تعبیر خواب بادبادک 🌒تعبیر خواب بادبادک رنگی/ تعبیر خواب ول شدن بادبادک از دست کودک

تعبیر خواب 🔥 ۰۲ مهر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب بادبادک 🌒تعبیر خواب بادبادک رنگی/ تعبیر خواب ول شدن بادبادک از دست کودک

تعبیر خواب بادبادک, تعبیر خواب بادبادک امام صادق, تعبیر خواب بادبادک رنگی, بادبادک نماد چیست, تعبیر خواب بادکنک ابن سیرین, تعبیر خواب هدیه گرفتن بادکنک, تعبیر بادبادک در فال قهوه, تعبیر خواب سجلی, تعبیر خواب بادبادک حضرت یوسف

تعبیر خواب بادکنک, تعبیر خواب بادبادک امام صادق, تعبیر خواب بادبادک رنگی, بادبادک نماد چیست, تعبیر خواب بادکنک ابن سیرین, تعبیر خواب هدیه گرفتن بادکنک, تعبیر بادبادک در فال قهوه, تعبیر خواب سجلی, تعبیر خواب بادبادک حضرت یوسف

تعبیر خواب بادبادک, تعبیر خواب بادبادک امام صادق, تعبیر خواب بادبادک رنگی, بادبادک نماد چیست, تعبیر خواب بادکنک ابن سیرین, تعبیر خواب هدیه گرفتن بادکنک, تعبیر بادبادک در فال قهوه, تعبیر خواب سجلی, تعبیر خواب بادبادک حضرت یوسف

آنلی بیتون مى‏گوید

۱ـ اگر خواب ببینید بادبادکی به هوا می فرستید ، نشانه‌آن است که از طریق کارهای نادرست ثروت زیادی به دست خواهید آورد .

۲ـ اگر خواب ببینید بادبادکی بر زمین افتاده است ، علامت آن است که در زندگی با شکست و نومیدی روبرو خواهید شد .

۳ـ اگر خواب ببینید بادبادکی درست می کنید ، نشانه آن است که به سرمایه ای اندک ، معامله بزرگی انجام می دهید و می کوشید کسی را از آن خود سازید .

۴ـ اگر خواب ببینید کودکان بادبادک هوا می کنند ، نشانه آن است که برای کسب لذت به کارهایی بیهوده دست خواهید زد .

۵ـ اگر خواب ببینید بادبادکی بیش از حد معمول بالا رفته است ، علامت آن است که امیدها و آرزوها به یأس و نومیدی بدل می شود .


لیلا برایت مى‏گوید

اگر بادبادکى را در هوا دیدید، به این معنا است که در انجام یکى از کارهایتان دچار بدشانسى مى‏شوید.


درکتاب سرزمین رویاها آمده است

شما یک بادبادک می سازید : تمام دارائیتان را در یک معامله به خطر خواهید انداخت .

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب طبل🌒 تعبیر خواب طبل پاره/ تعبیرخواب طبل از دیدگاه محمد ابن سیرین

یک بادبادک در هوا به آرامی پرواز می کند : میتوانید از حالا منتظر موفقیت باشید .

یک بادبادک در ارتفاع زیادی پرواز می کند : سرنوشت برای شما اوقات خوشی به همراه دارد.

یک بادبادک در ارتفاع کم پرواز می کند : شادی بزرگ

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments