تعبیر خواب بوسیدن مرده حضرت یوسف, تعبیر خواب بوسیدن معشوق, تعبیر خواب مرده را بوسیدن, تعبیر خواب بوسیدن لب, تعبیر خواب بوسیدن صورت, تعبیر خواب بوسیدن گونه, تعبیر خواب بوسیدن دست, تعبیر خواب بوسیدن پا, تعبیر خواب بوسیدن غریبه, تعبیر خواب بوسیدن فرد مشهور, تعبیر خواب بوسیدن زن باردار

تعبیر خواب بوسه, تعبیر خواب بوسیدن همسر, تعبیر خواب بوسیدن لب, تعبیر خواب بوسه لب, تعبیر خواب بوسه بر لب, تعبیر خواب بوسه از نظر امام صادق, تعبیر خواب بوسیدن مرده, تعبیر خواب بوسیدن نامحرم, تعبیر خواب بوسیدن مرده امام صادق, تعبیر خواب بوسیدن مرده حضرت یوسف, تعبیر خواب بوسیدن معشوق, تعبیر خواب مرده را بوسیدن, تعبیر خواب بوسیدن لب, تعبیر خواب بوسیدن صورت, تعبیر خواب بوسیدن گونه, تعبیر خواب بوسیدن دست, تعبیر خواب بوسیدن پا, تعبیر خواب بوسیدن غریبه, تعبیر خواب بوسیدن فرد مشهور, تعبیر خواب بوسیدن زن باردار

یکی از رایج ترین خواب هایی که افراد می بینند خواب بوسه و بوسیدن است.چرا که بسیاری از خواب های ما افکار روزانه است که در خواب و رویا می بینیم. بوسیدن یک حس عاطفی است به همین دلیل بسیاری از افراد خواب بوسه می بینند. که دیدن چنین خوابی میتواند همراه با معنی خوبی باشد در جایی که در چند مورد اینگونه نیست و میتواند سبب گرفتاری و مصیبت باشد.بوسیدن به مفهوم امیال جنسی و غیرایز سرکوفته است. در حالت کلی طبق تعبیر معبران ، بوسه دادن و بوسه گرفتن نشانه خیانت است. حال اگر در خواب شخصی شما را ببوسد بدانید نسبت به شما خیانت می شود و اگر شما شخصی دیگر را ببوسید عامل خیانت خود شما خواهید بود.

خواب دیدن بوسه نشانگر عشق ، محبت ، آرامش ، هماهنگی و رضایت است.

به طور خاص ، اگر شما در حال رؤیای اولین بوسه خود هستید ، ممکن است این انتظار پیش بینی تجربه اولین بوسه واقعی شما باشد.

این خواب همچنین نمادی از عشق جوان و عاشقانه تازه است. شاید این رویا به شما بگوید که باید عاشقانه بیشتری را به روابط بیدارکننده خود تزریق کنید.


تعبیر خواب بوسه دیگران

دیدن بوسیدن دیگران در خواب ، نشان می دهد که شما بیش از حد در زندگی و روابط شخصی شخص دیگری درگیر هستید.


تعبیر خواب بوسه همسر

اگر دیدی زنت را بوسیدی و او ناراضی از تو بود به هوای نفس گرفتار می‌آید.

اگر دیدی مردی همسر دیگری را میبوسد تعبیر آن باشد که مردم در راه تباهی سیر می‌کنند‌.


تعبیر خواب بوسیدن خود

خواب دیدن اینکه در حال بوسیدن خود هستید نیز نشانگر پذیرش خود و همچنین عشق به خود است. شما باید عیب و نقص یا کاستی های خود را بپذیرید و دوست داشته باشید.


تعبیر خواب بوسیدن دست دیگری

خواب دیدن اینکه دست کسی را می بوسید یا کسی دست شما را می بوسید ، نشانگر احترام ، تکریم و تحسین است.


تعبیر خواب بوسیدن پای دیگری

اگر پای کسی را بوسیدید ، پس نشانگر احترام و فروتنی است.


تعبیر خواب بوسیدن گونه

اگر کسی را در گونه بوسه می زنید و یا کسی شما را بر روی گونه می بوسید ، آنگاه نشانگر تحسین ، ادب ، دوستی و / یا احترام است.


تعبیر خواب بوسیدن شخص غریبه

اگر خواب ببینید که در حال بوسه زدن یک غریبه هستید ، آنگاه بیانگر تصدیق و پذیرش جنبه سرکوب شده خودتان است.

خواب دیدن اینکه در حال بوسه شخص غریبه ای هستید و از جنس مخالف، نشانگر آرزوی شما برای بودن در یک رابطه و تجربه انرژی عشق است. شاید شما تا حدودی حسود هستید. ممکن است شما از نظر جنسی رفتار کرده و میل به بیدار کردن اشتیاق خود را داشته باشید. از طرف دیگر ، این رویا حاکی از عدم صداقت از طرف شما است.

اگر کسی خواب ببیند لب های دختری را بوسه میزند که با او هیچ نسبتی ندارد امنیت دارید و خواب شما خبر می‌دهد که آسیب نمی‌بینید و دوستی از شما حمایت می‌کند

اگر متاهل هستی و خواب دیدی زنی غریبه از شما میخواهد او را ببوسید باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار‌رساننده و خطرناک است.

بوسیدن زن شوهر دار در خواب نشانه این است که ناکامی و ناامیدی شما را تهدید می کند.


تعبیر خواب بوسیدن همسر سابق

خواب دیدن اینکه شما در حال بوسیدن همسر سابق خود هستید ، نشانگر این است که شما به تجربیات مثبت و اوقات خوبی که با عشق گذشته خود به اشتراک گذاشته اید ، می پردازید. این رویا ممکن است ناشی از تغییر عمده در روابط فعلی شما و اینکه تا چه اندازه از آن روابط گذشته فاصله گرفته اید ، باشد.


تعبیر خواب بوسیدن دوست صمیمی

اگر دوست نزدیک خود را می بوسیدید ، این نشان دهنده احترام و تحسین شما برای دوست شما است


تعبیر خواب یک چهره مشهور

خواب دیدن اینکه شما در حال بوسیدن یک چهره مشهور هستید ، نشانگر موفقیت شما است. از طرف دیگر ، این رویا فقط می تواند نمایانگر جذابیت یا وسواس شما از این افراد مشهور خاص باشد. ممکن است در مورد عاشقانه و عشق ایده آل خیالی باشید.


تعبیر خواب بوسیدن دشمن

خواب دیدن بوسه دشمن ، نشانگر خیانت ، خصومت یا آشتی با یک دوست عصبانی است.


تعبیر خواب بوسه اجباری

اگر کسی سعی کند شما را بر خلاف میل شما ببوسد ، به این معنی است که کسی ایده های ، عقاید خود را به شما تحمیل میکند. او شما را مجبور به انجام کاری می کند که شما واقعاً نمی خواهید انجام دهید.

اگر دیدی که کسی به قصد مزاحمت قصد داشت تا شما را ببوسد و شما از این عمل وی به خشم امدید خواب شما می‌گوید دشمنی پست و دون و آزار‌رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.


تعبیر خواب بوسه از دیدگاه علم روانشناسی :

بوسه می‌تواند در خواب، به اشکال و در موقعیت‌های مختلفی ظاهر شود. در حالت کلی، بوسیدن روشی برای کسب شناخت و ابراز محبت است. در ظاهر به نظر می‌رسد که فرد کششی عاطفی نسبت به موضوع مورد نظر دارد، اما بوسه کمک می‌کند تا فرد شناخت عمیق تری نسبت به فرد یا موضوع مقابل پیدا کند. فردی که در خواب مشغول بوسیدنش هستید سمبل انگیزه‌ها و آرزو‌های درونی شماست. آرزو‌هایی که برای فرد خودتان در نظر گرفته اید و در پی بررسی و شناخت ماهیت این اهداف هستید. برای این که دلیل حضور سمبلیک این فرد را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که او برای شما یادآور کدام افکار و احساسات مثبت است؟ او چه ارتباطی با چالش‌ها و پرسش‌های فعلی شما در زندگی بیداری دارد؟
اگر در خواب مشاهده کنید که در حال بوسیدن فردی هستید که در دنیای واقعی، علاقه‌ی زیادی به او دارید، باید بدانید که فرد مورد علاقه، اشاره به بخش بزرگی از انگیزه‌های شما در زندگی دارد. این انگیزه‌ها صرفا رمانتیک نیستند و می‌تواند به نیروی زندگی و انگیزه‌ی شما از زیست اشاره داشته باشند. این خواب از شما می‌خواهد تا انگیزه‌های خود را بازخوانی و بررسی کنید و ماهیت مسائلی که در حال پیشبردن شما در زندگی هستند را درک کنید. چه چیزی به شما انگیزه می‌دهد تا به ادامه تحصیل بپردازید؟ چه مساله‌ای به شما قدرت می‌دهد تا یک هنرمند باشید یا شغل فعلی خود را ادامه دهید؟ بوسیدن در خواب ظاهر می‌شود تا شما را متوجه این انگیزه‌ها کند. انگیزه‌هایی که ممکن است گاهی ماهیت پوچ یا غیر معقولی داشته باشند. این تفسیر قوی‌تر می‌شود زمانی که در خواب، در حال بوسیدن فردی باشید که در زندگی بیداری از او ضربه خورده اید یا از او متنفر هستید.
بوسیدن فردی منفور، نشان دهنده‌ی آن است که احتمالا انگیزه‌هایی غیر منطقی یا پوچ را دنبال می‌کنید که در نهایت برای شما نارضایتی به همراه خواهند داشت. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که کدام دسته از انگیزه‌های شما در دنیای بیداری، غیر منطقی و بیهوده هستند؟ چه افکاری شما را تشویق می‌کنند تا به پیگیری این افکار بیهوده بپردازید؟ چگونه می‌توانید از تداوم این افکار منفی جلوگیری کنید؟
اگر در خواب احساس کنید که در حال بوسیدن فردی ناشناس هستید، باید بدانید که افراد ناشناس، نشان دهنده‌ی ابعاد ناشناخته‌ی شخصیت خودتان هستند. مثل استعداد یا مهارتی روانی که نادیده گرفته شده یا هنوز ارزش آن را درک نکرده اید. اگر این فرد ناشناس احساسی مثبت را در شما ایجاد کند، یعنی این مهارت نادیده گرفته شده می‌تواند بسیار برای شما مثبت باشد. مثل یک استعداد هنری که پیش از این برای شما جنبه‌ی سرگرمی و روزمره داشته است. این خواب از شما می‌خواهد تا به بررسی و شناخت استعداد‌های درونی خود بپردازید و با تقویت آن ها، به گسترش زمینه‌های مختلف زندگی خود بپردازید.
اگر در خواب مشغول بوسیدن فردی باشید که احساس می‌کنید همسر یا نامزد شماست، باید بدانید که این خواب، اشاره به اشتراکات و پیوند‌های فکری و عقیدتی جدید شما در زندگی بیداری دارد. یعنی ایده‌ها و جهان بینی جدیدی که در حال درک آن هستید. این افکار جدید صرفا رمانتیک نیستند و می‌تواند عقاید مذهبی و علمی شما را نیز شامل شوند. این خواب از شما می‌خواهد تا از موقعیت‌های جدید، برای گسترش مهارت‌های خود استفاده کرده و به تغییر شرایط زندگی خود بپردازید.


تعبیر خواب بوسه از نظر امام جعفر صادق(ع) :

تعبیر خواب بوسیده شدن ، بر چهار وجه است .
خیر و منفعت، حاجت رائی، بر دشمن ظفر یافتن، سخن خوش شنیدن


دانیال نبی(ع) میفرمایند :

بوسه زدن به لب های مرد زن دختر و یا پسر دشمنی است دروغگو، بی‌اعتقاد، فریبکار بی‌شرم و نا‌امید از خوبی‌ها و تیکی‌ها که همواره دیگران را به بدی و شر می‌خواند و برخورد نکردن با او مناسب‌تر است.


تعبیر خواب بوسه از نظر محمد بن سیرین :

اگر کسی در خواب دید که به کسی بوسه داد ، نشانه خواستگار بودن آن شخص است
اگر کسی را ببوسی یعنی دوستش داری و اگر آن شخص غریبه بود نشانه آنست که به او از جایی که نمیداند ، خیر و منفعت میرسد ولی اگر آن شخص آشنا بود ،نشانه آنست که از آن فرد آشنا خیر و منفعت دریافت میکند.
اگر لب مرد نامحرمرا بوسه زد از غم فارغ می‌شوید و ناراحتی‌هائی که دارید از بین می‌رود.
اگر عمیق بوسیدی فراغت شما از غم و غصه بیشتر است و اما در جایی دیگر اشاره شده است بوسه زدن به لب های مردی نامحرم در خواب دشمنی است
چابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست بلکه بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می‌کند به‌خصوص با بیننده خواب.


ابراهیم کرمانی میگوید :

اگر کسی در خواب دید که کسی به او بوسه میدهد،نشانه آنست که آن شخص خواستگار او خواهد بود.

اگر بر خلاف این ببینی یـعـنـی به خواسته و هدف خودت نمی‌رسی.
اگر کسی در خواب ببیند مرده به او بوسه می داد ، نشانه آنست که از مال یا از علم آن مرده چیزی به او میرسد .
تعبیر خواب به شهوت به مردی بوسه دادن ، سود بردن از ان شخص است.
تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب در اصطلاح حسرت‌خوردن است و اینکه در آینده حسرت چیزی را خواهیم داشت که تحصیل آن دشوار می‌باشد
اگر دیدی که دختر و پسری را نصیحت میکنی و آن ها را از این عمل باز میداری در واقع خواب شما می‌گوید امکانات متعددی در اختیارتان قرار می‌گیرد که کارها را پیش ببرید و موفق باشید و اگر به رهنمود شما گوش دادن امور متفرق خویش را سر و سامان می‌بخشید و کاری را بر روال مطلوب انجام می‌دهید.
اگر خواب دیدی زنی بدکاره که همگان او را میشناسند بر لب شما بوسه زد آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می‌آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می‌آورد و اگر مغلوب او نشدی و او را از خودت راندی و به خواسته اش نرساندی رفع زحمت است و ایجاد خوشدلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد اگر نسبتی با ما نداشت و یا با او در نامزدی و عقد نبودیم و روزیمان تنگ می‌شود و دنیا بر ما سخت خواهد گرفت.


منوچهر مطیعی میگوید :

در بیداری و زندگی روزانه ما بوسه وسیله ابراز عشق و محبت است.

وقتی کسی را می‌بوسیم می‌خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم.

در خواب نیز از این حد فراتر نمی‌رویم. چنانچه در خواب ببینیم کسی را می‌بوسیم موردی پیش می‌آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم.
اگر ببینیم مرده ای ما را می بوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او دینی داریم چه اخلاقی و چه مالی و مادی و اگر ناشناس باشد سودی به ما میرسد زیرا تعبیر خواب مرده بوسه مرده خیر و برکت است .
اگر در خواب ببینیم کسی را بوسیدیم نشانه آنست که موردی پیش می آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم .
اگر خواب ببینیم شخصی که می بوسیم ناشناس باشد نفعی از ما به او می رسد .
اگر یک دختر دم بخت خواب ببیند که محرمی او را می بوسد نشانه آنست که محبوبیت به دست خواهد آورد .
اگر ببیند که نامحرمی او را می بوسد تعبیرش خواستگار است و شوهر می کند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشانه آنست که از او به نیکی یاد می کنند .


کارل گوستاو یونگ میگوید :

بوسه در خواب نشانه عشق، عاطفه، آرامش، هارمونی و رضایت است
اگر در خواب ببینید تسط یک غریبه بوسیده شدید ، نشانه این است که شما نیاز دارید که در مورد جنبه ای از خودتان، آگاه تر شوید
اگر خواب ببینید کسی تلاش می کند که علی رغم میلتان شما را ببوسد، به این معنی است که کسی ایده ها، باور ها و نظراتش را به شما تحمیل می کند.
دیدن اینکه دیگران در خوابتان همدیگر را می بوسند بیانگر این است که شما خیلی درگیر زندگی شخصی و روابط شخصی کس دیگری هستید.
اگر خواب در مورد این باشد که شما در پی این هستید که کسی را ببوسید، بیانگر این است که شما مطمئن نیستید که او چه احساسی در مورد شما دارد. شما به دنبال نوعی رابطه با او هستید اما مطمئن نیستید که چگونه به آن دست یابید.
اگر شما به جنس مخالف علاقه مند هستید و خواب میبینید که هم جنس خود را می بوسید، بیانگر این است که خود را تایید می کنید
خواب دیدن اینکه خودتان را می بوسید بیانگر این است که خود را قبول دارید و به خود عشق می ورزید.
خواب دیدن اینکه دوست پسر یا دوست دختر کسی را می بوسید بیانگر این است که دوست دارید در رابطه باشید و انرژی عشق را تجربه کنید. شاید شما یک جورهایی حسود هستید.
خواب دیدن اینکه دوست پسر/دختر سابقتان را می بوسید بیانگر این است که به تجربه های مثبت و زمان های خوبی که با عشق قبلی تان به اشتراک گذاشته اید، دوباره نگاهی می اندازید.
بوسیدن یک دوست صمیمی در خواب نشان دهنده احترام و ستایشی است که برای دوستتان قائلید.
بوسیدن یک غریبه در خواب بیانگر تایید جنبه ای از خودتان است که سرکوب شده است.
خواب دیدن اینکه شما یک شخصیت مشهور را می بوسید بیانگر این است که انگیزه برای موفقیت دارید.
خواب دیدن اینکه بوسه ای خونین می کنید یا بوسه ای خونین می شوید، نمادی از عمق شور و هیجان است. شما در رابطه تان جلوی خود را نمیگیرید و تمایل دارید که خود را تمام و کمال وقفش کنید
خواب بوسیدن دست کسی و یا بوسیدن دست شما توسط دیگری ، بیانگر احترام، تحسین و تکریم است.
خواب بوسیدن پا بیانگر احترام و فروتنی است.
اگر در خواب ببینید که گونه کسی را می بوسید یا کسی گونه شما را می بوسد، بیانگر ستایش، حسن نیت، دوستی و یا احترام است.
خواب دیدن اینکه گونه کسی را می بوسید یا برعکس، نشانه آنست که شما درگیر تمایلات فیزیکی تان می شوید.


لیلا برایت میگوید :

اگر در خواب ببینید کسی شما را می‌بوسد ، نشانه‌ی آن است که باید بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید
بوسیدن زمین در خواب ، نشانه‌ی غم و ناراحتی است .
خواب بوسیدن دست ، دلالت بر موفقیت در عشقتان دارد .


آنلی بیتون میگوید :

اگر در خواب ببینید که مادر خود را می‌بوسید ، نشانه موفقیت در انجام کارها است .
اگر در خواب ببینید که خواهر یا برادر خود را می‌بوسید ، نشان‌دهنده‌ی شادمانی و نشاط است .
تعبیر خواب بوسیدن نامزد خود در تاریکی ، نشانه داشتن روابط نادرست است .
بوسیدن دشمن در خواب ، دلالت بر آن دارد با یکی از اطرافیانتان که قهر بودید آشتی می‌کنید .


لوک اویتنهاو میگوید :

گر شخصی شما را در خواب بوسید این خواب نشانه جدایی است.
اگر شما شخصی را در خواب بوسیدید این خواب نشانه عشق دو جانبه است.
بوسه دزدکی و یواشکی در خواب نشانه عشق سوزان است.


در کتاب سرزمین رویاها میخوانیم

خواب یک بوسه نشانه یک غم بزرگ است.
بوسیدن مرده در خواب نشانه آنست که عمر شما طولانی خواهد بود .
اگر در خواب دیدید که معشوق خود را درهنگام روز می بوسید نشانه آنست که شانس بر ضد شماست .
اگر در خواب دیدید که معشوق خود را در هنگام شب می بوسید نشانه خطر است
اگر در خواب دیدید که مادر خود را می بوسید نشانه موفقیت است
اگر در خواب دیدید که پدر خود را می بوسید نشانه شادی است
اگر در خواب دیدید که برادر یا خواهر خود را می بوسید نشانه خوشی و لذت است
خواب بوسیدن همسر نشانه خوشبختی در زندگی زناشویی است
اگر در خواب دیدید صورت شخصی را می بوسید نشانه آنست که موفقیت شما به اوج می رسد .
اگر در خواب دیدید یک زن شوهردار را می بوسید نشانه آنست که ناکامی شما را تهدید می کند .
اگر در خواب دیدید که یک زن تنها را می بوسید نشانه آنست که به شما خیانت خواهد شد .
بوسیدن یک دوست در خواب نشانه شکست کامل در کارهاست
خواب بوسیدن زمین نشانه شرمساری است
اگر در خواب دیدید که پشت یکنفر را می بوسید نشانه آنست که یک زن شما را فریب میدهد .
اگر در خواب ببینید که دستهای شخصی را می بوسید نشانه آنست که شانس به شما لبخند می زند .


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments