تعبیر خواب آسیاب🌒تعبیر خواب آسیاب سوخته/تعبیر خواب آسیاب به روایت امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آسیاب🌒تعبیر خواب آسیاب سوخته/تعبیر خواب آسیاب به روایت امام صادق

تعبیر خواب آسیاب, تعبیر خواب آسیاب دستی به روایت امام صادق, تعبیر خواب آسیاب آبی حضرت یوسف, تعبیر خواب آسیاب برقی, تعبیر خواب گندم به آسیاب بردن, تعبیر خواب آرد, تعبیر خواب گندم نذری, تعبیر خواب گندم سوخته ابن سیرین, تعبیر خواب کلش گندم, تعبیر خواب گندم برشته, تعبیر خواب گندم و کنجد, خواب کاشتن گندم, تعبیر خواب شستن گندم 

تعبیر خواب آسیاب, تعبیر خواب آسیاب دستی به روایت امام صادق, تعبیر خواب آسیاب آبی حضرت یوسف, تعبیر خواب آسیاب برقی, تعبیر خواب گندم به آسیاب بردن, تعبیر خواب آرد, تعبیر خواب گندم نذری, تعبیر خواب گندم سوخته ابن سیرین, تعبیر خواب کلش گندم, تعبیر خواب گندم برشته, تعبیر خواب گندم و کنجد, خواب کاشتن گندم, تعبیر خواب شستن گندم 

تعبیر خواب آسیاب, تعبیر خواب آسیاب دستی به روایت امام صادق, تعبیر خواب آسیاب آبی حضرت یوسف, تعبیر خواب آسیاب برقی, تعبیر خواب گندم به آسیاب بردن, تعبیر خواب آرد, تعبیر خواب گندم نذری, تعبیر خواب گندم سوخته ابن سیرین, تعبیر خواب کلش گندم, تعبیر خواب گندم برشته, تعبیر خواب گندم و کنجد, خواب کاشتن گندم, تعبیر خواب شستن گندم


تعبیر خواب دیدن آسیابان

تعبیرش مردی است که رزق و روزی اهل منزل توسط او تأمین می‌شود یعنی می‌گردد و چیزی به دست می‌آورد تا معاش و معیشت اهل منزل با آن برآورده شود


تعبیر خواب چرخیدن آسیاب با استفاده از حیوانات

اگر آسیاب با استفاده از خر یا شتر می‌چرخد و به خوبی غله را آرد می‌کند، یـعـنـی آسیابان خوشبختی و کامیابی و بهره‌مندی به دست می‌آورد.


تعبیر خواب سفید شدن در آسیاب

سفید شدن در آسیاب سر زبان مردم افتادن است.


تعبیر خواب بردن گندم به آسیاب

گندم به آسیاب بردن تعبیرش تامین شدن و آرد از آسیاب بیرون آوردن به معنی این است که معاشی بدون پشتوانه محکم خواهید داشت.


تعبیر خواب آسیاب از زبان یونگ

دیدن آسیاب بادی در خواب به قدرت ذهنی شما اشاره دارد و بیانگر حالت احساسی است. تعبیر دیگر آن به کاردانی شما اشاره دارد.

دیدن آسیاب آبی در خواب نشانگر میزان نیاز شما به منابعی است که در دسترس شما قرار دارد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب نعل 🌒 تعبیر خواب پیدا کردن نعل اسب و قاطر از نظر ابن سیرین

تعبیر خواب آسیاب به روایت امام جعفر صادق(ع)

تعبیر آسیاب در خواب بر پنج وجه است:

پادشاه

رئیس

ثروت

مرد دلیر

خوان سالاری پادشاه و امیر

تعبیر جایگاه آسیاب، جای رئیس بزرگ است.


تعبیر خواب آسیاب به روایت محمدبن سیرین

آسیاب در خواب به مفهوم جنگ ، دشمنی و دعوا است.

اگر خود را در آسیاب ببینید ، تعبیرش آن باشد که با کسی به نزاع بر خواهد خاست.

اگر در خواب ببیند که در آسیاب خودش است ، در دعوا پیروز می شود.

اگر ببیند به تماشای آسیاب بی غله ایستاده است ، دلیل آن باشد که به سفر می رود.

اگر سنگ آسیابی را فلزی ببیند ، دلیل جنگ و پیکار است.

اگر آسیابی که دیده است ، از شیشه باشد ، او را با زنان جنگ و دعوائی در میان باشد.

اگر ببیند سنگ و آهن آرد می کرد ، جنگ سختی در پیش است.

اگر ببیند آسیاب را با دست می گرداند ، دلالت دارد بر آنکه او شریک بی رحمی باشد که با وجود آن شریک کارش به سامان نمی رسد.

اگر ببیند آسیاب را خراب می کرد ، چیزی منسوب به آسیاب خراب خواهد شد.

اگر آسیابان را در خواب ببیند ، تعبیر آن نیکوست چرا که آسیابان در خواب مردی باشد که رزق و روزی مردم به دست اوست.

اگر آسیابان جوان باشد، تعبیرش خوب می‌باشد.

اگر ببیند آسیاب جز با دست می گردد و آرد خوب از آن حاصل می شود ، نعمت و کامرانی برای آسیابان و مردم است.

اگر صدای گردش سنگ را بشنود ، دلیل آن باشد که کارش بالا می گیرد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب جغد 🌒 تعبیر خواب جغد سفید و خاکستری و صدای جغد از حضرت یوسف

تعبیر خواب آسیاب به روایت حضرت دانیال

اگر ببیند غله برای آرد کردن به اسیاب می برد ، تعبیر آن باشد که فایده ای به او می رسد ،

دانیال علیه السلام در باره خواب دیدن آسیاب بیشتر به وضعیت آسیابان نظر داشته است که در این باب امروزه ضرورتی به طرح موضوع نیست.


تعبیر خواب آسیاب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن آسیاب در خواب جنگ و خصومت است.

اگر کسی خویشتن را در آسیاب ببیند نشان آن است که کسی او را به جنگ و ستیز بر می انگیزد یا با او از در دشمنی وارد می شود.

اگر بیننده خواب ببیند که چرخ آسیاب از شیشه و زجاج و آبگینه و بلور است بین او و زنی اختلاف می افتد.

اگر از لای سنگ آسیاب چیزی بردارد در آینده ای نزدیک ریسک می کند و لی در نتیجه سودمند می شود.

شنیدن صدای چرخش سنگ آسیاب در خواب خوب است و غالب معبران به شهرت و نام آوری تعبیر کرده اند.

سفید شدن در آسیاب سر زبان مردم افتادن است.

گندم به آسیاب بردن بهتر است از آرد بیرون آوردن. در صورت اول تامین می یابید و در صورت دوم معاشی بدون پشتوانه محکم خواهید داشت.


درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک دستگاه آسیاب : پول فراوان

قهوه آسیاب می‌کنید : غم و دردسر

در خانه فلفل آسیاب می‌کنید : بیماری و غم

ذرت آسیاب می‌کنید : شانس

سنگهای رنگی آسیاب می‌کنید : امیدهایتان را از دست می‌دهید.

خواب آسیاب آبی : خوشبختی

شما درآسیاب آبی هستید : طلبتان را وصول می‌کنید.

یک معامله‌گر یا سیاستمدار خواب آسیاب آبی ببیند: کارها و معاملات وسعت پیدا می‌کند .

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب کلاغ 🌒 دیدن کلاغ در خواب نشانه چیست / تعبیر خواب کلاغ ابن سیرین

کشاورزان خواب آسیاب آبی ببینند: یک محصول پر برکت و فراوان.

عشاق خواب آسیاب آبی ببینند: ازدواج آن‌ها به خوشبختی می‌انجامد.

متأهل‌ها خواب آسیاب آبی ببینند: زندگی زناشوئی خوبی در پیش دارند.

ثروتمندان خواب آسیاب آبی ببینند: ثروتشان باز هم بیشتر خواهد شد.

خواب یک آسیاب بادی: سودهای متعدد ولی کم ارزش.

یک آسیاب بادی خیلی بزرگ : شادی و ثروت.

مسیر پروانه یک آسیاب بادی عوض می‌شود: آدم‌هایی که به آنها اعتماد ندارید اطراف شما را احاطه می‌کنند.

یک آسیاب بی حرکت: از طرف اشخاص ثروتمند به شما ارثی می‌رسد .

یک آسیاب بادی را به کار می‌اندازید: خبرهای ناخوشایند.

پروانه آسیاب، سنگ آسیاب را می‌چرخاند: باید به فکر خیلی چیزها باشید.


لیلا برایت گوید:

دیدن آسیاب نشانه‌ این است که شما جهت کسب مجدد اعتماد به نفس خود سعی و کوشش زیادی می‌کنید.

شنیدن صدای آسیاب در خواب ، علامت آن است که شما کار بسیار مفیدی را انجام می‌دهید.

اگر دیدید که غلات را آسیاب می‌کنید، بدانید دارایی شما بسیار افزایش پیدا می‌کند.

دیدن آسیاب بادی در خواب ، علامت آن است که شما در زندگی روابط بسیار پیچیده و خطرناکی دارید.


هانس کورت گوید:

اگر دیدید که آسیاب بی‌آب مانده است، نشانگر آن است که سهام شما به یکباره دچار نزول زیادی خواهد شد.

دیدن آسیاب بادی در خواب، نشانه‌ آن است که به یکباره گرفتاری و اندوه زندگی شما را در بر خواهد گرفت .


آنلی بیتون گوید:

اگر خواب ببینید آب زلالی به آسیاب می‌ریزد ، علامت آن است که دست به کارهایی خوشایند خواهید زد، اما اگر خواب ببینید آبی که به آسیاب می‌ریزد گل آلود است، علامت آن است که زیان‌هایی خواهید دید و در هنگامی که انتظار لذت و خوشی دارید، نگرانی‌ها و مشکلات در برابرتان قد علم می‌کنند.

اگر خواب ببینید آسیاب، بی آب مانده است، نشانه آن است که ارزش سهام شما کاهش خواهد یافت.

یونگ گوید: دیدن آسیاب در خواب نشان دهنده تجارب گذشته است و اینکه شما می‌خواهید از آن تجارب در موقعیت‌های فعلی خود استفاده کنید.

تعبیر دیگر آن ایجاد تحول و دگرگونی است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments