تعبیر خواب آفتابگردان 🌒 تعبیر خواب تخمه آفتابگردان / تعبیر خواب آفتابگردان ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آفتابگردان 🌒 تعبیر خواب تخمه آفتابگردان / تعبیر خواب آفتابگردان ابن سیرین

تعبیر خواب آفتابگردان, تعبیر خواب تخمه آفتابگردان, تعبیر خواب تخمه آفتابگردان برای دختر مجرد, تعبیر خواب آفتابگردان ابن سیرین, تعبیر خواب آفتابگردان شیخ طوسی, تعبیر خواب تخمه آفتابگردان سیاه, تعبیر خواب تخمه آفتابگردان خوردن, تعبیر خواب مزرعه آفتابگردان, تعبیر خواب کاشتن آفتابگردان

تعبیر خواب آفتابگردان, تعبیر خواب تخمه آفتابگردان, تعبیر خواب تخمه آفتابگردان برای دختر مجرد, تعبیر خواب آفتابگردان ابن سیرین, تعبیر خواب آفتابگردان شیخ طوسی, تعبیر خواب تخمه آفتابگردان سیاه, تعبیر خواب تخمه آفتابگردان خوردن, تعبیر خواب مزرعه آفتابگردان, تعبیر خواب کاشتن آفتابگردان

تعبیر خواب آفتابگردان, تعبیر خواب تخمه آفتابگردان, تعبیر خواب تخمه آفتابگردان برای دختر مجرد, تعبیر خواب آفتابگردان ابن سیرین, تعبیر خواب آفتابگردان شیخ طوسی, تعبیر خواب تخمه آفتابگردان سیاه, تعبیر خواب تخمه آفتابگردان خوردن, تعبیر خواب مزرعه آفتابگردان, تعبیر خواب کاشتن آفتابگردان

تعبیر خواب تخمه آفتابگردان برای دختر مجرد

دیدن تخم آفتابگردان در خواب برای دخترهای مجرد به نشانه ی روشن شدن شعله های عشق و محبت است،در واقع میتوان تعبیر این رویا دل بسته یا وابسته شدن به کسی دانست که به تازگی یا از سالها قبل با او اشنا بوده ایم دانست.

اگر دختری خواب ببیند در حال خوردن تخم افتابگردان است تعبیر این است که بزودی مهر کسی به دلش خواهد افتاد و یا به جنس مذکر خود در روزهای اینده وابسته می شود،دور ریختن و یا له کردن آن نیز به معنای جدایی و یا فراق است.


تعبیر خواب تخمه آفتابگردان

اگر در خواب دیدید که تخمه هندوانه، یا کدو یا آفتاب گردان دارید خواب شما می‌گوید خبری به شما می‌رسد که به وسیله آن خود شما می‌توانید منبع خیر و برکت باشید. آنچنان که اگر تخمه بو نداده را در زمین بکارند سبز می‌شود و بار می‌دهد.


شیخ طوسی می گوید:

اگر ببینی که از مغازه یا فروشگاهی در حال خرید تخمه آفتاب گردان هستی به نشانه ی آن است که شخصی برای خواستگاری امدن شما خودش را اماده میکند

اگر در حال فروختن تخمه آفتاب گردان باشید به نشانه ی آن است که رابطه ای صمیمی و عمیق میان یکی از اعضای خانواده تان بخاطر دخالت های بیجا و یا اتفاقات دیگر به هم میخورد


تعبیر خواب آفتابگردان ابن سیرین :

توضیح در باب اینکه گل مورد نظر این سیرین آفتابگردان باشد چندان مطمئن نیستیم اما دلیل اینکه همیشه گلها و میوه های زرد را به بیماری تعبیر کرده است ، احتمال میدهیم این مورد نیز که به، اردکون ، آمده است، همان گل آفتابگردان باشد که به همان تعبیر در موقع خواب دیدن رنج و بیماری است


آنلی بیتون میگوید :

دیدن دسته گل آفتاب گردان در خواب، نشانه اندوه است.
اگر خواب ببینید در مزرعه ای از گلهای آفتابگردان راه می روید و آفتاب می تابد و پرندگان آواز می خوانند، نشانه آن است که شادمانی و سلامت دست در دست هم می دهند تا شما را سعادتمند کنند.
اگر گلهای آفتاب گردان را در فصلی ببینید که این گلها در آن فصل رشد نمی کنند ، علامت آن است که شر و بدی گریبان شما را می گیرد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments