تعبیر خواب آتشفشان 🌒 دیدن آتشفشان در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب 🔥 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آتشفشان 🌒 دیدن آتشفشان در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب آتشفشان, تعبیر خواب آتشفشان روشن, تعبیر خواب آتشفشان فعال, تعبیر خواب آتشفشان حضرت یوسف, تعبیر خواب آتشفشان امام صادق, تعبیر خواب آشتفشان ابن سیرین, تعبیر خواب فوران آتشفشان, تعبیر خواب آتشفشان چیست, تعبیر خواب آتشفشان در خواب

تعبیر خواب آتشفشان, تعبیر خواب آتشفشان روشن, تعبیر خواب آتشفشان فعال, تعبیر خواب آتشفشان حضرت یوسف, تعبیر خواب آتشفشان امام صادق, تعبیر خواب آشتفشان ابن سیرین, تعبیر خواب فوران آتشفشان, تعبیر خواب آتشفشان چیست, تعبیر خواب آتشفشان در خواب

تعبیر خواب آتشفشان, تعبیر خواب آتشفشان روشن, تعبیر خواب آتشفشان فعال, تعبیر خواب آتشفشان حضرت یوسف, تعبیر خواب آتشفشان امام صادق, تعبیر خواب آشتفشان ابن سیرین, تعبیر خواب فوران آتشفشان, تعبیر خواب آتشفشان چیست, تعبیر خواب آتشفشان در خواب

دیدن خواب آتشفشان در خوابتان بیانگر این است که شما قادر به کنترل احساسات‌تان نیستید، خصوصا اگر آتشفشان فوران می‌کند. شما آماده اید که منفجر شوید. پیامد ممکن است آسیب زننده باشد، خصوصا به اطرافیان‌تان. اگر آتشفشان، خاموش است، بیانگر مسائل گذشته است.

از آنجایی که آتش نمادی از نیروهای طبیعی و نماد پاکی و درستی و قدرت می باشد ، تعبیر خواب دیدن آتش معمولا خوب است.


تعبیر خواب فوران آتشفشان

اگر خواب‌ فوران‌ و طغیان‌ مواد مذاب‌ کوه‌ آتشفشانی‌ را ببینید، یعنی‌، تمایلات‌، گرایشات‌ و خواسته‌ها یا افکار و اندیشه‌های‌ قدرتمند و توان‌ کاهی‌ را در وجودتان‌ سرکوب‌ می‌کنید یا آنها را فرو می‌خورید.هم‌ چنین‌، احتمالا آشوب‌، اغتشاش‌، بلوا، شورش‌ و طغیانی‌ را در زندگی‌ واقعی‌تان‌ تجربه‌ می‌کنید.


آنلی بیتون

دیدن آتشفشان در خواب ، نشانه‌آن است که با کسانی مخالفت می کنید که شهرت شما را به عنوان شهروندی درستکار و خوش برخورد ، زیر سؤال می برند .

دیدن آتشفشان در خواب، نشانه ‏ى مخالفت دوستان و آشنایان با شهرت شما مى‏باشد.


کتاب فرهنگ تفسیر رویا

آتشفشان در رویا آسیب‌ها و احساساتی که شخص مدتی طولانی درون خود نگاه داشته است را به تصویر می‌کشد.

اگر کوه آتشفشان فوران کند نشان دهنده تخلیه احساسات – شاید آسیب‌های روحی سال‌ها پیش اکنون به سطح آمده‌اند و اگر شخص به نحو مناسبی با آن مواجه شود در فرایندی التیام بخش ابراز می‌شوند.


اسماعیل بن اشعث​​​​​​​

اگر کسی بیند که از آسمان، مانند باران آتش می‌بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود، از جهت پادشاهان در آن موضع

اگر بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت، دلیل کند که طاعت‌های وی، نزد حق تعالی پذیرفته شود.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments