تعبیر خواب آدم خواری🌒تعبیر خواب خوردن مرده/ تعبیر خواب آدم خواری به روایت حضرت دانیال

تعبیر خواب 🔥 ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ یک دیدگاه

تعبیر خواب آدم خواری🌒تعبیر خواب خوردن مرده/ تعبیر خواب آدم خواری به روایت حضرت دانیال

تعبیر خواب آدم خواری, تعبیر خواب مار آدم خوار ابن سیرین, تعبیر خواب خون خوار, تعبیر خواب گاو ادم خوار, تعبیر خواب گوشت انسان تکه تکه شده به روایت امام صادق, تعبیر خواب مرده خوری, تعبیر خواب خوردن مرده به روایت حضرت بوسف, تعبیر خواب ماهی آدم خوار, تعبیر خواب موش ادم خوار, تعبیر خواب زامبی, تعبیر خواب تکه تکه کردن گوشت انسان, تعبیر خواب گیاه آدمخوار, تعبیر خواب خوردن کلیه انسان

تعبیر خواب آدم خواری, تعبیر خواب مار آدم خوار ابن سیرین, تعبیر خواب خون خوار, تعبیر خواب گاو ادم خوار, تعبیر خواب گوشت انسان تکه تکه شده به روایت امام صادق, تعبیر خواب مرده خوری, تعبیر خواب خوردن مرده به روایت حضرت بوسف, تعبیر خواب ماهی آدم خوار, تعبیر خواب موش ادم خوار, تعبیر خواب زامبی, تعبیر خواب تکه تکه کردن گوشت انسان, تعبیر خواب گیاه آدمخوار, تعبیر خواب خوردن کلیه انسان

تعبیر خواب آدم خواری, تعبیر خواب مار آدم خوار ابن سیرین, تعبیر خواب خون خوار, تعبیر خواب گاو ادم خوار, تعبیر خواب گوشت انسان تکه تکه شده به روایت امام صادق, تعبیر خواب مرده خوری, تعبیر خواب خوردن مرده به روایت حضرت بوسف, تعبیر خواب ماهی آدم خوار, تعبیر خواب موش ادم خوار, تعبیر خواب زامبی, تعبیر خواب تکه تکه کردن گوشت انسان, تعبیر خواب گیاه آدمخوار, تعبیر خواب خوردن کلیه انسان


تعبیر خواب قربانی آدم خوار شدن

اگر در خواب‌تان‌، قربانی‌ آدم‌ خوارها شوید، یعنی‌ چیزی‌ در زندگی‌تان‌ در یک‌ ارتباط یا امور تحصیلی‌ انرژی‌ زیادی‌ را از شما تحلیل‌ می‌برد.


تعبیر خواب آدم خوار شدن

اگر خواب‌ ببینید که‌ خودتان‌ آدم‌ خوار هستید، یعنی‌ به‌ واسطه‌تمایلات‌، گرایشات‌ و احساسات‌ خودتان‌ به‌ وحشت‌ افتاده‌اید.


تعبیر خواب خورده شدن توسط آدم

اگر کسی خواب ببیند فرد دیگری که آدم هست او را میخورد دلیل بر اینکه حقی به گردنش می باشد و یا مال حرامی بین ثروت او پیدا شده است.


تعبیر خواب خورده شدن توسط مار

اگر فردی ببینید توسط ماری گنده خورده میشود و کشه میشود دلیل بر اینکه به مال و ثروت فراوان برسد در واقع بلعیده شدن توسط مار ها در خواب به نشانه ی پول است.


تعبیر خواب خورده شدن توسط مورچه

اگر کسی خواب ببینید مورچه و یا مورچه هایی نیش دار و بزرگ به او حمله ور شدند و بدنش را میخورند دلیل براینکه خوار و خفیف شود مورچه در خواب حقارت است.


تعبیر خواب خورده شدن توسط ماهی

اگر دختر یا پسری خواب ببیند توسط ماهی یا ماهی های بزرگی خورده میشود دلیل بر اینکه به درامد و یا شغلی مهم و ارزنده دست پیدا کنند.


تعبیر خواب آدم خواری به روایت حضرت دانیال

اگر در خواب ببینی گوشت بدن خودت را می‌خوری، تعبیرش این است که پشت سر افراد خانه خودت غیبت خواهی کرد.


تعبیر خواب آدم خواری به روایت جابر مغربی

اگر ببینی گوشت ران خودت را می‌خوری، به اندازه آن از اموال خودت مصرف می‌کنی.

اگر ببینی پرنده‌ای تکه‌ای از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، قسمتی از مال و اموال تو را به زور می‌گیرند

اگر ببینی پاشن پای خودت را بریده‌ای و بخورد جانوران درنده می‌دهی، آنچه را کسب کرده‌ای بخورد دشمنانت می‌دهی.


تعبیر خواب آدم خواری به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببینی از گوشت بدن خودت بریده و جلوی پرنده‌ای انداخته‌ای، چیزی از مال و دارائی خودت را به کسی می‌بخشی.


تعبیر خواب آدم خواری از دیدگاه تام چت ویندرا

اگر در خواب آدمی را خورد، تعبیرش آن باشد که آرزو دارد هوش، استعداد و ثروت او را تصاحب کند.

آدمخواری در خواب رویای ترسناکی نیست، می‌توان احتمال داد دلیل چنین بر خوردی با موضوع آدمخواری به وحشیانی که فقط مغز دیگران را می‌خورند که از قوای فکری و ذهنی آن‌ها متمتع شوند بی ارتباط نباشد.

ناگفته نماند عمل نادانسته وحشیانه آدم خوار امروزه نیز به نوعی با انسان متمدن ارتباط می‌یابد یعنی انسان متمدن میل بسیاری به تصاحب صفات ممتاز و مشخصات قابل توجه رقیبان خود دارد.

موضوع اصلی خواب قرار گرفتن آدمخواری، به این تعبیر نیز می‌تواند باشد که میل و هیجان شدیدی برای پرخوری و جود دارد.

تعبیر دیگر این رویا میل به یکی شدن و فرو رفتن به وجود پدر و مادر است، یعنی رسیدن به جائی که آغاز شده ایم، یعنی راه معکوس تولد را در پیش گرفت.


تعبیر خواب آدم خواری به روایت ابن سیرین

اگر ببینی اعضای بدنت را بریده‌ای و پراکنده می‌کنی، خانواده و بستگان خود را در شهر‌ها پراکنده و متفرق می‌کنی.

اگر ببینی اعضای بدنت بریده یا جدا شده، به مسافرت می‌روی و افراد فامیل تو پراکنده و متفرق می‌شوند.


در جایی دیگر اسماعیل بن اشعث می‌گوید

اگر ببینی سر کباب شده و بریان می‌خوری، مال و اموال به دست می‌آوری


تعبیر خواب آدم خواری از دیدگاه یونگ

به طور کلی و به گفته کارل گوستاو یونگ دیدن بدن از هم پاشیده شده در خواب به موقعیتی اشاره دارد که مدت زمان زیادی است از بین رفته و گذشته است.

زمان حرکت کردن و پیش رفتن فرا رسیده است.

این‌ چنین‌ خوابی‌ می‌تواند بازتابی‌ از وسواس‌های‌فکری‌، دل‌ مشغولی‌ها، نگرانی‌ها یا امیال‌ نهی‌ شده‌،منفی‌ و مخرب‌ باشد.

آدم‌ خواران‌ برای‌ کسب‌ انرژی‌ و ادامه‌ حیات‌، زندگی‌ دیگران‌ را مصرف‌ می‌کنند.

بنابراین‌ در هنگام‌ تعبیر چنین‌ خوابی‌ باید تمام‌مسایلی‌ که‌ دائما قوایتان‌ را تحلیل‌ می‌برند و باعث‌ ازبین‌ رفتن‌ اشتیاق‌ و ماهیت‌ کلی‌ زندگی‌ شما می‌شوند،بررسی‌ شوند.

مسایل‌ می‌توانند شامل‌ خیلی‌ ازچیزها شوند، مثل‌ ارتباطات‌ کاری‌ و یا دوستانه‌.

اگرچه‌،باید توجه‌ داشته‌ باشید که‌ شما قربانی‌ زندگی‌ نیستید،بلکه‌ حقیقتا خالق‌ آن‌ محسوب‌ می‌شوید.

درنتیجه‌، اگرچنین‌ خوابی‌ دیدید، لازم‌ است‌ که‌ تغییراتی‌ درزندگی‌تان‌ دهید که‌ انرژی‌ شما را افزایش‌ دهند ولی‌ به‌قیمت‌ مصرف‌ کردن‌ انرژی‌ دیگران‌ نباشند.

عده‌ای‌معتقدند که‌ اگر شخصی‌ این‌ خواب‌ را ببیند، باید آن‌ رابه‌ منزله‌ هشداری‌ تلقی‌ کند که‌ از مسایل‌ غیرشرافتمندانه‌ و ویرانگر برحذر باشد

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments