تعبیر خواب بال 🌒تعبیر خواب بال زدن و پرواز کردن/ تعبیر خواب بال شکسته

تعبیر خواب 🔥 ۰۳ مهر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب بال 🌒تعبیر خواب بال زدن و پرواز کردن/ تعبیر خواب بال شکسته

تعبیر خواب بال, تعبیر خواب بال فرشته داشتن, تعبیر خواب بال مرغ خام, تعبیر خواب بال داشتن و پرواز به روایت امام صادق, تعبیر خواب بال پروانه داشتن, تعبیر خواب بال شکسته به روایت حضرت یوسف, تعبیر خواب بال کلاغ ابن سیرین, تعبیر خواب بال زدن پرنده, تعبیر خواب پرواز کردن بدون بال 

تعبیر خواب بال, تعبیر خواب بال فرشته داشتن, تعبیر خواب بال مرغ خام, تعبیر خواب بال داشتن و پرواز به روایت امام صادق, تعبیر خواب بال پروانه داشتن, تعبیر خواب بال شکسته به روایت حضرت یوسف, تعبیر خواب بال کلاغ ابن سیرین, تعبیر خواب بال زدن پرنده, تعبیر خواب پرواز کردن بدون بال 

تعبیر خواب بال, تعبیر خواب بال فرشته داشتن, تعبیر خواب بال مرغ خام, تعبیر خواب بال داشتن و پرواز به روایت امام صادق, تعبیر خواب بال پروانه داشتن, تعبیر خواب بال شکسته به روایت حضرت یوسف, تعبیر خواب بال کلاغ ابن سیرین, تعبیر خواب بال زدن پرنده, تعبیر خواب پرواز کردن بدون بال


تعبیر خواب بال به روایت اچ میلر

مشاهده بال پرندگان در خواب، نشانه به دست آوردن ثروت است.


تعبیر خواب بال به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید که بال درآورده اید، علامت آن است که به خاطر جدایی از فرد مورد علافه خود که به سفر رفته است، احساس ناامنی و اضطراب خواهید کرد.

دیدن بال پرندگان در خواب، علامت آن است که بر تنگ دستی و فقر غلبه خواهید کرد و به ثروت و افتخار دست خواهید یافت.


تعبیر خواب بال به روایت لیلا برایت

اگر در خواب ببینید که مثل پرندگان، بال و پر دارید، یعنى غم و ناراحتى شما را تهدید مى کند.


تعبیر خواب بال درکتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب بال: از دست دادن پول

یک فرشته بالدار: خوشبختی

بالهای یک پرنده: احترام و امتیاز

یک فرشته با بالش شما را نوازش می کند: شادی و تسلی خاطر

بالهای پرنده های اهلی: یک عشق بزرگ و خوشبخت

شما خودتان بال دارید: موانع متعدد سر راهتان پدیدار می شوند.

بچه ها بال دارند: ثروت

بالهای شکسته: ضرر مالی

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments