تعبیر خواب آزاد شدن 🌒 تعبیر خواب آزادی از نظر حضرت دانیال

تعبیر خواب 🔥 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آزاد شدن 🌒 تعبیر خواب آزادی از نظر حضرت دانیال

تعبیر خواب آزاد شدن, تعبیر آزاد شدن در خواب, آزادی در خواب چه معنایی دارد, تعبیر آزادی, آزادی در خواب, آزاد شدن در خواب, خواب دیدن آزادی, مفهوم آزادی در خواب

تعبیر خواب آزاد شدن, تعبیر آزاد شدن در خواب, آزادی در خواب چه معنایی دارد, تعبیر آزادی, آزادی در خواب, آزاد شدن در خواب, خواب دیدن آزادی, مفهوم آزادی در خواب

تعبیر خواب آزاد شدن, آزاد شدن, تعبیر آزاد شدن در خواب, آزادی در خواب چه معنایی دارد, تعبیر آزادی, آزادی در خواب, آزاد شدن در خواب, خواب دیدن آزادی, مفهوم آزادی در خواب

دانیال (ع) گوید :

اگر کسی بیند که آزاد شد یا کسی او را آزاد کرد دلیل کند که اگر آن بیمار بود شفا یابد.
اگر وام دار بود وامش گذارده شود.
اگر حج نکرده باشد بگذارد.
اگر بنده بود آزاد شود.
اگر گناهکار بود توبه کند.
اگر غمگین بود شادمان شود و از غم فرج یابد.
اگر عبوس بود خلاص یابد و على الجمله آزادی در در خواب بغایت نیکو و پسندیده است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments