تعبیر خواب بانک 🌒 تعبیر خواب سرقت از بانک / تعبیر کامل بانک

تعبیر خواب 🔥 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب بانک 🌒 دیدن بانک در خواب نشانه چیست / دیدن بانک در خواب

تعبیر خواب بانک,تعبیر خواب وام بانکی, تعبیر خواب کارمند بانک, تعبیر خواب پول گذاشتن در بانک, تعبیر خواب بانک یوتاب, تعبیر خواب دزدی از بانک, تعبیر خواب وام گرفتن ابن سیرین, تعبیر خواب برنده شدن در بانک, تعبیر خواب وام گرفتن از بانک, تعبیر خواب وام گرفتن امام صادق, تعبیر خواب پرداخت وام, تعبیر خواب وام خواستن, تعبیر خواب قرعه کشی پول, تعبیر خواب حساب بانکی

تعبیر خواب بانک,تعبیر خواب وام بانکی, تعبیر خواب کارمند بانک, تعبیر خواب پول گذاشتن در بانک, تعبیر خواب بانک یوتاب, تعبیر خواب دزدی از بانک, تعبیر خواب وام گرفتن ابن سیرین, تعبیر خواب برنده شدن در بانک, تعبیر خواب وام گرفتن از بانک, تعبیر خواب وام گرفتن امام صادق, تعبیر خواب پرداخت وام, تعبیر خواب وام خواستن, تعبیر خواب قرعه کشی پول, تعبیر خواب حساب بانکی

تعبیر خواب بانک,تعبیر خواب وام بانکی, تعبیر خواب کارمند بانک, تعبیر خواب پول گذاشتن در بانک, تعبیر خواب بانک یوتاب, تعبیر خواب دزدی از بانک, تعبیر خواب وام گرفتن ابن سیرین, تعبیر خواب برنده شدن در بانک, تعبیر خواب وام گرفتن از بانک, تعبیر خواب وام گرفتن امام صادق, تعبیر خواب پرداخت وام, تعبیر خواب وام خواستن, تعبیر خواب قرعه کشی پول, تعبیر خواب حساب بانکی

دیدن بانک در خواب

دیدن یک بانک در رؤیای شما بیانگر تمایل شما برای امنیت مالی است.

دیدن خواب بانک به شما هشدار می دهد که باید مواظب اموال ارزشمند خود باشید و آن ها را در جای امنی قرار دهید. تعبیر خواب بانک می تواند داشتن ایده های ارزشمند هم باشد.


دیدن سرقت از بانک

خواب دیدن سرقت یک بانک نشانگر این است که شما انرژی زیادی را خرج می کنید و در خطر نابودی منابع مالی خود هستید.

دیدن خواب سرقت از بانک نشان می دهد کسی برای ویژگی های شخصیتی شما احترامی قائل نیست.


دیدن خواب سارق بانک

خواب دیدن کسی در حال سرقت یک بانک است یا اینکه شاهد سرقت در بانک هستید نمادی از عدم ثبات مالی در زندگی بیداری شماست.


اگر در بانک در صف بودید

اگر خود را در بانک و در ردیف مشتریان دیدید، در آینده موردی پیش می آید که سر و کارتان با یک انسان طماع و بخیل و خسیس می افتد.


اگر تحویل دار بانک بودید

اگر خویشتن را در خواب به جای تحویل دار بانک دیدید که پشت گیشه نشسته اید، به چیزی دل خواهید بست که آن چیز متعلق به شما نیست و اگر هم بتوانید مالک شوید مدتی طولانی صاحب آن نخواهید بود.


دیدن خواب بانکدار

دیدن بانکدار در خواب بیانگر این است که شما مشکلات مالی یا مشکلات پولی را تجربه می کنید و ممکن است. مغرور تر از این باشید که تقاضای کمک می کنید . شما حس می کنید که شرایط از کنترلتان خارج شده است.


منوچهر مطیعی میگوید

بانک در زندگی امروز ما بانک جانشین خلف و صدیق صرافی های قدیمی است و صرافی نیز یکی از کهن ترین مشاغل شناخته شده است که پیدایش آن با کشف طلا مقارن بوده و با رواج سکه به اوج رسیده است.
بانک در خواب یک عامل طامع تعبیر می شود یعنی همان تاویلی که برای صراف و صرافی هست و معبران قدیمی دانسته و نوشته اند.
چنان چه خود را در بانک و در ردیف مشتریان دیدید در آینده موردی پیش می آید که سر و کارتان با یک انسان طماع و بخیل و خسیس می افتد. شخصی که به هیچ وجه شما او را تایید نمی کنید و نمی پسندید اما بالاجبار با او معامله و معاشرت خواهید کرد.
اگر خویشتن را در خواب به جای تحویل دار بانک دیدید که پشت گیشه نشسته اید خواب شما می گوید به چیزی دل بسته و دل خواهید بست که آن چیز متعلق به شما نیست و اگر هم بتوانید مالک شوید مدتی طولانی صاحب آن نخواهید بود. اگر خود را مقابل گیشه دیدید اما جائی بودیدی که تحوی دار دیده نمی شد راهی برای پیشرفت (آموختن بیشتر) به روی شما گشوده می گردد.
اگر تحویل دار را توانستید ببینید و او یک مرد بود اتفاق می افتد که کسی رازی را برای شما فاش می کند که شما برای شنیدن و دانستن آن راز صالح نیستید و چنان چه تحویل دار یک زن بود کسی به شما خیانت می کند و از نظر مالی زیان می رساند.
اگر زنی این خواب را ببیند به شدت گرفتار حسد زنانه می شود. یا خودش به دیگری حسد می ورزد و یا دیگری به او حسادت می کند. اگر در زندگی روزانه خود غالبا به بانک می روید و با پول و تحویل دار و دریافت و پرداخت سرو کار دارید بانک طبیعی است و فقط گویای کار است.


آنلی بیتون میگوید

اگر خواب ببینید در بانک سکه طلا موجود نمی‌باشد، دلالت بر آن دارد که به سود و موفقت نخواهد رسید.
اگر خواب ببینید در بانک اسکناس‌ها و سکه‌ها روی هم انبوه شده‌اند، علامت آن است که به احترام و دارایی شما افزوده خواهد شد و در تمام سطوح اجتماعی از احترامی بسیار برخوردار خواهید شد.
دیدن تحویلدار بی کار در بانک، علامت آن است که در امور کاری خود با شکست مواجه خواهید شد.


لیلا برایت میگوید

گر خواب ببینید که مشغول پول گذاشتن در بانک هستید، نشانه‌ی رسیدن به آرزوهایتان است.
اگر خواب ببینید که از بانکی پول برداشت می‌کنید، نشانه‌ی زیان و ضرر مالی است.
اگر در خواب مشغول صحبت با یک بانکدار باشید، بیانگر آن است که بلایى از سر شما رفع مى‏شود.
اگر در خواب خود را صاحب یک بانک ببینید، نشانه‏ى آن است که در انجام یکى از معاملات خود سود چندانى حاصلتان نمى‏شود.


تعبیر خواب بانک در کتاب سرزمین رویاها

خود را در بانک می‌بینید: به شما قول دروغ خواهند داد.
کاری با بانک دارید: بطور غیره منتظره پول از دست خواهید داد.
یک وام بانکی می‌گیرید: ضرر بزرگ مالی در آینده نزدیک
از یک بانک پول دریافت می‌کنید: ورشکستگی نزدیک می‌شود.
شما در بانک در کنار یکی از کارمندان بانک هستید: خبرهای بسیار ناخوشایند.
بانکدارهستید: مورد تمسخر قرار می‌گیرید.


تعبیر خواب بانک در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

دیدن و رفتن به بانک افکار، نگرانی‌ها، تصمیمات و رویدادهایی که با پول و زندگی اقتصادی سر و کار دارند را نمایان می کند. بنابراین این تصویر در رویا بیانگر موارد زیر است:

امید برای آینده, سرمایه‌های مالی ذهنی و معنوی, احساس امنیت درونی شخص (اگر تصویر رویا نا امن بود، احساس عدم امنیت و ترس‌های درونی شخص), منابع عاطفی از قبیل اعتماد به نفس و اطمینان به سلامت جسمانی, تحت فشار بودن از سوی قرض‌ها و شرایط اقتصادی

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments