تعبیر خواب انجیر 🌒 تعبیر خواب انجیر خشک / تعبیر خواب درخت انجیر

تعبیر خواب 🔥 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب انجیر 🌒 تعبیر خواب انجیر خشک / تعبیر خواب درخت انجیر

تعبیر خواب انجیر, تعبیر خواب انجیر خشک, تعبیر خواب درخت اجیر, تعبیر خواب بالا رفتن از درخت انجیر, تعبیر خواب افتادن انجیر از درخت, تعبیر خواب چیدن انجیر,تعبیر خواب خرید و فروش انجیر, تعبیر خواب انجیر از نظر ابن سیرین, تعبیر خواب انجیر برای زن باردار, تعبیر خواب انجیر قرمز, تعبیر خواب انجیر سبز, تعبیر خواب انجیر سیاه, تعبیر خواب انجیر از حضرت یوسف

تعبیر خواب انجیر, تعبیر خواب انجیر خشک, تعبیر خواب درخت اجیر, تعبیر خواب بالا رفتن از درخت انجیر, تعبیر خواب افتادن انجیر از درخت, تعبیر خواب چیدن انجیر,تعبیر خواب خرید و فروش انجیر, تعبیر خواب انجیر از نظر ابن سیرین, تعبیر خواب انجیر برای زن باردار, تعبیر خواب انجیر قرمز, تعبیر خواب انجیر سبز, تعبیر خواب انجیر سیاه, تعبیر خواب انجیر از حضرت یوسف

تعبیر خواب انجیر, تعبیر خواب انجیر خشک, تعبیر خواب درخت اجیر, تعبیر خواب بالا رفتن از درخت انجیر, تعبیر خواب افتادن انجیر از درخت, تعبیر خواب چیدن انجیر,تعبیر خواب خرید و فروش انجیر, تعبیر خواب انجیر از نظر ابن سیرین, تعبیر خواب انجیر برای زن باردار, تعبیر خواب انجیر قرمز, تعبیر خواب انجیر سبز, تعبیر خواب انجیر سیاه, تعبیر خواب انجیر از حضرت یوسف

تعبیر خواب انجیر کسب و کارهای جدید و دستاوردهای شغلی شماست.
تعبیر خوردن انجیر نشانه خوبی است و به معنی تداوم موفقیت شما در شغلتان است.


دیدن انجیر خشک در خواب

تعبیر خواب انجیر خشک به این معنی است که درآینده افرادی وارد شرکت شما می شوند که تمایلی برای همکاری با آن ها ندارید.
خوردن انجیر خشک نشان دهنده روابطی ناخوشایند است که ممکن است در آینده تجربه کنید.


تعبیر خواب چیدن انجیر

اگر خواب دیدید که در حال چیدن انجیر هستید تعبیرش این است که یکی از افراد خانواده شما به سفر خواهد رفت.

اگر مشغول جمع آوری انجیر بودید تعبیرش این است که یک زندگی کاری موفق و شادی خواهید داشت و در آینده به آنچه می خواهید خواهید رسید.


تعبیر خواب درخت انجیر

تعبیر درخت انجیر این است که یک فرد جدید به خانواده شما اضافه خواهد شد.

اگر خواب دیدید که از درخت بالا می روید تعبیرش این است فردی به خانواده اضافه می شود که قبلا هیچ نسبتی با شما ندارد. ممکن است یکی از اعضای خانواده به زودی ازدواج کند.
تعبیر افتادن انجیر از درخت این است که کسی شما را در محل کارتان ناراحت خواهد کرد و یا در زندگی مشکلاتی برای شما ایجاد خواهد شد.


تعبیر خواب خرید و فروش انجیر

تعبیر خریدن انجیر به این معنی است که شما به دوستانتان نزدیک تر خواهید شد.
تعبیر فروش انجیر در خواب ثروت و سود فراوان است.


محمدبن سیرین گوید :

تعبیر خواب خوردن انجیر درخواب چه وقتش باشد و چه وقتش نباشد بد است .
اگر در خواب ببیند انجیر می خورید ، جمع میکردید و یا کسی به شما بخشید ، نشانه آنست که غم و اندوه به شما میرسد .


خالد العنبری ( یکی از اصحاب پیامبر اسلام ) گوید:

تعبیر خواب انجیر ، بر پول زیاد و برکت و نعمت فراوان دلالت دارد.


یونگ ، فیلسوف بزرگ سوئیسی می گوید :

تعبیر دیدن یا خوردن انجیر در خوابتان بیانگر این است که حوادث به شکل مثبتی تغییر می کند .


لیلا برایت میگوید:

تعبیر دیدن انجیر در خواب، نشانه‏ آن است که با دیگران روابط خوبى خواهید داشت.


درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

تعبیر دیدن خواب انجیردر فصل آن نشانه لذت و احترام است
تعبیر دیدن خواب انجیر در خارج ازفصل آن نشانه غم و اندوه است
اگر در خواب ببینید انجیر می خورید تعبیرش آنست که ثروتتان را به باد خواهید داد
خواب انجیر خشک نشانه آنست که پولتان را از دست می دهید .


ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن انجیر زرد و یا خوردن آن نشانه دلیل بیماری است
دیدن خواب انجیر سبز اگر فصلش باشد و شیرین باشد بی ضرر است یعنی ضرری برای شما ندارد
دیدن انجیر سیاه در خواب ، نشانه غم و اندوه است


اچ میلر می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که فصل انجیر نیست و شما انجیر زرد می‌خورید ، به این معنا است که احتمالا بیمار می‌شوید .
اگر دختری خواب درخت انجیر را ببیند ، نشانه‌ی آن است که با فرد مهمی پیمان ازدواج می‌بندد .


منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن خواب انجیر سبز و شیرین بی اثر می باشد.
دیدن انجیر سیاه در خواب نشانه غم است
دیدن برگ انجیر در خواب نشانه اندیشه و خرد است .
دیدن برگ انجیر در خواب ، نشانه‌ی آن است که فرد با ایمانی هستید .


حضرت دانیال می‌فرمایند:

تعبیر درخت انجیر، مرد ثروتمند و صاحب‌نعمت است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments