تعبیر خواب برج 🌒تعبیر خواب افتادن از روی برج/تعبیر خواب فروریختن برج

تعبیر خواب 🔥 ۰۷ مهر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب برج 🌒تعبیر خواب افتادن از روی برج/تعبیر خواب فروریختن برج

تعبیر خواب برج, تعبیر خواب ساختمان چند طبقه, تعبیر خواب برج ایفل, تعبیر خواب ساختمان در حال ساخت, تعبیر خواب فرو ریختن برج به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب ایستادن در بلندی به روایت از امام صادق, تعبیر خواب آسانسور, تعبیر خواب آپارتمان, تعبیر خواب برج حضرت یوسف

تعبیر خواب برج, تعبیر خواب ساختمان چند طبقه, تعبیر خواب برج ایفل, تعبیر خواب ساختمان در حال ساخت, تعبیر خواب فرو ریختن برج به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب ایستادن در بلندی به روایت از امام صادق, تعبیر خواب آسانسور, تعبیر خواب آپارتمان, تعبیر خواب برج حضرت یوسف

تعبیر خواب برج, تعبیر خواب ساختمان چند طبقه, تعبیر خواب برج ایفل, تعبیر خواب ساختمان در حال ساخت, تعبیر خواب فرو ریختن برج به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب ایستادن در بلندی به روایت از امام صادق, تعبیر خواب آسانسور, تعبیر خواب آپارتمان, تعبیر خواب برج حضرت یوسف


تعبیر خواب کلی برج

دیدن برج و ساختمان بلند در خواب بیانگر مقام والا و بزرگ است.

البته تعابیر گفته شده برای تماشای مناظر اطراف برج از بالا یه پایین و یا از پایین به بالا متفاوت است.

برج نشانه شخصیت است و کسی است که مقام والا و منزلتی بزرگ دارد.


تعبیر خواب تماشای برج

تماشای برج از پایین احساس ضعف است.

اگر از بالای برج به پایین نگاه کردید، نمایانگر توفیقی است که به دست می آورید.


تعبیر خواب داشتن برج

اگر خودتان در برج یا روی آن بودید و یا احساس کردید برج متعلق به شماست و آن برج شکسته و خرد شده بود، شخصیت شما خرد می شود.


تعبیر خواب برج از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

برج شخصیت است و کسی است که مقام والا و منزلتی بزرگ دارد.

اگر از بالای برج به پائین نگاه کردید، گویای توفیقی است که به دست می‌آورید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب جن و پری🌒تعبیر خواب دیدن جن و خواندن قرآن/ تعبیر خواب جن و پری به روایت امام صادق

توفیقی مهم که اهمیت آن را اندک اندک درک می‌کنید و به تدریج آثارش در زندگی شما آشکار می‌گردد.

تماشای برج از پائین احساس ضعف است و چنانچه از پائین به برج مرتفعی نگاه می‌کنید در مقابل شخصی که از شما قوی تر است احساس ضعف و ناتوانی می‌کنید و یارای مقابله با او را ندارید.

برج ویران و شکسته شخصیت خرد شده است.

اگر خودتان در برج یا روی آن بودید و یا احساس کردید برج به شما تعلق دارد و آن برج شکسته و خرد شده بود شخصیت شما خرد می‌شود و اگر دیگری در برج شکسته بود او گرفتار مصیبتی می‌گردد که بیش از زیان مالی به آبروی او لطمه وارد می‌آید.


تعبیر خواب برج از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید که از برج بالا مى روید، بیانگر رسیدن به آرزوهایتان است.

اگر خواب ببینید که از برج پایین مى آیید و ناگهان برج ویران مى گردد، بیانگر غم و اندوه است.

اگر فرد نیازمندى خواب ببیند که از برج دیده بانى بالا مى رود، بیانگر بهبودى در امور مالى است و اگر زنى چنین خوابى ببیند، نشانه آن است که براى موفقیت در کارها باید غرور خود را کنار بگذارد.


تعبیر خواب برج در کتاب سرزمین رویاها

خواب یک برج: خوشبختی طولانی

یک برج خیلی بلند: عمر شما طولانی خواهد بود.

از یک برج بالامی روید: از بلاها و مصایب خود را میرهانید ولی پول از دست می دهید .

ازیک برج پائین می آئید: خواسته های شما برآورده نخواهند شد .

دیگران در یک برج هستند: یک غم بزرگ

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب تیغ ماهی 🌒 دیدن تیغ ماهی در خواب نشانه چیست / دیدن تیغ ماهی در خواب

برج یک قلعه نظامی : براحتی در مقابل مخالفان ایستادگی می کنید.

شلیک توپ از بالای یک برج : به شما خیانت می شود

در بالای یک برج که سربازان در آن هستند و درون آن توپ ، باروت می ریزند : شانس

برج ناقوس کلیسا: واقعه ناگواری شما را غافلگیر می کند.

یک برج نیمه خراب: شغلتان را از دست می دهید.


تعبیر خواب برج از دیدگاه خالد بن علی بن محد العنبری

اگر کسی در خواب دید که بالای برجی است، از دست آنکس که به دنبالش است در امان نخواهد بود و اگر بینندهی خواب بیمار باشد، ممکن است بمیرد.


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments