تعبیر خواب آدم کشی🌒تعبیرخواب کشتن با چاقو/ تعبیر خواب آدم کشی ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ ۳ دیدگاه

تعبیر خواب آدم کشی🌒تعبیرخواب کشتن با چاقو/تعبیر خواب آدم کشی ابن سیرین

تعبیر خواب آدم کشی, تعبیر خواب کشتن آدم با چاقو, تعبیر خواب کشتن برای دفاع از خود, تعبیر خواب قربانی شدن خود انسان, تعبیر خواب قصد کشتن من, تعبیر خواب کشتار دسته جمعی, تعبیر خواب کشتن همسر, تعبیر خواب سر بریدن انسان, تعبیر خواب کشتن ظالم, تعبیر خواب کشته شدن با گلوله, تعبیر خواب فرار از قاتل, تعبیر خواب کشتن مادر, تعبیر خواب قاتل فراری 

تعبیر خواب آدم کشی, تعبیر خواب کشتن آدم با چاقو, تعبیر خواب کشتن برای دفاع از خود, تعبیر خواب قربانی شدن خود انسان, تعبیر خواب قصد کشتن من, تعبیر خواب کشتار دسته جمعی, تعبیر خواب کشتن همسر, تعبیر خواب سر بریدن انسان, تعبیر خواب کشتن ظالم, تعبیر خواب کشته شدن با گلوله, تعبیر خواب فرار از قاتل, تعبیر خواب کشتن مادر, تعبیر خواب قاتل فراری

 

کشتن، قتل و دیدن اینگونه موارد در خواب‌ به تعبیر معبر اسلامی رسیدن سود و منفعت به شخصی است که کشته شده است.


تعبیر خواب کشته شدن

کشته شدن در خواب نشان از فشار درونی یا بیرونی بر فرد بیننده خواب دارد.

مشکلاتی که باعث خستگی، عذاب و رنج شما در زندگی بیداری است به صورت کشته شدن در خواب ظاهر می‌گردند.


تعبیر خواب کشتن کسی

اگر چنین خوابی ببینید اما نتوانید به یاد بیاورید کسی که در خواب کشته‌اید چه شخصی بوده است، به معنی آن است که دوست دارید در عالم بیداری قدرت بیشتری داشته باشید.

همچنین این خواب می‌تواند به معنی آن باشد که سعی دارید برای مشکل‌تان راه حلی بیابید یا سعی می‌کنید جنبه‌ی خاصی از شخصیت‌ خودتان را بکشید و از بین ببرید.

همچنین تعبیرهای دیگری در رابطه با خواب کشتن کسی وجود دارد.

این خواب می‌تواند به معنی آن باشد که کنترل خودتان را از دست می‌دهید و می‌خواهید از کسانی یا چیزهایی در زندگی واقعی فاصله بگیرید.تعبیر خواب آدم کشی


تعبیر خواب کشتن کسی که در کمین شماست

اگر چنین خوابی ببینید، به معنی آن است که در عالم بیدار به خاطر آنکه کانون توجه بعضی آدم‌ها هستید ممکن است احساس معذب بودن بکنید.

گاهی نیز می‌تواند به معنی آن باشد که کسی در عالم بیداری فکرش درگیر شما است.

این فرد می‌تواند شریک احساسی عاطفی‌تان، پارتنر سابق‌تان یه هر شخص دیگری دز محیط اطراف‌تان باشد.

چنین خوابی معنی دیگری نیز دارد.

می‌تواند به معنی آن باشد که از وضعیتی خاصی در زندگی رهایی می‌یابید چون باعث می‌شود احساس ناراحتی کنید و کنترل تان را از دست بدهید.


تعبیر خواب کشتن یکی از اعضای خانواده

اگر چنین خواب هولناکی ببینید، نماد بسیار بدی است.

این خواب نماد احساسات منفی است که درون شما وجود دارند.

شما در عالم بیداری پر از خشم و احساسات منفی دیگری هستید.

هیچ شکی وجود ندارد که شما دوره‌ی بسیار سختی را در زندگی می‌گذرانید.

همچنین این احتمال وجود دارد که اعضای خانواده‌تان در صدد کنترل کردن شما باشند، در نتیجه احساس ناراحتی می‌کنید و می‌خواهید از چنین وضعیتی خلاص بشوید.

به همین خاطر است که چنین خوابی می‌بینید.

کشتن برادر، پدر، مادر یا خواهر در خواب بیانگر احساسات منفی شما درمورد خانواده تان است.تعبیر خواب آدم کشی

آیا در خانواده دائما مورد تبعیض قرار می گیرید؟ آیا خانواده شما همیشه می خواهند تحت کنترل شان باشید و به شما باور ندارند؟ اگر این خواب را دیده اید نگران نباشید و فقط سعی کنید با اعضای خانواده تان صمیمی تر باشید و نرمش نشان دهید.


تعبیر خواب کشتن کسی و دفن کردن او

اگر چنین خوابی ببینید، به معنی آن است که تصمیم گرفته‌اید با مشکلات‌تان روبرو شوید و آن‌ها را حل کنید.

مشکلات بسیاری وجود دارند که شما را مدت زمان درازی است آزار می‌دهند.

زمان خلاص شدن از آن‌ها و تجربه کردن دوباره‌ی زندگی پر از آرامش فرار رسیده است.


تعبیر خواب اینکه به شما بگویند یک نفر را بکشید

این خواب به معنی آن است که شما در وضعیتی درگیر هستید که ممکن است برای تان بسیار ناراحت کننده باشد.

این احتمال وجود دارد که کسی بر زندگی شما کنترل پیدا کرده باشد.

این خواب در واقع هشداری است به شما تا مستقل بشوید و کنترل زندگی را در دستان خود بگیرید.


تعبیر خواب سعی به فرار پس از کشتن کسی

اگر خواب ببیند پس از کشتن کسی سعی به فرار دارید، به معنی آن است که مشکلات فراوانی در آینده‌ی نزدیک پیش رو خواهید داشت.

ممکن است در عالم بیداری احساس ضعف بسیاری بکنید، در نتیجه قادر نیستید که این مشکلات را حل کنید.

در این شرایط ممکن است به کمک کسی نیاز داشته باشید.


تعبیر خواب شاهد قتلی بودن

اگر در خواب شاهد قتل کسی باشید، در واقع اگر ببینید کسی را می‌کشند، به معنی آن است که دوست دارید از خشم و احساسات منفی خود رها شوید.

این احتمال وجود دارد که نسبت به کسی در عالم بیداری خشم و عصبانیت داشته باشید.


تعبیر خواب دیدن یک قاتل

اگر قاتلی را در خواب ببینید، به معنی آن است که هویت خود را از دست می‌دهید.

گاهی می‌تواند به معنی آن نیز باشد که وضعیت مشخصی در زندگی‌تان به پایان دراماتیک رسیده است.


تعبیر خواب کشته شدن

اگر خواب ببینید که کشته می‌شوید، به معنی آن است که تغییرات بسیاری قرار است در دوره‌ی بعدی زندگی‌تان اتفاق بیفتند.

این احتمال وجود دارد که بخواهید بعضی از عادت‌های قدیمی را از زندگی‌تان حذف کنید، به عبارت دیگر می‌خواهید این عادت‌ها را بکشید.

گاهی خواب کشته شدن می‌تواند به معنی آن نیز باشد که در عالم بیداری کسی شدیدا به شما آسیب می‌زند.


تعبیر خواب کشتن یک خون آشام

این نوع خواب معنی مثبتی دارد، در نتیجه نباید نگران باشید.

اگر در خواب ببینید خون آشامی را می‌کشید، به معنی آن است که موفقیت چشمگیری پیش رو خواهید داشت.


تعبیر خواب کشتن مار

اگر در خواب دیده‌اید که ماری را می‌کشید، به معنی آن است که دوست دارید سایرین ایده‌های شما را بپذیرند.

این کار در رسیدن شما به اهداف و موفقیت نقش و کمک بسیار بزرگی خواهد داشت.


تعبیر خواب کشتن گربه

اگر در خواب ببینید که گربه‌ای را می‌کشید، این خواب هشداری است به شما که مواظب خطرهای بسیاری که در شرف وقوع هستند باشید.

این احتمال وجود دارد که کسی در اطراف‌تان نیات بدی داشته باشد و بخواهد به شما آسیب بزند، پس باید در دوره‌ی پیش رو بسیار مواظب باشید.

توصیه می‌کنیم به هر کسی اعتماد نکنید چون آدم‌ها همه دوست واقعی شما نیستند.تعبیر خواب آدم کشی


تعبیر خواب کشتن موش

خوابی که در آن ببینید موشی را کشته‌اید نمادی مثبت است و به معنی آن است که در موقعیتی خاص برنده خواهید شد.

احتمالا در محل کار ارتقاء می‌گیرید و همکاران‌تان به شما حسادت خواهند کرد.


تعبیر خواب کشتن موش صحرایی

اگر در خواب دیده‌اید موشی صحرایی را می‌کشید، لازم نیست نگران بشوید.

این خواب معنی خوبی دارد و به آن اشاره می‌کند که شما خواهید توانست بر مشکلات سر مسیر زندگی‌تان غلبه کنید.


تعبیر خواب کشتن خرگوش

اگر خواب ببینید خرگوشی را می‌کشید، نماد این خواب چندان خوب نیست.

در واقع، چنین خوابی به معنی آن است که شما چیز ارزشمندی را در آینده ی نزدیک از دست خواهید داد.

این احتمال وجود دارد که پول زیاد یا حتی شخصی را که دوست می‌دارید از دست بدهید.

لحظات بد بسیاری در آینده وجود دارد و شما باید برای مقابله با آن‌ها آماده بشوید.


تعبیر خواب کشتن عنکبوت

اگر خواب دیده‌اید عنکبوتی را می‌کشید، پس نیاز نیست خیلی نگران آینده باشید.

شما تمام دشمنان‌تان را شکست خواهید داد و موفقیت بزرگی به زودی کسب می‌کنید.

همچنین این خواب به آن اشاره دارد که شایعاتی درباره‌تان وجود خواهد داشت اما شما آن‌ها را نادیده خواهید گرفت.

همچنین بسیار مهم است به یاد بیاورید عنکبوتی که خواب دیده‌اید بزرگ بوده است یا کوچک.

اگر بزرگ بوده است پس از خرد خود در آینده استفاده خواهید کرد و تصمیماتی خواهید گرفت که برای‌تان خوب و مفید خواهند بود.


تعبیر خواب کشتن شیر

اگر خواب ببینید شیری را می‌کشید به معنی آن است که بر تمام آدم‌های اطراف‌تان تسلط دارید.تعبیر خواب آدم کشی

از هر نظر بر آن‌ها قدرت و برتری دارید بنابراین شما را می‌ستایند و تمجید می‌کنند.


تعبیر خواب کشتن ببر

اگر در خواب ببینید ببری را می‌کشید این خواب خوش یمن است.

چنین خوابی به معنی آن است که می‌توانید انتظار چیزهای خوب و مثبت بسیاری را در آینده داشته باشید.

پول زیادی به دست خواهید آورد و وضعیت مالی‌تان بسیار خوب خواهد شد.


تعبیر خواب کشتن گرگ

اگر در خواب ببییند گرگی را می‌کشید به معنی آن است که به زودی تمام دشمنان‌تان را شکست خواهید داد و در موقعیت بخصوصی برنده بیرون خواهید آمد.


تعبیر خواب کشتن خرس

نماد چنین خوابی نیز مثبت است. به معنی آن است که به زودی بر تمام مشکلات‌تان غلبه خواهید کرد.


تعبیر خواب کشتن گوزن

اگر چنین خوابی دیده‌اید تعبیری منفی دارد.

این خواب به معنی آن است که کسی در دوره‌ی پیش رو شما را فریب خواهد داد.

بهتر است مراقب باشید چون آدم‌های بسیاری هستند که می خواهند به شما آسیب بزنند.تعبیر خواب آدم کشی


تعبیر خواب کشتن روباه

اگر چنین خوابی دیده باشید به معنی آن است که در آینده بر تمامی عادات بد خود غلبه می‌کنید.


تعبیر خواب کشتن فیل

اگر خواب دیده‌اید فیلی را می‌کشید، به معنی آن است که در آینده‌ی نزدیکی مشکلات بسیاری انتظارتان را می‌کشند.

باید برای تمام چیزهای بدی که قرار است در زندگی‌تان اتفاق بیفتد آماده بشوید.

این امکان وجود دارد که با مشکلات مالی و مشکلاتی در زمینه‌ی زندگی خصوصی‌تان روبرو بشوید.


تعبیر خواب کشتن پروانه

این خواب نماد مشکلات و دردسرهایی است که انتظار می‌رود در آینده‌ی نزدیک تجربه کنید.تعبیر خواب آدم کشی


تعبیر خواب کشتن سوسک

اگر چنین خوابی دیده باشید خوش یمن است.

این خواب به معنی آن است که چیزهای خوب زیادی در آینده برای‌تان اتفاق خواهد افتاد.

وضعیت مالی شما بهبود پیدا خواهد کرد و با شریک عشقی‌تان رابطه‌ی خوبی را تجربه خواهید کرد.


تعبیر خواب کشتن تمساح

خوابی که در آن تمساحی را بکشید نماد انرژی‌های خوب و مثبت در زندگی است.

این خواب نماد آن است که در غلبه بر موانع و دشواری‌های خاصی که اخیرا مسیر زندگی‌تان را سد کرده‌اند موفق خواهید شد.

شما خواهید توانست به راه‌حل‌های ناب و موفقیت‌ آمیزی برای موانع و مشکلات موجود بر سر مسیر موفقیت‌تان دست پیدا کنید.


تعبیر خواب کشتن خوک

اگر خواب ببینید خوکی را می‌کشید تا گوشت آن را به عنوان غذا مصرف کنید می‌تواند نماد مثبتی باشد.

این خواب ممکن است نماد معاملات کسب و کاری پرسود و پر منفعت در آینده‌ی نزدیک باشد.

در آمد حاصل از آن‌ها به طرز چشمگیری درآمد و اوضاع مالی یا مادی شما را افزایش و بهبود خواهد بخشید.


تعبیر خواب کشتن شپش

خوابی که در آن مشاهده کنید خودتان را از شر شپش‌های سر خلاص می‌کنید و این حشرات را می‌کشید باید یک هشدار در نظر گرفته شود.

این خواب تغییر در ثروت شما را پیش بینی می‌کند که به نوبه‌ی خود ممکن است تاثیر عمیقی بر عملکردتان بگذارد.

به علاوه این خواب می‌تواند نماد آن باشد که احتمالا خودتان را در گیر کارهای بی اهمیت و پیش پا افتاده‌ی بسیاری کرده‌اید.


تعبیر خواب کشتن مارمولک

این خواب نماد عزم و توانایی شما برای باز گشتن به حسن شهرت‌تان است.

ممکن است زمان‌هایی را در زندگی صرف کوشش بکنید و این تصویر انعکاس دهنده‌ی تمایل‌تان به بازگشت به روزهای اوج است.


تعبیر خواب کشتن جغد

این خواب نماد درگیری بین شما و قدرت‌ها است که نهایتا شما از آن پیروز بیرون خواهید آمد.

بعضی آدم‌ها ممکن است فکر کنند که چون شما تحت حمایت، نظارت یا اختیار مستقیم‌شان هستید، می‌توانند بر روی شما کنترل کامل داشته باشند یا همیشه در همه‌ی زمینه‌هایی که به شما مربوط می‌شوند حرف آخر را بزنند.

آن‌ها سخت در اشتباهند!


تعبیر خواب کشتن میمون

اگر خواب دیده‌اید که میمونی را می‌کشید، این خواب ممکن است نماد آن باشد که در حال حاضر قادر هستید رقیبان‌تان را در کار و فعالیت‌های کسب و کاری شکست بدهید.

بنابراین می‌خواهید تاثیر و کنترل این آدم‌ها را که به دنبال بهره کشی هستند از بین ببرید.


تعبیر خواب کشتن حشرات

اینکه در خواب ببینید حشراتی را می‌کشید می‌شود نشانه‌ی مثبتی در زمینه‌ی روابط صمیمانه تعبیر شود.

این خواب پیش بینی از آن است که می‌توانید مشکلات‌تان را حل و بر موانع مربوط به عملکردتان در رابطه‌ی جنسی غلبه کنید.

این راه‌حل‌ها شاید به شکل یک پارتنر جنسی جدید، یافتن شیوه یا حرکتی که ارگاسم را بهبود می‌بخشد یا قرار گرفتن در رابطه‌ای قابل اعتماد باشد که به شما اجازه می‌دهد به طور کامل از کشف اندام یکدیگر لذت ببرید.


تعبیر خواب کشتن عقرب

کشتن عقرب در خواب نشانگر پیروزی بر دشمنان است.

شخصیت‌های بی‌پروای خاصی هستند که احتمالا محکوم به ناامیدی هستند چون تلاش‌های‌شان برای بی‌احترامی و خیانت به شما به شدت شکست خواهد خورد.

شاید طرح‌های‌شان حتی نتیجه‌ی معکوس بدهد.


تعبیر خواب کشتن ابلیس

تعبیر خواب غلبه بر شیطان یا کشتن او اشاره‌ی محکمی است بر قطب نمای اخلاقی.

شما در مسائل جایگاه مستحکمی خواهید داشت پس به راحتی دچار نوسان نمی‌شوید.

همچنین توانایی ذاتی یا مادرزادی دارید که شرارت‌ها یا نیروهای منفی را در عالم واقع خنثی کنید.


تعبیر خواب کشتن عقاب

کشتن عقاب در خواب، چه تعمدی بوده باشد چه غیر تعمدی، نوعی نماد و نشانه‌ی اراده و عظم شما در هدف است.

نه تنها نشان دهنده‌ی بلندپروازی‌ها و تمایل شما به انجام آنچیزی است که باعث تحقق اهداف‌تان خواهد شد، بلکه پشتکار و نیروی شخصیت‌ کافی برای غلبه بر چالش‌های مسیر زندگی‌تان را خواهید داشت.


تعبیر خواب کشتن الاغ

خوابی که در آن می‌بینید الاغی را به هر دلیلی می‌کشید، مثلا برای پایان دادن به مشقت‌های حیوان موقعی که خیلی پیر و ضعیف می‌شود و دیگر نمی‌تواند کاری انجام بدهد، کاملا یک نشانه‌ی شوم به حساب می‌آید.

به نوعی پیش بینی به حساب می‌آید از اینکه نمی‌توانید از سوء استفاده و وضعیت گستاخانه‌ای که رئیس‌تان نسبت به شما دارد خلاص شوید.


 تعبیر خواب کشتن گاو نر

کشتن گاو نر در خواب نمادی خنثی است در رابطه با تهدیدهای بالقوه.

اساسا، چنین خواب‌هایی به امکان مشکل پیدا کردن و مواجهه با خطر اشاره دارد اگر محتاط نباشید.

همچنین می‌تواند نشانه‌ی نیاز به پرداختن تمام و کمال به یک پروژه باشد به منظور تمام کردن به موقع آن یا غلبه بر چالشی که مانع شده است آن را تکمیل کنید.


تعبیر خواب کشتن دشمن

کشتن دشمن در خواب فارغ از اینکه رقیبی واقعی است یا خیالی و فقط مربوط به عالم خواب، نشانه‌ی آن است که باید مراقب باشید و آن را یک هشدار جدی به حساب بیاورید به خصوص اگر این کشتن ماهیتی خشن و وحشیانه داشته باشد.


 تعبیر خواب کشتن هیولا

خوابی که در آن ببینید هیولایی یا حتی یک گروه از شروران را می‌کشید، انگار که یک غول کش در جهان فانتزی هستید و نیمه‌شب در راه بازگشت به خانه هیولایی را می‌کشید و از سر راه بر می‌دارید، در حقیقت نشانه‌ای کاملا مطلوب به حساب می‌آید.

این خواب پیش بینی می‌کند در آینده‌ی نزدیک پیروزی درخشانی بر یک فرد خاص به دست خواهید آورد یا بر گروهی از آدم‌ها یا حتی بر کل سازمانی که رقیب و بدخواه‌تان محسوب می‌شود.


کشتن یک کلاغ سیاه

کشتن کلاغ سیاه در خواب، مثلا با شلیک کردن به آن یا هنگام شکار یا در تصادف با خودرو و بلافاصله کشته شدن کلاغی که در ارتفاع کم پرواز می‌کند و در مسیرتان قرار می‌گیرد، به معنی مرگ است.

کسی که از نزدیکان شماست احتمالا به زودی در خواهد گذشت.


کشتن یک شرور مسلح

قهرمان بودن در سناریوی خواب و کشتن شروری مسلح، مثل کشتن سارق بانک یا خراب کردن کار یک تروریست با خنثی کردن بمب، نشانه‌ی خوبی به حساب می‌آید.

به جای درگیری و رنج، شغل و امور شخصی شما به احتمال فراوان شکوفا خواهد شد و رضایت بخش تر می‌شود.

خشونت موجود در خواب در عالم بیداری معنای برعکس دارد.


تعبیر خواب آرام کشتن کسی

کشتن به عمد و آرام و آهسته‌ی کسی در خواب، مثلا از طریق خفه کردن آن شخص یا فرو کردن سرش در آب و غرق شدن آهسته‌اش، کاهش آهسته و رو به وخامت شرایط مطلوب رابطه‌ای را در عالم بیداری نشان می‌دهد.

لزوما به طرف مقابل یا همسرتان مربوط نمی‌شود، بلکه ممکن است دوستی سمی یا یک همکار بدبین باشد.


 تعبیر خواب کشتن غریبه

کشتن غریبه‌ای در خواب، مثلا با ضربه وارد آوردن به سرش یا فرو کردن چاقو در قلبش، نماد تلاش‌های خود شما برای خلاص شدن از عادات بد و ویژگی‌های شخصیتی منفی است که بخشی از رشد شخصی و گذار شخصیتی‌تان به حساب می‌آید.


تعبیر خواب کشتن یک انسان بی گناه

کشتن فردی بی گناه و بی دفاع در خواب، یا شخصی غیر مسلح که قربانی بد اقبال عمل خشونت آمیز شما قرار می‌گیرد، پیش بینی کننده‌ی دوره‌ای از فلاکت و رنج برای شما است.


 تعبیر خواب کشتن با چاقو

تعبیر خواب کشتن کسی با یک چاقوی تیز، مثلا چاقوی آشپزخانه یا کارد قصابی که به مانند قاتلان زنجیره‌ای در دست گرفته‌اید و از آن استفاده می‌کنید به معنی آن است که با یک شریک بالقوه جاذبه‌ای دو طرفه را مشترک هستید.

حتی اگر در حال حاضر در رابطه‌ای هستید ممکن است شخص دیگری را ملاقات کنید و تمایل داشته باشید این شخص نیز به شما میل و گرایش جنسی داشته باشد.


 تعبیر خواب کشتن از طریق خفه کردن

تعبیر اینکه در خواب ببینید کسی را از طریق خفه کردن می‌کشید مثلا بالش را روی دهانش می‌گذارید یا روس سرش کیسه می‌کشید تا از نفس بیفتد، آن است که نیاز دارید با شریک عشقی خود ملاقات کنید تا اینکه همیشه منتظر باشید او پیشقدم شود و شما را از پستوی خانه‌تان بیرون بکشد.


تعبیر خواب کشتن کسی برای دفاع از خود

اگر در خواب کسی را برای دفاع از جان خودتان به قتل رساندید یعنی: کسی در دنیای بیداری به شما فکر می کند یا اینکه، شما در کانون توجهات اطرافیان تان هستید و این موضوع در بیشتر مواقع باعث آزار شما می شود.

این خواب در مواردی نوید رهایی از مشکلاتی را می دهد که دیگران برای شما بوجود آورده اند.


تعبیر خواب کشتن حیوانات

اگر در خواب حیوانی را کشتید، در درجه اول این سوال را از خود بپرسید: چه حسی نسبت به حیوانی دارم که در خواب به قتل رساندم؟

اگر حیوان خواب شما مورد علاقه تان باشد یعنی از صفات خوب تان فاصله می گیرید و اگر برعکس از حیوان خواب تان بیزار بودید یعنی صفات منفی خود را رها می کنید و تبدیل به فردی محبوب می شوید.


تعبیر خواب آدم کشی به روایت محمدبن سیرین

دیدن کشته شدن خود بیننده خواب به دست دیگران نشانه از عمر طولانی او دارد.

اگر کسی را در خواب کسی را کشتی بی آنکه سرش را از تنش جدا کنی بیانگر این است که به آن شخص سود و منفعت فراوان از تو خواهد رسید.


ابراهیم کرمانی میگوید :

اگر در خواب کسی شما را به قتل برساند ، نشانه آن است که دشمنان پنهانی برای پیروزی و غلبه بر شما تلاش می‌کنند .

اگر در خواب دیدی که عده ای تو را کشتند به این معناست که به تو سود و منفعت خواهد رسید و اگر تو از روی ظلم و ستم کشته شدی نشانه این است که مظلوم بوده و خداوند متعال کسی را مأمور انتقام گرفتن تو می‌گرداند.


جابر مغربی میگوید :

اگر دید فرزند خود را بکشت، دلیل که روزی حلال یابد.


آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب دیدید به دست کسى کشته شده‌اید، معنى آن این است که عمرى طولانى و پر ثمر خواهید داشت.

اگر خواب ببینید مرتکب قتلی شده‌اید، علامت آن است که به خاطر بی تفاوتی دیگران احساس حقارت می‌کنید.

اگر در خواب مرتکب قتل شوید، نشانه آن است که درگیر ماجرایی نادرست خواهید شد و کارتان به رسوایی خواهد کشید.

اگر خواب ببینید فردی، دیگری را می‌کشد، علامت آن است که به اشتباهاتی که دیگران در زندگی انجام می‌دهند تأسف خواهید خورد و کشتارهای خشونت آمیز شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد.


لوک اویتنهاو میگوید :

کشتن کسی: خود را عصبانی نکنید

کشته شدن: شما یک قربانی یا یک فداکاری خواهید کرد

اگر در خواب مرتکب قتل شوید، نشانه آن است که درگیر ماجرایی نادرست خواهید شد و کارتان به رسوایی خواهد کشید.


در کتاب تفسیر رویا میخوانیم :

همه درگیر کشتن هستیم – با انکار، سرکوب و کنترل بخش‌هایی از طبیعت خود.

خوشبختانه این ناحیه‌های انکار شده احساس یا قابلیت را می‌توان از طریق اعمال خودآگاهانه از نو زنده کرد.

اگر در رویا دیدیم که از دست قاتلی فرار می‌کنیم این تصویر ترسی که اعتماد به نفس ما را تهدید می‌کند و یا چیزی که تهدیدگر خود ماست را به نمایش می‌کشد.


یونگ میگوید :

اگر در خواب ببینید که توسط شخصی کشته شدید نشان دهنده یک موقعیت ناامید کننده است که نیاز به توجه فوری شما دارد.

اگر در خواب ببینید که کسی را می‌کشند نشانه این است که نباید از مسائل به ظاهر بی اهمیت ساده بگذرید.

اگر در خواب ببینید که شما یک آدم کش هستید نشانه این است که شما می‌خواهید عادت و یا خصوصیتی اخلاقی را در خود بکشید.


تعبیر خواب کشتن از نظر روانشناسی :

از دید روانشناسی قتل در خواب بیانگر کنار گذاشتن طرز تفکر و عادات قدیمی است (اگر کسی که به قتل رسانده اید غریبه باشد)، این خواب همچنین می تواند به معنای ترک یک اعتیاد هم باشد.

خواب قتل در مواردی نشانه ای از خشم های خاموش و سرکوب شده ما می باشد (مقتول خوابِ شما آشنا بوده؟ از او ناراحت هستید؟)، معمولا خواب هایی با این موضوع بعد از یک دوره افسردگی دیده می شوند.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
3 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments