تعبیر خواب ببر 🌒 تعبیر خواب ببر سفید / تعبیر خواب ببر وحشی از نظر ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۴ دی ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب ببر 🌒 تعبیر خواب ببر سفید / تعبیر خواب ببر وحشی از نظر ابن سیرین

تعبیر خواب ببر, تعبیر خواب ببر سفید, تعبیر خواب ببر اهیل در خانهکشتن ببر در خواب, تعبیر خواب ببر سیاه بزرگ, تعبیر خواب ببر در خانه, تعبیر خواب ببر اهلی, تعبیر خواب ببر رام شده, تعبیر خواب ببر سیاه چیست, تعبیر خواب ببر گرسنه, تعبیر خواب ببر از حضرت یوسف, تعبیر خواب ببر برای زن باردار, تعبیر خواب ببر یا پلنگ چیست, تعبیر خواب ببر ابن سیرین, تعبیر خواب ببر دانیال نبی, تعبیر خواب ببر امام صادق

تعبیر خواب ببر, تعبیر خواب ببر سفید, تعبیر خواب ببر اهیل در خانه,  کشتن ببر در خواب, تعبیر خواب ببر سیاه بزرگ, تعبیر خواب ببر در خانه, تعبیر خواب ببر اهلی, تعبیر خواب ببر رام شده, تعبیر خواب ببر سیاه چیست, تعبیر خواب ببر گرسنه, تعبیر خواب ببر از حضرت یوسف, تعبیر خواب ببر برای زن باردار, تعبیر خواب ببر یا پلنگ چیست, تعبیر خواب ببر ابن سیرین, تعبیر خواب ببر دانیال نبی, تعبیر خواب ببر امام صادق

تعبیر خواب ببر, تعبیر خواب ببر سفید, تعبیر خواب ببر اهیل در خانه,  کشتن ببر در خواب, تعبیر خواب ببر سیاه بزرگ, تعبیر خواب ببر در خانه, تعبیر خواب ببر اهلی, تعبیر خواب ببر رام شده, تعبیر خواب ببر سیاه چیست, تعبیر خواب ببر گرسنه, تعبیر خواب ببر از حضرت یوسف, تعبیر خواب ببر برای زن باردار, تعبیر خواب ببر یا پلنگ چیست, تعبیر خواب ببر ابن سیرین, تعبیر خواب ببر دانیال نبی, تعبیر خواب ببر امام صادق

از تفسیر و تعبیر ببر در رویا در تعابیر جدید رویا بسیار شبیه به شیر می‌باشد با این تفاوت که تصویر ببر از خصوصیات مادینه بیشتری برخوردار است.

بنابراین ببر می‌تواند نمایانگر زنی خشمگین، مادر فرد بیننده خواب، یک زن به مثابه حمایتگر یا ویرانگر باشد.

خشم، کینه توزی، قدرت و اقتدار نیروی حیوانی رویابین، ترس و اضطراب، مانند هر حیوان دیگر ببر نیز تمایلات جسمانی را در رویا به تصویر می‌کشد.

ببر در خواب، دشمنی قوی و بزرگ و در عین حال، مهربان و با گذشت است که شما به هیچ وجه توان مقابله و رویارویی با او را ندارید.

اگر این دشمن بر شما چیره شود، بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود.

تعبیر خواب ببر می‌تواند نمادی از شخصیت درونی شما یا خطری قریب الوقوع باشد که به زودی در معرض آن قرار می‌گیرید. شاید منتظر رویدادی ناخوشایند هستید و به دنبال پیدا کردن راه هایی برای مدیریت کردن آن اوضاع می‌شد.

این اتفاق احتمالی شما را شدیدا مضطرب و نگران کرده است تا جایی که شما این احساس را با خود به خواب می‌برید و انعکاس آن را در خواب خود نیز تجربه می‌کنید.

بهتر است اجازه دهید تا هرچیزی که قرار است اتفاق بیفتد رخ بدهد. هیچ دلیلی وجود ندارد که در مورد چیزی اجتناب ناپذیر تا این اندازه نگران و مضطرب باشید.

انتخاب‌ها و تصمیم‌های شما در گذشته دلیل اتفاقات و رخدادهای کنونی هستند بنابراین بهتر آن است که از این ماجرا عبرت بگیرید و در آینده (پیش از تصمیم گیری) اطلاعات و شناخت کافی به‌دست آورده و تصمیمی منطقی بگیرید.

علاوه بر این‌ها داشتن احساساتی مثل شجاعت، ترس، توانمندی، قدرت مطلق، شجاعت، آگاهی و اضطراب نیز می‌تواند منجر به تجربه دیدن ببر در خواب شود.

معبران می گویند: اگر در خواب ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید، در آینده با چنین دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید.

تعبیر خواب نبرد با ببر

اگر در خواب دیدید که با ببر می جنگید، با دشمنی دارای خصوصیات ذکر شده، دست و پنجه نرم می کنید.


تعبیر خواب پوست ببر

پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می آید.

چنانچه در خواب ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته اید پولی به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند و برای سال های آینده تامین خواهید یافت.


تعبیر خواب بچه ببر

توله ببر نمادی از کودک است و دیدن توله ببر در خواب نشان دهنده آن است که فکر شما درگیر کودکان تان است.

غریزه مادری به شما می‌گوید که کودک شما نیاز به مراقبت و حفاظت دارد.


تعبیر خواب حمله ببر

اگر در خواب ببینید که ببری به شما حمله می‌کند، تعبیر آن است که شما کاری انجام داده‌اید و حالا می‌ترسید اتفاق بدی رخ بدهد.این ترس نتیجه برخی از تصمیمات نادرست شما در گذشته است و قطعا مشکلاتی را برای شما به همراه خواهد داشت.

اگر در خواب دیدید که با ببر می جنگید با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می کنید و الزاما درگیر می شوید.

اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید.


تعبیر خواب کشتن ببر

کشتن ببر در خواب نشان دهنده آن است که درحال‌حاضر احساس درونی قدرت مطلق را تجربه می‌کنید.شما احساس می‌کنید از چنان قدرت و توانی برخوردار هستید که می‌توانید درست در همین لحظه هر کاری را انجام بدهید. اگرچه داشتن چنین احساسی بد و ناخوشایند نیست اما همین احساس می‌تواند موجب نفرت دیگران از شما بشود. داشتن احساس قدرت خوب است اما فراموش نکنید که تواضع و فروتنی خود را نیز حفظ کنید. افرادی که دارای چنین احساس قدرتی هستند معمولا اطرافیان خود را دست کم می‌گیرند و به این ترتیب تعاملات آنها به نمایشی از قدرت و زورگویی منجر می‌شود.


تعبیر خواب نگهداری از ببر در خانه

اگر در خواب ببینید که در خانه خود از ببری نگهداری می‌کنید و مالک ببری اهلی هستید.این خواب نشان دهنده آن است که شما دوست دارید کارهایی را انجام دهید که با طبیعت و سرشت شما ناسازگار است. شما شوق به انجام کاری جدید دارید و می‌خواهید در این کار ماهر شوید. باید بدانید که هر کس باید همان کاری را انجام بدهد که دوست دارد اما انجام این کار نباید هیچ مشکل یا ضرری به دیگران برساند.


تعبیر خواب ببر سفید

اگر در خواب ببر سفیدی را دیدید به این معنا است که یکی از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد. اگر در خواب ببینید که ببر سفید مدام شما را تعقیب می‌کند، به این معنا است که شخصی به شما ضرر می‌رساند.تعبیر خواب دیدن ببر سفید در خواب دلیل بر پنج وجه است اول دشمن دوم حمله سوم پیروزی چهارم مقام و پنجم شکست دادن دشمنان است.


تعبیر خواب ببر اهلی

تعبیر خواب ببر اهلی در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی‌کند زیرا این ببر اهلی و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می‌گذرد و پی کار خود می‌رود. همچنین تعبیر خواب ببر اهلی در خواب نشان دهنده آن است که شما دوست دارید کارهایی را انجام دهید که با طبیعت و سرشت شما ناسازگار است. شما شوق به انجام کاری جدید دارید و می‌خواهید در این کار ماهر شوید. باید بدانید که هر کس باید همان کاری را انجام بدهد که دوست دارد اما انجام این کار نباید هیچ مشکل یا ضرری به دیگران برساند.


تعبیر خواب ببر قهوه ای

تعبیر خواب ببر قهوه ای از دیدگاه معبران تعبیر خوابذ چیست ؟ تعبیر خواب ببر قهوه ای جانوری درنده و دشمن شیر است و دیدن ببر قهوه ای در خواب دشمن قوی و دلیر است. لیکن کریم و مهربان است. اگر چند شب پشت سرهم خواب ببر قهوه ای ببنید دلیل که به زودی دشمن به شما نزدیک خواهد شد و باید خود را برای جنگ با دشمن یا دشمنان آماده کنید.


تعبیر خواب ببر سیاه

تعبیر خواب دیدن ببر سیاه در خواب دشمن جدی است دیدن ببر سیاه در خواب می‌تواند نمایانگر زنی خشمگین، مادر فرد بیننده خواب، یک زن به مثابه حمایتگر یا ویرانگر باشد. خشم، کینه توزی، قدرت و اقتدار نیروی حیوانی رویابین، ترس و اضطراب، مانند هر حیوان دیگر ببر نیز تمایلات جسمانی را در رویا به تصویر می‌کشد.


تعبیر خواب ببر بزرگ

تعبیر خواب دیدن ببر بزرگ در خواب جنگیدن با دشمن نزدیک است اگر در خواب دیدید که ببر بزرگ به شما حمله ور شده است و شما او را شکست دادید دلیل پیروزی در کارهاست اگر دیدید ببر بزرگ قهوه ای در حال فرار کردن است دلیل پیروزی بر مخالفان است اگر ببر بزرگ به طرف شما بیاید و با شما درگیر شود عدم موفقیت در کارها است.


اگر با ببر رو در رو شدید

اگر در خواب ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید خواب شما خبر می دهد که در آینده با چنین دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید.


هانس کورت میگوید :

حمله‌ی ببر در خواب، بیانگر آن است که شما در اثر یک شکست دچار یأس و ناامیدی می‌شوید.
اگر در خواب مشاهده کنید که جلوی حمله‌ی یک ببر را می‌گیرید، به این معنا است که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان موفق می‌شوید.
اگر در خواب ببری را در قفس ببینید، بیانگر شکست دشمنان است.


لیلا برایت میگوید :

اگر در خواب ببری را مشاهده کردید، به این معنا است که یکی از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد.
اگر در خواب ببینید که ببری مدام شما را تعقیب می‌کند، به این معنا است که شخصی به شما ضرر می‌رساند.


آنلی بیتون میگوید :

دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب، نشانه آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت، که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد.
اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می‌کند، نشانه آن است که عدم موفقیت، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت.
اگر خواب ببینید حمله ببری را دفع می‌کنید و او را از خود دور می‌سازید، نشانه آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواید شد.
اگر خواب ببینید ببری از شما می‌گریزد، نشانه آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد. و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد.
دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می‌شوید.


محمد ابن سیرین گوید :

تعبیر ببر، دشمن قوی و شجاع، ولی بخشنده و مهربان است.
اگر ببینی با ببر جنگ و نبرد کردی و او را شکست دادی، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی، ولی اگر ببر تو را شکست داده است، یـعـنـی دشمن تو را شکست می‌دهد.
اگر ببینی ببر از تو می‌ترسد و فرار می‌کند، یـعـنـی از دشمن ایمن می‌شوی.

چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد.


ابراهیم عبدالله کرمانی گوید :

پوست و استخان و موی ببر به خواب دیدن، مال و منفعت است که ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه دیده است.
اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است، دلیل که دشمن مطیع او گردد.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن است اما دشمنی قوی و کریم.
دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود.


تعبیر خواب ببر در کتاب سرزمین رویاها

شما یک بچه ببر اهلی دارید: از شما تقاضای ازدواج خواهد شد.
خواب ببر: دشمنان بر سر راه شما پدیدار می‌شوند
به یک ببر نگاه می‌کنید: شانس در خانواده
یک ببر می‌دود: یک بیماری خطرناک
یک ببر را می‌کشید: مراقب حسود باشید.
یک ببرماده بعد از زایمان می‌میرد: پول بدست می‌آورید.
یک ببر در سیرک: دوستان بسیار خدمتگذاری خواهید داشت.
یک ببر شما راغافلگیر می‌کند: پریشانی و اضطراب بزرگ
یک ببر در قفس: مرگ یک شخصیت مهم
صدای غرش یک ببر را می‌شنوید: غم بزرگی باعث ناراحتی شما می‌شود.
یک ببر زنجیره شده: یک دشمن شما را غافلگیر می‌کند.
یک ببر در حال غذا خوردن: ثروت بزرگی به شما نزدیک می‌شود.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments