تعبیر خواب آینه 🌒 تعبیر خواب آینه شکسته و دیدن تصویر در آینه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۷ شهریور ۱۴۰۰ یک دیدگاه

تعبیر خواب آینه 🌒 تعبیر خواب آینه شکسته و دیدن تصویر در آینه ابن سیرین

تعبیر خواب آینه حضرت یوسف, تعبیر خواب آینه از نظر حضرت یوسف, دیدن تصویر خود در آینه, تعبیر خواب آینه, دیدن آینه در خواب چیست, دیدن حیوان در آینه در خواب, آینه شکسته در خواب, آینه ترک خورده در خواب

تعبیر خواب آینه حضرت یوسف, تعبیر خواب آینه از نظر حضرت یوسف, دیدن تصویر خود در آینه, تعبیر خواب آینه, دیدن آینه در خواب چیست, دیدن حیوان در آینه در خواب, آینه شکسته در خواب, آینه ترک خورده در خواب

تعبیر خواب آینه حضرت یوسف, تعبیر خواب آینه از نظر حضرت یوسف, دیدن تصویر خود در آینه, تعبیر خواب آینه, دیدن آینه در خواب چیست, دیدن حیوان در آینه در خواب, آینه شکسته در خواب, آینه ترک خورده در خواب

خواب دیدن تأملات شخصی خود در آینه نشان می دهد که در حال اندیشیدن در مورد نفس درونی خود هستید.
تأمل در آینه این است که چگونه خود را درک می کنید یا چگونه می خواهید دیگران شما را ببینند.
ممکن است در مورد تقویت و تغییر جنبه های شخصیت خود فکر کنید.

دیدن دیگران در آینه

دیدن دیگران در آینه، نشانه آن است که دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت.


دیدن حیوانات در آینه

دیدن حیوانات در آینه، نشانه نومید شدن و زیان مالی است.


اگر تصویر خود را در آینه ندیدید

خواب دیدن اینکه بازتاب خود را در یک آینه مشاهده نمی کنید ، به معنای این است که هویت خود را از دست داده اید.
شاید شما به نفع دیگران تغییر کرده باشید که دیگر نمی دانید کی هستید.


دیدن آینه در خواب

دیدن یک آینه در خواب شما نمادی از یک دوست یا دوست خوب است و همچنین نمادی از حقیقت است.


شکستن آینه در خواب

شکستن یک آینه در رؤیای شما نشان می دهد که در حال شکستن تصویری قدیمی از خود هستید.
ممکن است شما در حال پایان دادن به یک عادت قدیمی باشید.
همچنین در قرون گذشته شکستن آینه نمادی از پایان یافتن بدشانسی شما خواهد بود.


دیدن یک آینه ترک خورده در خواب

دیدن یک آینه ترک خورده در خواب نمایانگر یک تصویر ضعیف یا تحریف شده از خود است.
از طرف دیگر ، به این معنی است که شما به عادت ها و روش های قدیمی خود پایان داده اید.


دیدن یک آینه مه آلود در خواب

دیدن یک آینه مه آلود در رؤیای شما نشانگر سردر گمی و وضعیت مبهم در زندگی و کار شماست.
شما فاقد وضوح و هدف هستید و هویت خود را زیر سوال می برید.


عده ای از معبران آینه نقره ای را بد شگون و نامیمون دانسته اند.

ابن سیرین گوید :

اگر ببیند به کسی آینه ای داد ، مال و متاع خود را به کسی می سپارد.
اگر ببیند در آینه نقره ای می نگرد ، از بابت جاه و مقام خود دچار زحمت و ناراحتی می شود.
اگر پسری در خواب ببیند که در آینه نگاه می کند ، برادری نصیبش خواهد شد.
اگر دختری ببیند که در آینه نگاه می کند ، خواهری نصیبش خواهد شد.
اگر پادشاه ببیند در آینه نگاه می کند ، دیری نخواهد گذشت که معزول خواهد شد و شخص دیگری جایش را خواهد گرفت و حکومت از دستش خواهد رفت.


امام جعفر صادق میفرمایند :

ایشان میفرمایند دیدن آینه در خواب به ۶ چیز دلالت دارد.

زن, پسری برایش به دنیا خواهد آمد, مقام و حکومت, دوست و یار, شریک, کار با وضعیت و کیفیت روشن
حضرت می فرماید ، اگر مردی عزب آینه در خواب ببیند ، زن می گیرد و صاحب مقام می شود.
اگر دختر آینه در خواب ببیند ، شوهر پیدا می کند و نزد شوهرش عزیز و گرامی خواهد شد.
اگر ببیند مردی ناشناس آینه ای به او داد و در آن نگته کرد ، از دیدن دوستی که غایب است خوشحال خواهد شد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments